skip to main content

Pozemky Velichov u Žatce, okres Louny

Anglická aukce

Pozemky situované v katastrálním území Velichov u Žatce SZ směrem od centra města Žatec, v části obce Záhoří. Celková výměra 265 427m2.

Podrobný popis

Jedná se o pozemky situované v katastrálním území Velichov u Žatce SZ směrem od centra města Žatec, v části obce Záhoří. Pozemek parc. č. 6/1 – ostatní plocha jiná plocha je situovaný na konci příjezdové zpevněné komunikace a tvoří částečně plochu parkoviště před kaplí Záhoří. Pozemek parc. č. 379/1 – ostatní plocha ostatní komunikace (s názvem Chomutovská) je zpevněný asfaltovým krytem. Pozemky ostatní plochy – jiné plochy a neplodné půdy jsou spojeny do nepravidelného tvaru, z části jsou svažité, s nelesními porosty vzniklými spontánně, neudržovanými, středně zdravotně a esteticky narušenými. Dle územního plánu jsou pozemky určeny jako přírodní plochy (PP) s nadregionálním funkčním biocentrem (NRBC). Rozvojové plochy dle ÚP Záhoří zahrnují pouze zástavbu proluk – plochy pro rodinné domy (BV15) a pro bytový dům (BK3). Celková výměra 265 427m2.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. 6/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 8/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3833 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 8/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 200486 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 8/16 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1269 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 8/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1033 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 8/26 – ostatní plocha, evidovaná výměra 538 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 25 – ostatní plocha, evidovaná výměra 469 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 65/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 53880 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 326 – ostatní plocha, evidovaná výměra 682 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 379/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3069 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 379/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, obec Žatec, katastrální území Velichov u Žatce na LV 22.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno umístění a provoz elektrovodného zařízení dle GP. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/B, Děčín IV-Podmokly, 40502 IČO: 24729035. Povinnost Parcela 379/1 pod zn. V-1346/2011-533.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8573610267/0100
Vyvolávací cena 3 000 000 Kč
Aukční jistota 200 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 30 000 Kč
Termín konání 23.3.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 23.3.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.3.2023 4:37:14

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup