skip to main content

Rekreační areál Roštín, okres Kroměříž

Anglická aukce

Rekreační areál Roštín, okres Kroměříž | Podrobný popis

Jedná se o provozně funkční rekreační areál, který se nachází na samotě, asi 2 km východně po zpevněné obecní komunikaci od středu obce. Do areálu je přivedena elektřina, voda je přivedená z vlastní pramenné a odpad je sveden do jímky. Plyn není přiveden. Parkování je možné přímo na hranici areálu nebo na vlastním pozemku uvnitř areálu. Hlavní stavba je využívána jako restaurační zařízení v přízemí s ubytovacími prostory v podobě pokojů nebo apartmánů v podkroví. V jižním cípu areálu se nachází stavba umýváren, které jsou společné pro celý areál. Dřevěné chatky v počtu 24 ks. Přibližně uprostřed areálu jsou umístěny 3 sruby s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením. Východně od hlavní stavby je umístěna drobná stavba, která slouží jako zázemí pro zaměstnance, mezi hlavní stavbou a umývárnami je drobná stavba sloužící jako úpravna vody, při severozápadní hranici pozemku je drobná stavba sloužící jako venkovní občerstvení s přístřeškem, v severní části areálu je vysoký přístřešek s betonovým podiem, v západním cípu pozemku je pak multifunkční sportovní hřiště s umělým trávníkem. Mimo areál, asi 100 m severně od hranice pozemku je v lese situována drobná stavba nad pramennou jímkou, ze které je přivedena voda do areálu. Celková kapacita rekreačního areálu je 130 osob + 2 přistýlky. Celý areál je oplocen dřevěným plotem, případně plotem z pletiva s vjezdovou bránou. Při vjezdu do areálu ve východním cípu jsou zbudovány zpevněné plochy ze silničních panelů. Součástí jsou okrasné trvalé porosty. Dle územního plánu obce se jedná o stabilizované plochy hromadné rekreace RH.

Stavba restaurace a ubytovacího zařízení na parc. č. st. 654:

Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím, s funkčně využívaným podkrovím a s částečným podsklepením. Objekt slouží jako venkovní zastřešená terasa, restaurace s kuchyní a zázemím v přízemí, v podkroví jsou zřízeny ubytovací kapacity – pokoje se společným sociálním zařízením na patře nebo apartmány s vlastním sociálním vybavením a v suterénu se nachází sauna se šatnami a sociálním vybavením.

Stavba umýváren na parc. č. st. 575:

Jedná se o zděný objekt s jedním nadzemním podlažím, s nízkou sedlovou střechou. Objekt slouží jako společné umývárny, především pro ubytované hosty v chatkách. Zastavěná plocha stavby činí 96 m2.

Stavba srubu I-III na parc. č. st. 561, st. 562, st. 563:

Jedná se o dřevěný srubový objekt s jedním nadzemním podlažím, s podkrovím, se sedlovou střechou. Objekt slouží jako ubytovací prostory pro hosty. V přízemí se nachází vstupní terasa, zádveří, sociální vybavení, obývací místnost s kuchyňským koutem. V podkroví jsou pak dva pokoje a chodbička. Zastavěná plocha stavby (bez terasy) činí 33 m2.

Stavba chatky I-X na parc. č. st. 565, st. 566, st. 567, st. 568, st. 569, st. 570, st. 571, st. 572, st. 573, st. 574: 

Jedná se o dřevěný objekt s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou. Objekt slouží jako ubytovací prostory pro hosty. V přízemí se nachází vstupní terasa, místnost s čtyřlůžkem. Zastavěná plocha stavby (bez terasy) činí 11 m2.

Stavba chatky I-XIV na parc. č. 2554/4 a 2554/10:

Jedná se o dřevěný objekt s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou. Objekt slouží jako ubytovací prostory pro hosty. V přízemí se nachází vstupní terasa, místnost s čtyřlůžkem. Stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby (bez terasy) činí 11 m2.

Vedlejší stavba pro personál na parc. č. 2554/19:

Jedná se o objekt sestávající ze dvou unimobuněk. Objekt slouží jako zázemí pro zaměstnance, denní místnost, ubytovna. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby činí 33 m2.

Úpravna vody na parc. č. 2554/3:

Jedná se o dřevěný přízemní objekt. Objekt slouží jako úpravna vody přivedené z pramenné jímky. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby činí 4 m2.

Stavba občerstvení (kádě) na parc. č. 2554/11:

Jedná se o dřevěný přízemní objekt. Objekt slouží jako výčep a výdej občerstvení v letním provozu. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby činí 36 m2.

Přístřešek u občerstvení na parc. č. 2554/11:

Jedná se o dřevěný přístřešek, sloužící pro posezení u objektu občerstvení. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby činí 84 m2.

Přístřešek u podia na parc. č. 3179/4:

Jedná se o dřevěný přístřešek, sloužící pro pořádání kulturních akcí. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha stavby činí 58 m2.

Vodárna na parc. č. st. 316: 

Jedná se o zděný přízemní objekt, nacházející se mimo areál. Objekt slouží k čerpání vody z pramenné jímky pod objektem do areálu. Zastavěná plocha stavby činí 14 m2.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 316 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 14 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 316

- pozemek p. č. St. 561 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 43 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 561

- pozemek p. č. St. 562 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 43 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 562

- pozemek p. č. St. 563 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 43 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 563

- pozemek p. č. St. 564 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 577 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, ubyt.zař

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 564

- pozemek p. č. St. 565 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 565

- pozemek p. č. St. 566 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 566

- pozemek p. č. St. 567 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 567

- pozemek p. č. St. 568 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 568

- pozemek p. č. St. 569 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 569

- pozemek p. č. St. 570 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 570

- pozemek p. č. St. 571 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 571

- pozemek p. č. St. 572 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 572

- pozemek p. č. St. 573 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 573

- pozemek p. č. St. 574 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 574

- pozemek p. č. St. 575 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 143 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 575

- pozemek p. č. 2554/3 – zahrada, evidovaná výměra 1439 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/4 – zahrada, evidovaná výměra 1627 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/10 – zahrada, evidovaná výměra 1905 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/11 – zahrada, evidovaná výměra 2004 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/16 – zahrada, evidovaná výměra 350 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/17 – zahrada, evidovaná výměra 295 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/18 – zahrada, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/19 – zahrada, evidovaná výměra 155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2554/20 – zahrada, evidovaná výměra 6 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3179/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 7082 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p. č. 3211 – ostatní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, obec a katastrální území Roštín na LV 1401.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 12 200 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-1661140267/0100
Odhadní cena 12 100 000 Kč
Vyvolávací cena 11 900 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 22.4.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 22.4.2024 11:55:46
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 20.5.2024 23:30:09

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup