ARCHIV - Pozemky Nedachlebice 20190183DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122751/6800
Vyvolávací cena
660.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
17.1.2020 v 10:20:00
Konec aukce
17.1.2020 v 11:20:00
Odhadní cena
1.294.016 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.1.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
, Nedachlebice

Lokalita

, Nedachlebice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2020 11:20:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.1.2020 10:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Nedachlebice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
1. VIZOSTEEL industry park s.r.o. 2. ALTARULTA, a.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2020 10:20 Ukončení: 17.1.2020 11:20

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 3183 - orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3231 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 476 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3352 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.025 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4029 - orná půda, evidovaná výměra 2.944 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Nedachlebice, na LV č. 566

 

a dále

- pozemek p.č. 3173 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10.192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3217 - orná půda, evidovaná výměra 2.474 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3427 - orná půda, evidovaná výměra 2.841 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3443 - orná půda, evidovaná výměra 1.793 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4174 - orná půda, evidovaná výměra 4.596 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4367 - orná půda, evidovaná výměra 4.262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4824 - orná půda, evidovaná výměra 9.083 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Nedachlebice, na LV č. 734.



Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.294.016,- Kč


Nejnižší podání: 660.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.