skip to main content

Rodinný dům 3+1, Svitavy - Lány (Čtyřicet Lánů)

Anglická aukce

Podrobný popis

Rodinný dům 3+1 č.p. 58 v jižní části města Svitavy, na ulici Kapitána Jaroše je řadový koncový, jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou, s půdním prostorem bez využitého podkroví. Dům je tvořen bytnou částí (rodinným domem), dřevníkem a kolnou. Celková podlahová plocha obytné části je cca 80 m2.

Pozemky p.č. 41/2 a 1208/1, zahrada, jsou užívány ve funkčním celku s pozemkem p.č. st. 41/1, a stavbou č.p. 58 na tomto pozemku, jako zahrady. Jsou oploceny a na pozemku p.č. 1208/1 jsou trvalé porosty – ovocné dřeviny.

Z průchozí chodby o podlahové ploše 21,73 m2 je přístupný vlevo obývací pokoj (18,41 m2), vpravo kuchyně (9,91 m2), dále směrem do ulice pokoj (13,17 m2). Na straně do dvora, dřevníku, je za kuchyní z chodby přístupná koupelna se záchodem (7,31 m2) a spíž (1,56 m2), za obývacím pokojem malý pokoj (7,71 m2). Z chodby vedou schody na půdu a do sklepa. Uvedená výměra je pouze orientační. 

V roce 2000 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2010 obložena koupelna a vana nahrazena sprchovým koutem, v roce 2016 okna za plastová s dvojsklem, v roce 2018 byla vyměněna kuchyňská linka a některá dveřní křídla. Údržba objektu je zanedbána, střešní krytina je na hranici životnosti, celkový stav je špatný. Je třeba provést rozsáhlé stavební úpravy.

Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, rozvod elektrické energie i zemního plynu.

Dřevník je jednopodlažní, se sedlovou střechou s půdním prostorem, bez podsklepení a bez využitého podkroví. Dřevník navazuje na rodinný dům na východní straně.

Svislá nosná konstrukce je dřevěná roubená a částečně cihelná tl. 15 cm, strop je trámový se záklopem z prken, elektroinstalace chybí. Zastřešení je sedlovou střechou s krovem z dřevěných hranolů s krytinou z eternitových šablon, žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Omítky zdiva jsou vápenné. Schodiště na půdu chybí, přístup je z půdy rodinného domu. Dveře i okna jsou dřevěná. Podlaha je tvořena dusanou hlínou. Katastrální/detailní popis


- pozemek p. č. St. 41/1, evidovaná výměra 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Lány, č. p. 58, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 41/1

- pozemek p. č. 41/2, evidovaná výměra 78 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1208/1, evidovaná výměra 273 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů na LV 25.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) vstupu, vjezdu, zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení "PLYN SVITAVY" na části pozemku v rozsahu geometrického plánu číslo 1127-110/2005 v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním PZ dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene. Oprávnění pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, RČ/IČO: 27295567. Povinnost k Parcela: 41/2, zapsáno pod sp. zn. V-5626/2006-609.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-1120207/0100
Vyvolávací cena 2 400 000 Kč
Aukční jistota 120 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 13.6.2023 09:00:00
Předpokládaný konec 13.6.2023 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 30.9.2023 12:27:17

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup