skip to main content

Pozemky Suchov a Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou zemědělské pozemky a spoluvlastnické podíly v Suchově a v  Nové Lhotě u Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Celková výměra pozemků, které jsou předmětem prodeje, činí 149.883 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je spoluvlastnický podíl id. ve výši ¼ 

 • pozemek p. č. 4737 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1648 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 4739 – orná půda, evidovaná výměra 1311 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Suchov (okres Hodonín), katastrální území Suchov na LV 672.


a dále

 • id. 1/8 nemovitosti pozemek p. č. 2603/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 23037 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2507/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 12218 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 407/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 650 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 407/5 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 456 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 963/13 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 9097 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1597/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 993 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1621/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1597 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1622/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 593 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1679/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 635 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1680/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1597 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 3006/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1021 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 3023/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 957 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4056/52 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 761 m2
 • pozemek p. č. 208/2 – zahrada, evidovaná výměra 33 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast
 • pozemek p. č. 323/2 – orná půda, evidovaná výměra 1510 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 2435/117 – ostatní plocha, evidovaná výměra 299 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 2924/2 – orná půda, evidovaná výměra 603 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 3905/1 – orná půda, evidovaná výměra 1320 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 409/5 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 821 m2
 • pozemek p. č. 445/16 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 534 m2
 • pozemek p. č. 675/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 309 m2
 • pozemek p. č. 675/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 363 m2
 • pozemek p. č. 677/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 3636 m2
 • pozemek p. č. 698/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 80 m2
 • pozemek p. č. 699/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1418 m2
 • pozemek p. č. 700/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2440 m2
 • pozemek p. č. 701/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 207 m2
 • pozemek p. č. 702/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 650 m2
 • pozemek p. č. 703/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2482 m2
 • pozemek p. č. 899/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1421 m2
 • pozemek p. č. 899/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 372 m2
 • pozemek p. č. 900 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 525 m2
 • pozemek p. č. 901 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 151 m2
 • pozemek p. č. 907/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1548 m2
 • pozemek p. č. 908 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 403 m2
 • pozemek p. č. 909 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 165 m2
 • pozemek p. č. 931 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2643 m2
 • pozemek p. č. 934 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2723 m2
 • pozemek p. č. 963/46 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 7704 m2
 • pozemek p. č. 963/86 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 632 m2
 • pozemek p. č. 1126/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1110 m2
 • pozemek p. č. 1131 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1870 m2
 • pozemek p. č. 1132 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 935 m2
 • pozemek p. č. 1150/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 532 m2
 • pozemek p. č. 1380 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1334 m2
 • pozemek p. č. 1381/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1941 m2
 • pozemek p. č. 1538 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 730 m2
 • pozemek p. č. 1539 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2015 m2
 • pozemek p. č. 1622/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 593 m2
 • pozemek p. č. 1623/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 468 m2
 • pozemek p. č. 1624/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1180 m2
 • pozemek p. č. 1675/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1585 m2
 • pozemek p. č. 1675/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 467 m2
 • pozemek p. č. 1884 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1252 m2
 • pozemek p. č. 1885/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1473 m2
 • pozemek p. č. 1885/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 787 m2
 • pozemek p. č. 2018 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1099 m2
 • pozemek p. č. 2019 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 928 m2
 • pozemek p. č. 2020/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1288 m2
 • pozemek p. č. 2050 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1072 m2
 • pozemek p. č. 2435/45 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 3575 m2
 • pozemek p. č. 2435/49 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 753 m2
 • pozemek p. č. 2435/50 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 740 m2
 • pozemek p. č. 2435/51 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 646 m2
 • pozemek p. č. 2435/52 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 712 m2
 • pozemek p. č. 2435/53 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 652 m2
 • pozemek p. č. 2435/54 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 831 m2
 • pozemek p. č. 2435/55 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 741 m2
 • pozemek p. č. 2435/195 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2693 m2
 • pozemek p. č. 2625/8 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 698 m2
 • pozemek p. č. 2773/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1484 m2
 • pozemek p. č. 2773/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 750 m2
 • pozemek p. č. 2789/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1205 m2
 • pozemek p. č. 2814/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1822 m2
 • pozemek p. č. 2924/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 20 m2
 • pozemek p. č. 2925/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 65 m2
 • pozemek p. č. 2926/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1133 m2
 • pozemek p. č. 3294 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2456 m2
 • pozemek p. č. 3295 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1047 m2
 • pozemek p. č. 3296 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 572 m2
 • pozemek p. č. 3322 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1636 m2
 • pozemek p. č. 3479 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 317 m2
 • pozemek p. č. 3480 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 94 m2
 • pozemek p. č. 3481 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 482 m2
 • pozemek p. č. 3482 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 176 m2
 • pozemek p. č. 3521 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 597 m2
 • pozemek p. č. 3522 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 119 m2
 • pozemek p. č. 3523/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1759 m2
 • pozemek p. č. 3523/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 219 m2
 • pozemek p. č. 3524 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 162 m2
 • pozemek p. č. 3525/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 40 m2
 • pozemek p. č. 3526 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 42 m2
 • pozemek p. č. 3540/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1647 m2
 • pozemek p. č. 3541 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 79 m2
 • pozemek p. č. 3542 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 281 m2
 • pozemek p. č. 4056/15 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 984 m2
 • pozemek p. č. 4056/58 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 196 m2
 • pozemek p. č. 4088/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 3090 m2
 • pozemek p. č. 4093 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2007 m2
 • pozemek p. č. 4111 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2892 m2
 • pozemek p. č. 4125/11 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 959 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2435/116 – orná půda, evidovaná výměra 331 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4143/38 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 3254 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4143/149 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4143/601 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 664 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 703/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2500 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 704 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1485 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 1236 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1876 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2010 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 666 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2011 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 101 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2012 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 450 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2013 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 115 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2014 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 985 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2015 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2359 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2016 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 946 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2017 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1013 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2595/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2813 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2595/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2809 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4125/171 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 783 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 4125/418 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 194 m2
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/60 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 831 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/497 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 201 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/498 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 597 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/499 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 195 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/500 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1000 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/501 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 778 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/502 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1129 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/503 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 117 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 4143/504 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 664 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 1091 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 932 m2
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 1141 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2755 m2
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 1142 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 2715 m2
 • id. 1/4 nemovitosti pozemek p. č. 1143 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1449 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 960/5 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 1906 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 960/6 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 273 m2
 • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 2614 – pozemek ve zjednodušené evidenci, evidovaná výměra 18415 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Nová Lhota (okres Hodonín), katastrální území Nová Lhota u Veselí nad Moravou na LV 241, 264, 573, 801, 853, 880, 1997.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7512660207/0100
Vyvolávací cena 5 100 000 Kč
Aukční jistota 200 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Termín konání 30.11.2023 11:00:00
Předpokládaný konec 30.11.2023 12:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 7:54:07

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup