skip to main content

RD Úpice a id. 1/2 pozemku, okres Trutnov

Anglická aukce

Podrobný popis

Řadový rodinný dům se nachází v širším centru obce. Základy domu jsou smíšené, svislá konstrukce je zděná z cihel, střecha je sedlová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dům je nepodsklepený. V domě by se měli nacházet 2 byty v patře a nebytové prostory v přízemí.

Budova je špatném technickém stavu a je vhodná k rekonstrukci.

Dále nabízíme spoluvlastnický podíl id ½ pozemku p.č. 2141/1, který navazuje na rodinný dům. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha. Pozemek je využíván jako dvůr a zahrada.

Vstup do nemovitosti nebyl v době obhlídky umožněn.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. St. 228/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 198 m2

            Součástí je stavba: Úpice, č.p. 525, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 228/2

- pozemek p.č. St. 228/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 32 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov, pro obec a k.ú. Úpice na LV č. 2030,

a dále spoluvlastnický podíl id. 1/2:

- pozemek p.č. 2141/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 244 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov, pro obec a k.ú. Úpice na LV č. 2964.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 2030, 2964.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 2 700 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 450540178/2700
Odhadní cena 1 585 000 Kč
Vyvolávací cena 1 550 000 Kč
Aukční jistota 300 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 5.5.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 5.5.2022 11:03:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 18:51:55

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup