Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Úherce u Nýřan, okres Plzeň 20190224DD

Novostavba RD 7+1 s garáží a se zahradou u Plzně.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122145/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
3.690.000 Kč
Vyvolávací cena
3.069.600 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
150.000 Kč
Termín konání
10.12.2019 v 09:15:00
Konec aukce
10.12.2019 v 10:40:49
Odhadní cena
4.604.400 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
26.11.2019 ve 14:00
5.12.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Prosíme zájemce o prohlídku o potvrzení své účasti nejpozději 3 dny předem na e-mail jerabkova@prokonzulta.cz. Bez předchozího potvrzení se prohlídka nebude konat.

Lokalita

ulice Luční 138, Úherce

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
10.12.2019 10:41:01.52licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 31667328, jehož nejvyšší podání činí/činilo 3.690.000 Kč.
10.12.2019 10:40:49.84licitátor
Podání účastníka 31667328 ve výši 3.690.000 Kč, bylo nejvyšší!
10.12.2019 10:39:49.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
10.12.2019 10:38:49.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
10.12.2019 10:35:49.84Účastník 31667328 učinil podání 3.690.000 Kč
10.12.2019 10:35:11.23licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
10.12.2019 10:32:11.23Účastník 12049884 učinil podání 3.670.000 Kč
10.12.2019 10:31:30.56Účastník 31667328 učinil podání 3.660.000 Kč
10.12.2019 10:30:37.33licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
10.12.2019 10:27:37.33Účastník 12049884 učinil podání 3.640.000 Kč
10.12.2019 10:26:52.48Účastník 31667328 učinil podání 3.630.000 Kč
10.12.2019 10:26:17.99licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
10.12.2019 10:23:17.99Účastník 12049884 učinil podání 3.590.000 Kč
10.12.2019 10:22:41.88Účastník 31667328 učinil podání 3.580.000 Kč
10.12.2019 10:22:31.23licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
10.12.2019 10:19:31.23Účastník 12049884 učinil podání 3.550.000 Kč
10.12.2019 10:17:33.98Účastník 31667328 učinil podání 3.522.000 Kč
10.12.2019 10:15:49.22Účastník 12049884 učinil podání 3.500.000 Kč
10.12.2019 10:15:12.11Účastník 29701056 učinil podání 3.475.000 Kč
10.12.2019 10:12:55.91Účastník 12049884 učinil podání 3.450.000 Kč
10.12.2019 10:12:25.78Účastník 31667328 učinil podání 3.430.000 Kč
10.12.2019 10:12:02.81Účastník 12049884 učinil podání 3.420.000 Kč
10.12.2019 10:11:13.85Účastník 29701056 učinil podání 3.400.000 Kč
10.12.2019 10:09:36.33Účastník 12049884 učinil podání 3.380.000 Kč
10.12.2019 10:09:16.22Účastník 31667328 učinil podání 3.360.000 Kč
10.12.2019 10:03:09.15Účastník 12049884 učinil podání 3.340.000 Kč
10.12.2019 10:00:54.46Účastník 31667328 učinil podání 3.320.000 Kč
10.12.2019 10:00:36.19Účastník 12049884 učinil podání 3.300.000 Kč
10.12.2019 10:00:03.76Účastník 29701056 učinil podání 3.275.000 Kč
10.12.2019 09:53:45.22Účastník 12049884 učinil podání 3.250.000 Kč
10.12.2019 09:50:02.37Účastník 29701056 učinil podání 3.225.000 Kč
10.12.2019 09:40:48.11Účastník 12049884 učinil podání 3.200.000 Kč
10.12.2019 09:37:41.07Účastník 29701056 učinil podání 3.175.000 Kč
10.12.2019 09:27:18.96Účastník 12049884 učinil podání 3.150.000 Kč
10.12.2019 09:20:01.66Účastník 29701056 učinil podání 3.100.000 Kč
10.12.2019 09:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Úherce u Nýřan, okres Plzeň:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 10.12.2019 09:15 Ukončení: 10.12.2019 10:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce  je soubor věcí nemovitých:

- stavba - Úherce, č.p. 138, způsob využití - rod. dům, stojí na parcele č. 1313/15, LV 231

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Plzeň-sever, pro obec Úherce a k.ú. Úherce u Nýřan, na LV č. 249

 

a dále

- pozemek p.č. 1313/9 - orná půda, evidovaná výměra 795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1313/15 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 153 m2

            Na pozemku stojí stavba: Úherce, č.p. 138, rod.dům, LV 249

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Plzeň-sever, pro obec Úherce a k.ú. Úherce u Nýřan, na LV č. 231

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/18 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1313/1 - orná půda, evidovaná výměra 1.998 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Plzeň-sever, pro obec Úherce a k.ú. Úherce u Nýřan, na LV č. 217, který je v přídatném spoluvlastnictví vzniklém ze zákona dle ustanovení § 1223 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších změn a předpisů (dále jen OZ) k pozemkům označených  p.č. 1313/9 a p.č. 1313/15 a slouží k jejich využití. Tento podíl tedy přechází ze zákona a odpadá povinnost vyzývat spoluvlastníky k uplatnění zákonného předkupního práva.Odhad ceny předmětu E-aukce: 4.604.400,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 207-3899/2018 ze dne 3.12.2018.

Nejnižší podání: 3.069.600,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Předmět e-aukce  je v současné době užíván jeho vlastníky, insolvenčními dlužníky. Dle ust. §285 odst.2 IZ je insolvenční dlužník povinen nemovitost po zpeněžení vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nový vlastník domáhat vyklizení žalobou u soudu.

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!