skip to main content

Pozemky Slušovice, okres Zlín

Anglická aukce

Pozemky Slušovice, okres Zlín | Podrobný popis

Předmětem e-aukce jsou zemědělské pozemky orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha. Nacházejí se ve Slušovicích. Celková výměra pozemků (spoluvlastnický podíl id. ¼), je 5.100 m2.
Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼

  • pozemek p. č. 1702/26 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 133 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1702/27 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 323 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1708/7 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 177 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1710/10 – orná půda, evidovaná výměra 19746 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1711/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití – neplodná půda

  vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, obec Slušovice (okres Zlín), katastrální území Slušovice na LV 614

  Log

  Kontaktní osoba

  Josef Machů

  Adresa

  Prohlídky

  Forma prodeje Anglická aukce
  Stav neprodáno
  Typ Nemovité věci > Pozemky
  Číslo účtu 123-7513130267/0100
  Vyvolávací cena 200 000 Kč
  Aukční jistota 20 000 Kč
  Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
  Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
  Termín konání 12.12.2023 11:00:00
  Předpokládaný konec 12.12.2023 12:00:00
  Čas do konce již proběhlo
  Aktuální datum 21.7.2024 5:38:57

  Dokumenty


  Jak uspět a vydražit

  Jak uspět a vydražit

  1. Registrovat se

  2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

  3. Přihlásit se

  Zobrazit správný postup