skip to main content

Pozemky v národním parku Špindlerův Mlýn

Anglická aukce

Pozemky v národním parku Špindlerův Mlýn, k.ú. Labská, okres Trutnov | Podrobný popis

Lesní pozemky o celkové rozloze 23.084 m2 jsou situovány ve strmé zalesněné stráni ve vyhledávané lyžařské oblasti Špindlerův Mlýn. Nevede k nim žádná komunikace ani přístupová trasa nebo turistická stezka. 

V územním plánu jsou pozemky zařazeny v plochách FP – louky a pastviny (plochy jsou zarostlé lesním porostem), LF – lesy zvláštního určení (pozemek u řeky Labe, zarostlý lesním porostem), KO – ostatní krajinná zeleň (plochy jsou zarostlé lesním porostem), RI – rekreace individuální (pozemek zarostlý lesním porostem).

Trvalé porosty - náletový neudržovaný lesní porost.  

Pozemek leží v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce, jižně od Špindlerova mlýna. 

Parcely se nacházejí na území národního parku.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. 152 – ostatní plocha, evidovaná výměra 471 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 155/2 – lesní pozemek, evidovaná výměra 952 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 156 – lesní pozemek, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 157 – lesní pozemek, evidovaná výměra 611 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 158/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 11004 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 158/2 – lesní pozemek, evidovaná výměra 1243 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 158/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 158/4 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 158/5 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1160 m2, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 159/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 6483 m2, způsob využití – les jiný než hospodářský, způsob ochrany – evropsky významná lokalita evropsky významná lokalita, národní park, pozemek určený k plnění funkci lesa, ptačí oblast
 • pozemek p. č. 896 – ostatní plocha, evidovaná výměra 209 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – evropsky významná lokalita, národní park, ptačí oblast, rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, obec Špindlerův Mlýn (okres Trutnov), katastrální území Labská na LV 67.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva jsou uvedena na LV č. 67, k. ú. Labská a zanikají v souladu s IZ zpeněžením.

Parcely se nacházejí na území národního parku a vztahuje se na ně předkupní právo státu dle § 61 ZOPK. 

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514100297/0100
Odhadní cena 4 810 000 Kč
Vyvolávací cena 4 365 300 Kč
Aukční jistota 300 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 30.5.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 30.5.2024 11:00:00
Čas do zahájení 9 dnů 10:30:25
Aktuální datum 20.5.2024 23:29:34

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup