skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků Lom, okres Tábor

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou pozemky trvalý travní porost, orná půda, lesní pozemky, vodní plocha a ostatní komunikace. Celková výměra činí 38.077 m, jelikož se prodává id. 1/2 výměra pozemků, které jsou předmětem prodeje, činí 19.039 m2. Na všech pozemcích je uzavřena pachtovní smlouva.  Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. ½:

- pozemek p. č. 468/9 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 947 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 469/8 – orná půda, evidovaná výměra 2768 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 508/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 38 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 508/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 379 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

-pozemek p. č. 508/9 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 930 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 508/17 – orná půda, evidovaná výměra 3389 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 508/18 – orná půda, evidovaná výměra 3939 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 508/22 – orná půda, evidovaná výměra 9398 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 530/34 – lesní pozemek, evidovaná výměra 319 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 530/35 – lesní pozemek, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 530/43 – lesní pozemek, evidovaná výměra 525 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 554/28 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 927 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 554/62 – vodní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití – koryto vodního toku umělé

- pozemek p. č. 581/7 – orná půda, evidovaná výměra 3522 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 581/11 – orná půda, evidovaná výměra 8159 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 582/2 – orná půda, evidovaná výměra 2116 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 585/30 – ostatní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 614/1 – lesní pozemek, evidovaná výměra 117 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 614/27 – lesní pozemek, evidovaná výměra 126 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 614/33 – lesní pozemek, evidovaná výměra 81 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 614/36 – lesní pozemek, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

-  pozemek p. č. 785/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 56 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 785/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 34 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Lom, katastrální území Lom na LV 248.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) uložení kabelového vedení VN a právo přístupu pro opravy, revize a údržbu vedení v rozsahu GP 169-357/2010. Oprávnění pro: Z07 Zelená energie s.r.o., Šafránová 416, Klokoty, 39003 Tábor, RČ/IČO: 28116445. Povinnost k Parcela: 581/11, Parcela: 581/7, Parcela: 614/36 vše pod č. j. V-5623/2012-308.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7526460257/0100
Vyvolávací cena 550 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Termín konání 27.9.2023 11:00:00
Předpokládaný konec 27.9.2023 12:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.9.2023 15:06:45

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup