skip to main content

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – japonský topol - Malý Ratmírov, Česká Olešná (okres Jindřichův Hradec)

Anglická aukce

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Malý Ratmírov, Česká Olešná (okres Jindřichův Hradec) | Podrobný popis

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Malý Ratmírov, Česká Olešná  (okres Jindřichův Hradec)

Jedná se o prodej dvou plantáží rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích s uzavřeným  nájemním vztahem ve formě věcného břemene.

Celková výměra pronajatých pozemků činí 219.633 m2 (z toho plantáže mají výměru 194.000 m2) s tím, že roční nájem v roce 2024 činí 174.801 Kč( plus daň z nemovitostí). Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí).

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 151.000 Kč. 

Plantáž v České Olešné byla založená v roce 2011 a je po 3 sklizních (poslední proběhla v zimě 2022/2023. Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 80.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2026 s očekávaným výnosem 1000 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Malém Ratmírově byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022. Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 65.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 800 tun dřevní hmoty.

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet.

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkúm v katastrální území Malý Ratmírov, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 441, o výměře 106 080 m2.   Katastrální území Česká Olešná, vedených u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 260, o výměře 113 553 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojú na pozemky; a

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel"

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036  strany Zavázané a strany Oprávněné.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 680 325 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 28.6.2024 12:00:00
Předpokládaný konec 28.6.2024 13:00:00
Čas do zahájení 11 dnů 11:04:19
Aktuální datum 17.6.2024 0:55:40

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

1. e - aukce ČEZ Škoda Octavia Ambition 1,6 TDI, RZ 1TU1696


Nejnižší podání: 220 000 Kč
Termín konání: 18. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Rejštejn


Nejnižší podání: 999 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup