skip to main content

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4

Anglická aukce

Obchodní prostor Mariánské Lázně - Úšovice | Podrobný popis

Nebytová jednotka je umístěna v typovém zděném bytovém domě. Stavba má 5 nadzemních podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované podkroví. Nebytový prostor je umístěn v 1.NP s vchodem přímo z chodníku. Je tvořen nebytovou jednotkou č. 881/23 kde je umístěn obchod s malým sociálním zázemím.

Objekt je cihlové konstrukce, základy má železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem. Novostavba je vkusně umístěna u hlavní příjezdové silnice do Mariánských Lázní. Lokalita je vhodná k umístění obchodu. Objekt byl postaven na základě dostupných informací v roce 2016. Stav objektu lze charakterizovat jako novostavba.


Popis nebytové jednotky

Jednotka je v osobním vlastnictví. Nebytová jednotka je využívána jako obchodní prostor. Jednotka se nachází v 1. podlaží. Dispozice jednotky je atypická.

Prodejna - pracovna 87,47 m2

Koupelna, WC 1,80 m2

Ostatní prostory Šatna 2,86 m2

Podlahová plocha vč. příslušenství 92,13 m2

Okna jsou výlohová okna, plastová s dvojsklem, plastová s trojsklem a příslušenství oken tvoří žaluzie v části objektu. Místnosti jsou orientované na severozápad. a na toaletě se nachází klasická toaleta a umyvadlo. Místnost se využívá i jako šatna pro personál obchodu. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, zárubně jsou obložkové a vchodové dveře jsou plastové. Osvětlovací techniku tvoří bodová svítidla, zářivková svítidla.

Podlahové krytiny v jednotlivých typech místností: koupelna, WC: keramická dlažba, místnosti: keramická dlažba. Další vybavení jednotky tvoří anténní rozvody, pohybový alarm, síťové rozvody. Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn není zaveden. Vytápění je zajištěno ústředně dálkově, topná tělesa tvoří podlahové vytápění, ohřev vody je řešen centrálně. Stav nebytové jednotky lze charakterizovat jako velmi dobrý odpovídající novostavbě.


Popis pozemku a lokality

Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Objekt je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami. V lokalitě je dostačující vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody, v místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a v místě jsou dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu. Vlastník má bezproblémové vztahy se sousedy – je s nimi v běžném kontaktu.Katastrální/detailní popis

  • jednotka č. 881/23, způsob využití – jiný nebytový prostor, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast, typ jednotky - obč.z. zapsáno na LV 5639, podíl na společných částech nemovitosti 9180/201830  vymezeno v: 

Parcela: St. 3329 zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Úšovice, č.p. 881, byt.dům, LV 5573, na parcele č. St. 3329

1225/1 ostatní plocha, manipulační plocha 544 m2

1225/4 ostatní plocha, manipulační plocha 870 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 9180/201830 na společných částech nemovitosti budovy č.p. 881, byt.dům, stojící na parcele č. St. 3329, zapsáno na LV 5573
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 9180/201830 na společných částech nemovitostí parcel č. St. 3329 zastavěná plocha a nádvoří, 1225/1 ostatní plocha, 1225/4 ostatní plocha,  součástí je stavba č.p. 881, byt.dům, zapsáno na LV 5573 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Mariánské Lázně (okres Cheb), část obce Úšovice, katastrální území Úšovice na LV 5639, 5573.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy, služebnost stezky a cesty. Oprávnění pro Jednotka: 881/23. Povinnost k Parcela: 2079. Listina:  Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti - prohlášení ze dne 04.08.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.08.2015 12:23:33. Zápis proveden dne 27.08.2015 pod zn.. V-5832/2015-402.

Log

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7529010227/0100
Odhadní cena 3 229 000 Kč
Vyvolávací cena 1 570 000 Kč
Aukční jistota 300 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 27.6.2024 09:00:00
Předpokládaný konec 27.6.2024 10:00:00
Čas do zahájení 7 dnů 22:39:35
Aktuální datum 19.6.2024 10:20:24

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Objekt bývalé restaurace Ústí nad Labem, Střekov, ul. Truhlářova


Nejnižší podání: 9 500 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 10:20
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup