Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Věcov, okres Žďár nad Sázavou 20190387DD

Restaurace s ubytovací kapacitou ve Věcově, na kraji obce s přímým přístupem z hlavní silnice. Prodej včetně vybavení.

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
2.500.000 Kč
Vyvolávací cena
1.500.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
11.12.2019 v 10:10:00
Konec aukce
11.12.2019 v 11:35:00
Odhadní cena
3.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.11.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Věcov 81, Věcov

Lokalita

Věcov 81, Věcov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
11.12.2019 11:35:08.65licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 32194017, jehož nejvyšší podání činí/činilo 2.500.000 Kč.
11.12.2019 11:35:00.72licitátor
Podání účastníka 32194017 ve výši 2.500.000 Kč, bylo nejvyšší!
11.12.2019 11:34:00.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:33:00.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:30:00.72Účastník 32194017 učinil podání 2.500.000 Kč
11.12.2019 11:29:16.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:28:16.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:25:16.42Účastník 32200470 učinil podání 2.410.000 Kč
11.12.2019 11:24:55.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:23:55.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:20:55.84Účastník 32194017 učinil podání 2.400.000 Kč
11.12.2019 11:20:53.07Účastník 32200470 učinil podání 2.375.000 Kč
11.12.2019 11:18:17.60Účastník 32135940 učinil podání 2.370.000 Kč
11.12.2019 11:15:46.41Účastník 32200470 učinil podání 2.365.000 Kč
11.12.2019 11:15:11.39Účastník 32135940 učinil podání 2.360.000 Kč
11.12.2019 11:14:27.76Účastník 32200470 učinil podání 2.355.000 Kč
11.12.2019 11:12:13.19Účastník 32194017 učinil podání 2.350.000 Kč
11.12.2019 11:10:03.80Účastník 32135940 učinil podání 2.300.000 Kč
11.12.2019 11:09:56.54Účastník 32200470 učinil podání 2.260.000 Kč
11.12.2019 11:08:45.88Účastník 32194017 učinil podání 2.250.000 Kč
11.12.2019 11:07:24.36Účastník 32135940 učinil podání 2.200.000 Kč
11.12.2019 11:06:47.01Účastník 32200470 učinil podání 2.190.000 Kč
11.12.2019 11:05:58.57Účastník 32135940 učinil podání 2.150.000 Kč
11.12.2019 11:05:31.59Účastník 32200470 učinil podání 2.115.000 Kč
11.12.2019 11:05:13.43Účastník 32194017 učinil podání 2.100.000 Kč
11.12.2019 11:02:08.94Účastník 32135940 učinil podání 1.995.000 Kč
11.12.2019 11:00:31.59Účastník 32200470 učinil podání 1.950.000 Kč
11.12.2019 10:55:16.74Účastník 32135940 učinil podání 1.850.000 Kč
11.12.2019 10:54:47.50Účastník 32194017 učinil podání 1.800.000 Kč
11.12.2019 10:53:26.16Účastník 32135940 učinil podání 1.750.000 Kč
11.12.2019 10:52:51.08Účastník 32194017 učinil podání 1.700.000 Kč
11.12.2019 10:34:19.98Účastník 32135940 učinil podání 1.650.000 Kč
11.12.2019 10:26:33.47Účastník 32194017 učinil podání 1.605.000 Kč
11.12.2019 10:22:36.98Účastník 32200470 učinil podání 1.600.000 Kč
11.12.2019 10:19:41.55Účastník 32135940 učinil podání 1.550.000 Kč
11.12.2019 10:19:38.14Účastník 32194017 učinil podání 1.520.000 Kč
11.12.2019 10:18:14.13Účastník 32200470 učinil podání 1.515.000 Kč
11.12.2019 10:12:15.33Účastník 32135940 učinil podání 1.510.000 Kč
11.12.2019 10:10:41.16Účastník 32194017 učinil podání 1.505.000 Kč
11.12.2019 10:10:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Věcov, okres Žďár nad Sázavou:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
QCM, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 11.12.2019 10:10 Ukončení: 11.12.2019 11:10

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých a movitých:

Věci nemovité:

- pozemek p.č. St. 121/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 381 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast – II.-IV. Zóna, jehož součástí je stavba: Věcov, č.p.81, obč.vyb., stavba stojí na pozemku p.č.:St. 121/1

- pozemek p.č. 92/4, trvalý travní porost, výměra 442 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast- II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a k.ú. Věcov, na LV 451.

Předmětem e-aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je vyhlašovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

Věci movité:

Vybavení objektu, jehož seznam tvoří přílohu č.1 .

 

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 3.900.000,- Kč


Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!