skip to main content

Pozemky k.ú.Dobřejice, obec Malšice, okres Tábor

Anglická aukce

Pozemky Dobřejice, okres Tábor | Podrobný popis

Pozemky parc. č. 3/2, 3/3, 242/2, 242/3, zapsané na LV 286, o celkové výměře 1240 m2 se nacházejí na západním okraji obce Malšice -k.ú. Dobřejice. Podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako BVo-S – plochy bydlení venkovského charakteru. Severozápadní část pozemku parc.č. 3/2 a 3/3 jsou zarostlé listnatými porosty. Pozemky jsou bez přivedených inženýrských sítí. Přes pozemky parc.č. 242/2 a 242/3 vede kanalizace, věcné břemeno není zřízeno. Pozemky mají rovinatý charakter, nejsou oploceny.  

Dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 2 /3 na parc.č. 3/4 o výměře 104 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Spoluvlastnický podíl id. 2 /3 činí 69 m2.  Pozemek se nachází podél plotu sousední nemovitosti. Pozemek má rovinatý charakter a je bez porostů. Přístup je z obecní komunikace a dále pak z pozemku 202/24 (pozemek jiného vlastníka).  Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 3/2 – zahrada, evidovaná výměra 416 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 3/3 – zahrada, evidovaná výměra 557 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 242/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 158 m2, způsob využití – zeleň
  • pozemek p. č. 242/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 109 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 2 /3 nemovitosti na:

  • pozemek p. č. 3/4 – zahrada, evidovaná výměra 104 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Malšice (okres Tábor), katastrální území Dobřejice na LV 286, 287.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7527810247/0100
Odhadní cena 1 065 000 Kč
Vyvolávací cena 1 065 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 12.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 12.12.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 14.7.2024 0:28:17

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup