Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Solanec pod Soláňem, okres Vsetín 20190343DD

Prodej  RD 6+1 s dvojgaráží s pozemkem o celkové rozloze 2.358 m2 v podhůří Beskyd, vhodný k bydlení, rekreaci, či podnikání v oblasti turistického ruchu.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122321/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
35.100.000 Kč
Vyvolávací cena
3.500.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
5.12.2019 v 10:00:00
Konec aukce
5.12.2019 v 11:05:45
Odhadní cena
5.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.11.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Solanec pod Soláněm 675, Hutisko-Solanec

Lokalita

Solanec pod Soláněm 675, Hutisko-Solanec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
5.12.2019 11:06:41.30licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 31829976, jehož nejvyšší podání činí/činilo 35.100.000 Kč.
5.12.2019 11:05:45.72licitátor
Podání účastníka 31829976 ve výši 35.100.000 Kč, bylo nejvyšší!
5.12.2019 11:04:45.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
5.12.2019 11:03:45.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
5.12.2019 11:00:45.72Účastník 31829976 učinil podání 35.100.000 Kč
5.12.2019 10:57:47.80Účastník 9725826 učinil podání 3.500.000 Kč
5.12.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Solanec pod Soláňem, okres Vsetín:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Staněk Petr

Termín E-aukce:
Zahájení: 5.12.2019 10:00 Ukončení: 5.12.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 760 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 137 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                                      Součástí je stavba: Solanec pod Soláněm, č.p. 675, rod.dům

                                      Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 760

- pozemek p.č. 320/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2221, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Vsetín, pro obec Hutisko-Solanec a k.ú. Solanec pod Soláněm na LV 1025.Odhad ceny předmětu E-aukce: 5.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Dostálem, znalecký posudek číslo 1488-124-2016 ze dne 31.10.2016.

Nejnižší podání: 3.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

- Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 13. 7. 2000, právní účinky vkladu ke dni 13. 7. 2000, Oprávnění pro: Parcela: St. 760, Parcela: 320/1, Povinnost k: Parcela: 305/5, Parcela: 307/1, Parcela: 312/1, Parcela: 320/6, Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 1707/2000. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod sp. zn. POLVZ:73/2000, Z-7100073/2000-836

Na předmětu e-aukce vázne Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky s oprávněním pro Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN36924, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 041752-004 ze dne 28.11.2016, právní účinky zápisu ke dni 30.11.2016, sp. zn. V-6215/2016-836, se souvisejícími zápisy -  závazkem nezajistit zástavní  právo ve výhodnějším pořadí nový dluh,  závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a zákazem zcizení a zatížení bez písemného souhlasu zástavního věřitele, které zanikne vypořádáním pohledávky. Vyhlašovatel e-aukce se zavazuje uspokojit pohledávku věřitele a zajistit zánik tohoto zástavního práva včetně souvisejících zápisů nejpozději do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

Na předmětu e-aukce je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Dům je v současné době užíván nájemníkem. Dům bude vyklizený předán kupujícímu do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

 

 

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!