skip to main content

RD 3+1, Vitčice na Moravě

Anglická aukce

Rodinný dům Vitčice na Moravě, okres Prostějov | Podrobný popis

Předmětem e-aukce je rodinný dům 3+1 jako řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví.

Základy má smíšené a objekt je smíšené konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytina je Onduline - bitumenová vlnitá a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

Objekt byl postaven na základě sdělení v roce 1922 – 1942. Stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí, dle dostupných informací byl dům částečně před cca 15 lety rekonstruován a udržován, nyní vykazuje známky zanedbané údržby.

Dispozice rodinného domu je 3+1. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Svod splašků je řešen do septiku. Zemní plyn není zaveden. Vytápění je řešeno lokálně kamny, topná tělesa chybí, ohřev vody zajišťuje bojler.

Pozemky ve funkčním celku – parc. č. st. 21/1, zastavěná plocha a nádvoří o rozloze 87 m2, parc. č. 59/2, ostatní plocha, jiná plocha o rozloze 257 m2 a pozemek parc. č. 2490, zahrada o velikosti 571 m2, která se nachází cca 200 m od hlavní nemovitosti a její plocha je územním plánu regulována jako NSz – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské. Celková výměra pozemku činí 915 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemky ve funkčním celku jsou oploceny pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - neudržované listnaté dřeviny. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba se zastavěnou plochou do 25 m2. Na pozemku parc. č. 2490 se nachází ovocné stromy. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Rodinný dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 21/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 87 m2

Součástí je stavba: Vitčice na Moravě, č.p. 71, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 21/1,

  • pozemek p. č. 59/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 257 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 2490 – zahrada, evidovaná výměra 571 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, obec Vitčice (okres Prostějov), část obce Vitčice, katastrální území Vitčice na Moravě na LV 144.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva jsou uvedena na LV č. 144 k. ú. Vitčice na Moravě.

Log

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-1888540257/0100
Odhadní cena 947 000 Kč
Vyvolávací cena 490 000 Kč
Aukční jistota 150 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 25.6.2024 09:00:00
Předpokládaný konec 25.6.2024 10:00:00
Čas do zahájení 35 dnů 09:36:47
Aktuální datum 20.5.2024 23:23:12

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup