skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku Slavkov u Uherského Brodu

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje je id. ½ pozemku:

-              pozemek p. č. 5596 o výměře  13.408 m2, trvalý travní porost 

v katastrálním území  Slavkov u Uherského Brodu.  

Celková prodávaná výměra činí 6.704 m2, z toho 6.704 m2 zapsaných v LPIS (obhospodářovávané).

Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2:

- pozemek p. č. 5596, evidovaná výměra 13408 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, obec Slavkov a katastrální území Slavkov u Uherského Brodu na LV 258.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7513450287/0100
Vyvolávací cena 190 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 27.9.2023 10:45:00
Předpokládaný konec 27.9.2023 11:45:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.9.2023 14:08:27

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup