skip to main content

Pozemky Salaš u Zlína

Anglická aukce

Podrobný popis

S ohledem na aktuální situaci na bankovním trhu Vás žádáme – NEHRAĎTE platby (aukční, či dražební jistoty) pro společnost PROKONZULTA, a.s., které mají číslo účtu u Sberbank CZ, a.s. (kod banky 6800). 

Nabízíme pozemky v k. ú. Lhota u Zlína a v k. ú. Salaš u Zlína. Celková výměra pozemků činí 10.379 m2, z toho cca 6 215 m2  je zapsaných v LPIS (půda je obhospodařována). Jedná se o pozemky zapsané v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost. Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem. Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 1171/24,   evidovaná výměra 215 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
  • pozemek p. č. 1172/47,  evidovaná výměra 1281 m2, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
  • pozemek p. č.   1172/50, evidovaná výměra 810 m2, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Lhota a k. ú. Lhota u Zlína, na LV č. 348.

a dále

  • pozemek p. č. 341/8, evidovaná výměra 1960 m2, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
  • pozemek p. č. 341/38, evidovaná výměra 3149 m2, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
  • pozemek p. č. 343/8, evidovaná výměra 887 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Zlín a k. ú. Salaš u Zlína, na LV č. 117.

a dále

  • id. 6/8 pozemku p. č. 355/57, evidovaná výměra 2077 m2, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Zlín a k. ú. Salaš u Zlína, na LV č. 116.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211123500/6800
Vyvolávací cena 200 000 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 17.12.2021 12:15:00
Předpokládaný konec 17.12.2021 13:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 9:34:38

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup