skip to main content

Spol. podíl id. 1/2 RD Arnoltice u Bulovky, okres Liberec

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl id. ½ RD a přilehlých pozemků v obci Bulovka. 
Stavba je vedena v katastru nemovitostí jako stavba pro rodinnou rekreaci. Svým charakterem, uspořádáním a využíváním k bydlení se však jedná o rodinný dům. Uvedený popis se týká objektu č. e. 17. Rodinný dům č. p. 23 je ve velmi špatném stavu.

Odhadem byl objekt postaven v roce 1900. V uplynulých 20 letech proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střešní krytina - celková, okna - částečná. Základy smíšené, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. 

Podlahová plocha vč. příslušenství činí dle náhledů z KN cca 192 m2. Obytné prostory jsou orientovány na jih, západ.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn není zaveden. V domě je topení řešeno nejspíše ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je pravděpodobně řešen bojlerem. Stěny objektu jsou zastaralé, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy jsou, vzhledem ke stavu celého objektu zastaralé, včetně rozvodů. Rodinný dům je před rekonstrukcí. Prohlídka rodinného domu nebyla znalci umožněna a proběhla pouze zvenčí.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou ovocné dřeviny, pozemek je oplocen. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě, s možností parkování na vlastním pozemku. 

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.  V obci je pobočka České pošty, zastávka autobusových spojů, pro obchody, kulturní vyžití a ostatní služby je nutné dojíždět.

 Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. ½ věcí nemovitých:

-pozemek parcela č. St. 52, evidovaná výměra 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí je stavba: Arnoltice, č.e. 17, rod. rekr
 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 52

-pozemek parcela č. St. 53/1, evidovaná výměra 165 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí je stavba: Arnoltice, č.p. 23, jiná st.
 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 53/1

-pozemek parcela č. 822, evidovaná výměra 2664 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-pozemek parcela č. 823, evidovaná výměra 673 m2, ostatní plocha, způsob využití – neplodná půda

-pozemek parcela č. 824, evidovaná výměra 1360 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-pozemek parcela č. 832/2, evidovaná výměra 1350 m2, zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond


Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant. Pro obec Bulovka a kat. území Arnoltice u Bulovky na LV 242.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno bytu. Oprávnění pro: Tomáš Marek, Hejnická 80, 46401 Frýdlant. Povinnost k: Parcela: St. 52, Parcela: St. 53/1. Vedeno pod sp.zn.: V-554/2016-532.

Věcné břemeno užívání. Oprávnění pro: Tomáš Marek, Hejnická 80, 46401 Frýdlant. Povinnost k: Parcela: 822, Parcela: 823, Parcela: 824, Parcela: 832/2. Vedeno pod sp.zn.: V-554/2016-532.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 510 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 4211125979/6800
Odhadní cena 500 000 Kč
Vyvolávací cena 500 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 30.9.2021 10:00:00
Předpokládaný konec 30.9.2021 11:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 10:13:59

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup