skip to main content

Prodej pozemků, obec Svojkov

Anglická aukce

Podrobný popis

Formou elektronické aukce nabízíme pozemky sloužící k zemědělským účelům. Pozemky jsou o celkové rozloze 14.923 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky jsou bez staveb.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 747/12 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 10157 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 747/14 – ostatní plocha, evidovaná výměra 142 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p. č. 747/24 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 4465 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

a dále spoluvlastnický podíl id. 1/2: 

- pozemek p. č. 747/22 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 318 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

celkem 318 m2  z toho spoluvlastnický podíl id. 1/2 je 159 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obec a katastrální území Svojkov na LV 318 a 203.Zástavní práva, závazky

- Věcné břemeno (podle listiny) zřízení, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP č. 467- 133/2009.

Oprávnění pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035

Povinnost k: Parcela: 747/12

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 578 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-8900257/0100
Odhadní cena 578 000 Kč
Vyvolávací cena 578 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 30.11.2023 13:00:00
Předpokládaný konec 30.11.2023 14:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 8:18:44

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup