ARCHIV - Pozemky Dubí-Bystřice 20190404DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122700/6800
Vyvolávací cena
270.000 Kč
Aukční jistota
100.000 Kč
Termín konání
31.1.2020 v 11:15:00
Konec aukce
31.1.2020 ve 12:15:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.1.2020 v 9:00
Místo konání prohlídky
, Dubí

Lokalita

, Dubí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
31.1.2020 12:15:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
31.1.2020 11:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Dubí-Bystřice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 31.1.2020 11:15 Ukončení: 31.1.2020 12:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 168/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.633 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 634/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.959 m2, způsob využití - jiná plocha

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Teplice, pro obec Dubí a k.ú. Dubí-Bystřice, na LV č. 1807.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2093-627/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 270.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.