skip to main content

Pozemky k.ú.Dobřejice, obec Malšice, okres Tábor

Anglická aukce

Podrobný popis

Pozemky parc. č. 3/2, 3/3, 242/2, 242/3, zapsané na LV 286, o celkové výměře 1240 m2 se nacházejí na západním okraji obce Malšice -k.ú. Dobřejice. Podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako BVo-S – plochy bydlení venkovského charakteru. Severozápadní část pozemku parc.č. 3/2 a 3/3 jsou zarostlé listnatými porosty. Pozemky jsou bez přivedených inženýrských sítí. Přes pozemky parc.č. 242/2 a 242/3 vede kanalizace, věcné břemeno není zřízeno. Pozemky mají rovinatý charakter, nejsou oploceny. Přístupné jsou po zpevněné obecní komunikaci. Nemovitosti leží v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce, vzdálené cca 4 km západně, a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. 

Dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 2 /3 na parc.č. 3/4 o výměře 104 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Spoluvlastnický podíl id. 2 /3 činí 69 m2. Pozemek se nachází na západním okraji obce Malšice -k.ú. Dobřejice podle platného územního plánu je pozemek situován v plochách BVo-S – plochy bydlení venkovského charakteru. Pozemek se nachází podél plotu sousední nemovitosti. Pozemek má rovinatý charakter a je bez porostů. Přístup je z obecní komunikace dále pak z pozemku 242/2 (LV 286).  
Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 3/2 – zahrada, evidovaná výměra 416 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 3/3 – zahrada, evidovaná výměra 557 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 242/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 158 m2, způsob využití – zeleň
  • pozemek p. č. 242/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 109 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 2 /3 nemovitosti na:

  • pozemek p. č. 3/4 – zahrada, evidovaná výměra 104 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Malšice (okres Tábor), katastrální území Dobřejice na LV 286, 287.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7527810247/0100
Odhadní cena 1 065 000 Kč
Vyvolávací cena 1 065 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 12.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 12.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 11 dnů 02:09:36
Aktuální datum 1.12.2023 7:50:23

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup