skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků Heřmanice v Podještědí, okres Liberec

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků o velikosti 4.112 m2. Pozemky na sebe navazují a nacházejí se v proluce zástavby rodinných a rekreačních nemovitostí. Jde o skvělou investiční příležitost do budoucna. Přístup k pozemku je z obecní komunikace.

Dále nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků o velikosti 106 340 m2 v k. ú. Heřmanice v Podještědí.

Pozemky se nacházejí v krásné přírodě Lužických hor nedaleko golfového klubu Malevil, v klidné rekreační oblasti. Pozemky jsou zapsané v LPIS.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2:

  • pozemek p. č. 2700/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 437 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 2730/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 631 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 2730/5 – orná půda, evidovaná výměra 105 709 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 2737/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2437 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 2743/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1215 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 3125/3 – vodní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití – zamokřené plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,, Katastrální pracoviště Liberec, obec Jablonné v Podještědí a k. ú. Heřmanice v Podještědí na LV č. 292.
Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 417-268/2002, Oprávnění pro CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, RČ/IČO: 04084063. Povinnost k Parcela: 2743/2  zapsané pod zn. V-7685/2004-505.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211123340/6800
Vyvolávací cena 1 260 000 Kč
Aukční jistota 200 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 40 000 Kč
Termín konání 24.11.2021 11:30:00
Předpokládaný konec 24.11.2021 11:30:04
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 16:57:27

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup