skip to main content

Pozemky Horní Žďár u Jindřichova Hradce

Anglická aukce

E-aukce spoluvlastnického podílu id. 1/2 k souboru pozemků, jejichž celková plocha je 59 716 m2.

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/2 k těmto nemovitostem: 

Pozemky parc. č. St. 55, St. 56/1, St. 56/2, St. 60/2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemků jsou stavby, které jsou ve vlastnictví jiného vlastníka a nejsou předmětem prodeje.

Pozemky se nacházejí cca 500 m od silnice I/34 spojující města Jindřichův Hradec a České Budějovice. Pozemky jsou přístupně po částečně zpevněné obecní cestě a dále po pozemku vlastníka.

Pozemek parc. č. 10/3 o výměře 2392 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Podle informací získaných ve Veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován podnikatelským subjektem Zemědělské družstvo Jindřichův Hradec jako trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 94/2 o výměře 1571 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Na pozemku se nachází břehový porost. Jedná se o pozemek u řeky Nežárky.

Pozemek parc. č. 94/3 o výměře 6371 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako vodní plocha způsob využití zamokřená půda.

Pozemek parc. č. 94/4 o výměře 2458 m2  je evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Jedná se převážně o rovinatý terén, v jižní části je elektrovod. Porostní skupina se skládá ze 2 částí, věk 96 let, zastoupení 70 % borovice, 15 % bříza, 15 % dub.

Pozemek parc. č. 94/10 o výměře 672 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pozemek má převážně rovinatý terén, v jižní části se nachází elektrovod. Porostní skupina na břehu rybníka. Stáří 35 let,  zastoupení 50 % borovice, 30 % smrk, 20 % olše.

Pozemek parc. č. 94/17 o výměře 555 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako vodní plocha, způsob využití zamokřená půda.

Pozemek parc. č. 95/2 o výměře 2162 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Pozemek se nachází u lesního pozemku a jsou se na něm náletové porosty .

Pozemek parc. č. 97/1 o výměře 3490 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na pozemku je zastoupení smrk 90 %, dub 5 % a olše 5 %, stáří 30 let.

Pozemek parc. č. 100 o výměře 21.116 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek je využíván jako pastvina pro chov koní.

Pozemek parc. č. 101 o výměře 2136 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pozemek tvoří krátký svah na břehu rybníka. Stáří porostu 30 let. Zastoupení Smrk 90 %, dub 5 % a olše 5 %.

Pozemek parc. č. 103/1 o výměře 469 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Jedná se o rovinatý terén. Porostní skupinu tvoří smrk stáří 25 let.

Pozemek parc. č. 106 o výměře 1391 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek je využívaný pro chov koní a nacházejí se na něm trvalé porosty.

Pozemek parc. č. 107/1 o výměře 1329 mje evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek není zemědělsky využívaný a nacházejí se na něm trvalé náletové porosty.

Pozemek parc. č.108 o výměře 1384 m je evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Pozemek má rovinatý terén, smrkový podrost. Stáří porostu je 100 let, je zastoupena z 65 % borovice, 35 % smrk a 5 % dub.

Pozemek parc. č. 109/1 o výměře 4547 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na pozemku se nachází smrk stáří 35 let.

Pozemek parc. č. 470/10 o výměře 7434 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle veřejného rejstříku půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován subjektem- AgroBláha s.r.o. jako orná půda, a jako takový je součástí půdního bloku. Pozemek se nachází cca 500 m severozápadně od obce Horní Žďár a je přístupný po zpevněné obecní cestě.

Pozemek parc. č. 512/2 o výměře 107 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.

Pozemky parc. č. 10/3, 94/2, 94/3, 94/17, 95/2, 100, 106, 107/1, 470/1 a 512/5 se nacházejí v nezastavěném území a jsou regulovány jako plochy přírodní nebo zemědělské. Pozemky jsou zemědělsky využitelné ze 73 %.

Pozemky nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Celková plocha pozemků = 59 716 m2Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. ½ na pozemcích:

- p. č. St. 55 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 34 m2

 Na pozemku stojí stavba: Horní Žďár, č.e. 291, rod.rekr, zapsaná na LV 5116 – jiného vlastníka

- p. č. St. 56/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 40 m2

Na pozemku stojí stavba: Horní Žďár, č.e. 289, rod.rekr., zapsaná na LV 2779 -  jiného vlastníka

- p. č. St. 56/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 31 m2

Na pozemku stojí stavba: Horní Žďár, č.e. 290, rod.rekr, zapsaná na LV 5072 -  jiného vlastníka

- p. č. St. 60/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 27 m2

Na pozemku stojí stavba: Horní Žďár, č.e. 297, rod.rekr, zapsaná na LV 3122-  jiného vlastníka

- p. č. 10/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 2392 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- p. č. 94/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1571 m2, způsob využití – jiná plocha

- p. č. 94/3 – vodní plocha, evidovaná výměra 6371 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- p. č. 94/4 – lesní pozemek, evidovaná výměra 2458 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 94/10 – lesní pozemek, evidovaná výměra 672 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 94/17 – vodní plocha, evidovaná výměra 555 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- p. č. 95/2 – zahrada, evidovaná výměra 2162 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- p. č. 97/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 3490 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 100 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 21116 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- p. č. 101 – lesní pozemek, evidovaná výměra 2136 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 103/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 469 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 106 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1391 m2, způsob využití – jiná plocha

- p. č. 107/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1329 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- p. č. 108 – lesní pozemek, evidovaná výměra 1384 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 109/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 4547 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- p. č. 470/10 – orná půda, evidovaná výměra 7434 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- p. č. 512/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 107 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, obec Jindřichův Hradec, obce Horní Žďár, katastrální území Horní Žďár u Jindřichova Hradce na LV 2358.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 2358.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 960 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211120502/6800
Odhadní cena 515 000 Kč
Vyvolávací cena 515 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Termín konání 26.1.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 26.1.2022 11:14:15
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 9:06:36

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup