Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Ostrava-Stará Bělá, ul. Mitrovická 20190213DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
890.000 Kč
Vyvolávací cena
890.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
17.1.2020 v 10:15:00
Konec aukce
17.1.2020 v 11:15:00
Odhadní cena
1.530.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.1.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice Mitrovická 196/139, Ostrava

Lokalita

ulice Mitrovická 196/139, Ostrava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2020 11:15:44.46licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 32906622, jehož nejvyšší podání činí/činilo 890.000 Kč.
17.1.2020 11:15:00.35licitátor
Podání účastníka 32906622 ve výši 890.000 Kč, bylo nejvyšší!
17.1.2020 11:14:00.35licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
17.1.2020 11:13:00.35licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
17.1.2020 10:24:40.35Účastník 32906622 učinil podání 890.000 Kč
17.1.2020 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Ostrava-Stará Bělá, ul. Mitrovická:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Ing. Lukáš Nožička

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2020 10:15 Ukončení: 17.1.2020 11:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 104/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 241 m2

             Součástí je stavba: Stará Bělá, č.p. 196, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 104/1

- pozemek p.č. 104/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. 105 - zahrada, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Ostrava, pro obec Ostrava a k.ú. Stará Bělá,  na LV č. 387.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.530.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Vladimírem Konvalinou, znalecký posudek číslo 6098-29/219 ze dne 6.3.2019.

Nejnižší podání: 890.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!