Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD k.ú. Mostky, Kaplice 20170561DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127173/6800
Stav
Zmařená aukce
Cena vydražení
8.700.000 Kč
Vyvolávací cena
500.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
80.000 Kč
Termín konání
5.6.2019 v 10:00:00
Konec aukce
5.6.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
2.500.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.5.2019 v 17:00
Místo konání prohlídky
Prohlídky se uskuteční na adrese Mostky, č.p. 26, pouze po předchozím potvrzení. Zájemci, svůj zájem o účast na prohlídce hlaste organizátorovi e-aukce.

Lokalita

Mostky 26, Kaplice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
5.6.2019 11:00:08.19licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 23370900, jehož nejvyšší podání činí/činilo 8.700.000 Kč.
5.6.2019 11:00:00.97licitátor
Podání účastníka 23370900 ve výši 8.700.000 Kč, bylo nejvyšší!
5.6.2019 10:59:00.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
5.6.2019 10:58:00.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
5.6.2019 10:18:30.97Účastník 23370900 učinil podání 8.700.000 Kč
5.6.2019 10:17:26.33Účastník 23338350 učinil podání 865.000 Kč
5.6.2019 10:17:16.07Účastník 23370900 učinil podání 860.000 Kč
5.6.2019 10:16:51.11Účastník 23338350 učinil podání 855.000 Kč
5.6.2019 10:16:39.28Účastník 22991150 učinil podání 850.000 Kč
5.6.2019 10:16:14.99Účastník 23338350 učinil podání 815.000 Kč
5.6.2019 10:15:55.65Účastník 23370900 učinil podání 810.000 Kč
5.6.2019 10:15:24.80Účastník 23338350 učinil podání 805.000 Kč
5.6.2019 10:14:16.34Účastník 22991150 učinil podání 800.000 Kč
5.6.2019 10:14:12.85Účastník 23338350 učinil podání 775.000 Kč
5.6.2019 10:13:57.69Účastník 23370900 učinil podání 770.000 Kč
5.6.2019 10:12:16.04Účastník 23338350 učinil podání 765.000 Kč
5.6.2019 10:12:06.59Účastník 22871800 učinil podání 760.000 Kč
5.6.2019 10:11:24.68Účastník 23338350 učinil podání 755.000 Kč
5.6.2019 10:10:20.95Účastník 22871800 učinil podání 750.000 Kč
5.6.2019 10:10:13.90Účastník 23370900 učinil podání 720.000 Kč
5.6.2019 10:10:01.75Účastník 23338350 učinil podání 705.000 Kč
5.6.2019 10:09:40.57Účastník 22991150 učinil podání 700.000 Kč
5.6.2019 10:09:31.57Účastník 23338350 učinil podání 665.000 Kč
5.6.2019 10:09:18.98Účastník 22871800 učinil podání 660.000 Kč
5.6.2019 10:05:46.03Účastník 23338350 učinil podání 655.000 Kč
5.6.2019 10:05:21.75Účastník 22991150 učinil podání 650.000 Kč
5.6.2019 10:04:48.58Účastník 23338350 učinil podání 605.000 Kč
5.6.2019 10:03:37.46Účastník 22991150 učinil podání 600.000 Kč
5.6.2019 10:01:54.99Účastník 22714475 učinil podání 550.000 Kč
5.6.2019 10:00:41.31Účastník 23338350 učinil podání 500.000 Kč
5.6.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD k.ú. Mostky, Kaplice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 5.6.2019 10:00 Ukončení: 5.6.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 69 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.654 m2

             Součástí je stavba: Mostky, č.p. 26, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 69

- pozemek p.č. 232 - ostatní plocha, evidovaná výměra 108 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 237/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 601 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 242/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.436 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Český Krumlov, pro obec Kaplice a k.ú. Mostky, na LV č. 93.Odhad ceny předmětu E-aukce: 2.500.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 4457-814/2017 ze dne 21.7.2017.

Nejnižší podání: 500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 80.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na předmětu e-aukce vázne věcné břemeno - právo vedení kanalizace a vodovodu včetně práva odběru vody a právo přístupu a jízdy k vedení kanalizace a vodovodu k parcele č. St. 70/1 a 229/1 s povinností k parcelám č. 232, 237/2, 242/3 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 31.05.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.05.2010, zn. V-703/2010-331.

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!