Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Horní Planá, okr. Český Krumlov 20200445DD

RD v obci Horní Planá s dispozicí 5+kk o velikosti podlah. plochy 175 m2 a zahradou s okrasnými dřevinami.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211125952/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
4.011.000 Kč
Vyvolávací cena
4.011.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
16.9.2020 ve 12:00:00
Konec aukce
16.9.2020 ve 14:01:00
Odhadní cena
4.692.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
27.8.2020 v 18:00
Místo konání prohlídky
Horní Planá 86, Horní Planá

Lokalita

Horní Planá 86, Horní Planá

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.9.2020 14:01:07.45licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 44846500, jehož nejvyšší podání činí/činilo 4.011.000 Kč.
16.9.2020 14:01:00.52licitátor
Podání účastníka 44846500 ve výši 4.011.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.9.2020 14:00:00.52licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.9.2020 13:59:00.52licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.9.2020 13:56:00.52Účastník 44846500 učinil podání 4.011.000 Kč
16.9.2020 12:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Horní Planá, okr. Český Krumlov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Institut pro řešení úpadku v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.9.2020 12:00 Ukončení: 16.9.2020 14:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1686 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 459 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                               Součástí je stavba: Hůrka, č.p. 86, bydlení

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: 1686

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, pro obec Horní Planá a k.ú. Horní Planá, na LV č. 2135,

a dále

- pozemek p.č. 1683/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1687 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, pro obec Horní Planá a k.ú. Horní Planá, na LV č. 162.Odhad ceny předmětu E-aukce: 4.692.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo č. 9311-1775/2019 ze dne 4.9.2019.

Nejnižší podání: 4.011.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!