Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Věcov, okres Žďár nad Sázavou 20190387DD

Restaurace s ubytovací kapacitou ve Věcově, na kraji obce s přímým přístupem z hlavní silnice. Prodej včetně vybavení.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122380/6800
Stav
Zmařená aukce
Cena vydražení
2.500.000 Kč
Vyvolávací cena
1.500.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
11.12.2019 v 10:10:00
Konec aukce
11.12.2019 v 11:35:00
Odhadní cena
3.900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.11.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Věcov 81, Věcov

Lokalita

Věcov 81, Věcov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
11.12.2019 11:35:08.65licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 32194017, jehož nejvyšší podání činí/činilo 2.500.000 Kč.
11.12.2019 11:35:00.72licitátor
Podání účastníka 32194017 ve výši 2.500.000 Kč, bylo nejvyšší!
11.12.2019 11:34:00.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:33:00.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:30:00.72Účastník 32194017 učinil podání 2.500.000 Kč
11.12.2019 11:29:16.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:28:16.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:25:16.42Účastník 32200470 učinil podání 2.410.000 Kč
11.12.2019 11:24:55.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:23:55.84licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:20:55.84Účastník 32194017 učinil podání 2.400.000 Kč
11.12.2019 11:20:53.07Účastník 32200470 učinil podání 2.375.000 Kč
11.12.2019 11:18:17.60Účastník 32135940 učinil podání 2.370.000 Kč
11.12.2019 11:15:46.41Účastník 32200470 učinil podání 2.365.000 Kč
11.12.2019 11:15:11.39Účastník 32135940 učinil podání 2.360.000 Kč
11.12.2019 11:14:27.76Účastník 32200470 učinil podání 2.355.000 Kč
11.12.2019 11:12:13.19Účastník 32194017 učinil podání 2.350.000 Kč
11.12.2019 11:10:03.80Účastník 32135940 učinil podání 2.300.000 Kč
11.12.2019 11:09:56.54Účastník 32200470 učinil podání 2.260.000 Kč
11.12.2019 11:08:45.88Účastník 32194017 učinil podání 2.250.000 Kč
11.12.2019 11:07:24.36Účastník 32135940 učinil podání 2.200.000 Kč
11.12.2019 11:06:47.01Účastník 32200470 učinil podání 2.190.000 Kč
11.12.2019 11:05:58.57Účastník 32135940 učinil podání 2.150.000 Kč
11.12.2019 11:05:31.59Účastník 32200470 učinil podání 2.115.000 Kč
11.12.2019 11:05:13.43Účastník 32194017 učinil podání 2.100.000 Kč
11.12.2019 11:02:08.94Účastník 32135940 učinil podání 1.995.000 Kč
11.12.2019 11:00:31.59Účastník 32200470 učinil podání 1.950.000 Kč
11.12.2019 10:55:16.74Účastník 32135940 učinil podání 1.850.000 Kč
11.12.2019 10:54:47.50Účastník 32194017 učinil podání 1.800.000 Kč
11.12.2019 10:53:26.16Účastník 32135940 učinil podání 1.750.000 Kč
11.12.2019 10:52:51.08Účastník 32194017 učinil podání 1.700.000 Kč
11.12.2019 10:34:19.98Účastník 32135940 učinil podání 1.650.000 Kč
11.12.2019 10:26:33.47Účastník 32194017 učinil podání 1.605.000 Kč
11.12.2019 10:22:36.98Účastník 32200470 učinil podání 1.600.000 Kč
11.12.2019 10:19:41.55Účastník 32135940 učinil podání 1.550.000 Kč
11.12.2019 10:19:38.14Účastník 32194017 učinil podání 1.520.000 Kč
11.12.2019 10:18:14.13Účastník 32200470 učinil podání 1.515.000 Kč
11.12.2019 10:12:15.33Účastník 32135940 učinil podání 1.510.000 Kč
11.12.2019 10:10:41.16Účastník 32194017 učinil podání 1.505.000 Kč
11.12.2019 10:10:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Věcov, okres Žďár nad Sázavou:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
QCM, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 11.12.2019 10:10 Ukončení: 11.12.2019 11:10

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých a movitých:

Věci nemovité:

- pozemek p.č. St. 121/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 381 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast – II.-IV. Zóna, jehož součástí je stavba: Věcov, č.p.81, obč.vyb., stavba stojí na pozemku p.č.:St. 121/1

- pozemek p.č. 92/4, trvalý travní porost, výměra 442 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast- II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a k.ú. Věcov, na LV 451.

Předmětem e-aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je vyhlašovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

Věci movité:

Vybavení objektu, jehož seznam tvoří přílohu č.1 .

 

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 3.900.000,- Kč


Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!