skip to main content

RD Turkovice u Přelouče, okres Pardubice

Anglická aukce

Podrobný popis

Rodinný dům s malou zahrádkou se nachází v obci Turkovice, která je vzdálená asi 10 km od Přelouče. Do objektu nebyl umožněn přístup. Informace o nemovitosti jsou brány z veřejně dostupných zdrojů, vizuálně ověřeny z dostupných míst. Některé skutečnosti, zejména stav interiéru a rozsah opotřebení či oprav je uveden odhadem. Dům je pravděpodobně o velikosti 2+1. Na dům navazuje vedlejší stavba, která lze využít ke skladování popřípadě přestavět na garáž či letní posezení. Dům je v horším technickém stavu a je v hodný k rozsáhlé rekonstrukci. Turkovice jsou vzdáleny od Pardubic 26 km, od Hradce Králové 45 km, od Chrudimi 20 km.Katastrální/detailní popis

 - pozemek p. č. St. 14 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 280 m2

Součástí je stavba: Turkovice, č.p. 8, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 14

- pozemek p. č. 171 – zahrada, evidovaná výměra 99 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, obec Turkovice, katastrální území Turkovice u Přelouče na LV 371.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno braní vody. Oprávnění pro: Agrodružstvo LIPOLTICE v likvidaci, č.p. 104, 53364 Lipoltice, RČ/IČO: 00127451. Parcela: St. 11, Parcela: St. 12, Parcela: St. 13. Povinnost k Parcela: St. 14, vše zapsáno pod sp. zn. Z-16500011/1987-606. 

Věcné břemeno (podle listiny) zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 101-566/2008 na dobu neurčitou. Oprávnění pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: St. 14, vše zapsáno pod sp. zn. V-7444/2009-606, Z-17192/2010-606.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 974 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7527810247/0100
Odhadní cena 970 000 Kč
Vyvolávací cena 970 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 23.3.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 23.3.2023 11:03:15
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.3.2023 3:51:39

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup