ARCHIV - Pozemky pro stavbu RD Břeclav 20190275DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127691/6800
Vyvolávací cena
19.700.000 Kč
Aukční jistota
3.000.000 Kč
Termín konání
26.9.2019 v 10:00:00
Konec aukce
26.9.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.9.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Březinova, Břeclav

Lokalita

Březinova, Břeclav

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
26.9.2019 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
26.9.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky pro stavbu RD Břeclav:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Navrhovatel 1: Pavka Jan Navrhovatel 2: Houses Investment s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 26.9.2019 10:00 Ukončení: 26.9.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 3266/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2450 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3266/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1710 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3266/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6653 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3287/2 - orná půda, evidovaná výměra 624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, pro obec a k.ú. Břeclav, na LV č. 3291.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 19.700.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 3.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

 

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 20.2.1992. Právní účinky vkladu ke dni 11.3.1993 (podle listiny) - oprávnění pro Parcela: 3266/7, povinnost k Parcela: 3266/5, Parcela: 3266/6, Smlouva o věcném břemeni V3 779/1993, Zapsané pod zn. Z-100572/1993-704.

 

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 20.2.1992. Právní účinky vkladu ke dni 11.3.1993 (podle listiny) - oprávnění pro Parcela: 3266/7, povinnost k Parcela: 3266/5, Parcela: 3266/6, Smlouva o věcném břemeni V3 779/1993, Zapsané pod zn. Z-100572/1993-704.

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.