skip to main content

RD Kojetín

Anglická aukce

Rodinný dům Kojetín, ulice Padlých hrdinů, okres Přerov | Podrobný popis

Rodinný dům 3+1 ˇv řadové zástavbě. 

Dům je přízemní, nepodsklepený, v objektu je půda ale není vybudované podkroví. 

Stav objektu k rekonstrukci. Celková výměra pozemku činí 174 m2. Pozemek je rovinatý, bez porostů, oplocený pletivem do ocelových sloupků. 

Na pozemku se nachází vedlejší obytná stavba, která slouží k trvalému bydlení. Její dispozice je 1+1 (kuchyně a pokoj), vytápění lokálně kamny na tuhá paliva, elektřina je zavedena, vodovod, kanalizace a plynovod není zaveden. Podlahy jsou tvořeny linem, okna jsou dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné. Vnější omítka včetně zateplení chybí.

Dům je v současné době užíván jeho vlastníky, insolvenčními dlužníky, dle jejich sdělení zde žijí celkem  tři rodiny. Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 930 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 110 m2

Součástí je stavba: Kojetín, č.p. 557, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 930,

  • pozemek p. č. 570/3 – zahrada, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, obec Kojetín (okres Přerov), část obce Kojetín I-Město, katastrální území Kojetín na LV 22.Zástavní práva, závazky

Společná zeď a štít budov podle pozemkové knihy mezi čp. 557 na st. 930 a čp.556 na st. 929 Oprávnění pro Parcela: St. 930 Listina Usnesení soudu č.d.-4468/1883 kupní smlouva ze dne 3.11.1883. Z-8082/2009-808 Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Věcné břemeno zřízení plotu a udržování Oprávnění pro Parcela: St. 930 Povinnost k Parcela: St. 929 Listina Usnesení soudu č.d.-4468/1883 kupní smlouva ze dne 3.11.1883. Z-8082/2009-808 .Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Věcné břemeno (podle listiny) DLE KUPNI SMLOUVY ZE DNE 3.11.1883 Oprávnění pro Parcela: St. 931 Povinnost k Parcela: St. 930 Listina Pozemková kniha vložka 557/. POLVZ:490/1995 Z-4400490/1995-808. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7515170297/0100
Odhadní cena 869 000 Kč
Vyvolávací cena 608 300 Kč
Aukční jistota 60 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 12.9.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 12.9.2024 11:00:00
Čas do zahájení 53 dnů 09:52:28
Aktuální datum 21.7.2024 0:07:31

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup