skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemky Radenín, okres Tábor

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje je ideální spoluvlastnický podíl 1/2 zemědělských pozemků o výměře 44 243 mv obci Radenín v okrese Tábor.  Což představuje pomyslných 22 121,5 m2 , které jsou pro účely inzerce zaokrouhleny na 22 122 m2 .Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je

  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 576/15 – orná půda, evidovaná výměra 27377 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 576/16 – orná půda, evidovaná výměra 1246 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 597 – orná půda, evidovaná výměra 6442 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 626/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 243 m2, způsob využití – neplodná půda
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 626/25 – orná půda, evidovaná výměra 3246 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 626/28 – orná půda, evidovaná výměra 3637 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 626/49 – ostatní plocha, evidovaná výměra 787 m2, způsob využití – neplodná půda
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 634/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 317 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • id. 1/2 nemovitosti pozemek p. č. 634/7 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 948 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

  vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Radenín (okres Tábor), katastrální území Radenín na LV 50

  Log

  Kontaktní osoba

  Josef Machů

  Adresa

  Prohlídky

  Forma prodeje Anglická aukce
  Typ Nemovité věci > Pozemky
  Číslo účtu 123-7526460257/0100
  Vyvolávací cena 650 000 Kč
  Aukční jistota 50 000 Kč
  Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
  Termín konání 3.10.2023 10:45:00
  Předpokládaný konec 3.10.2023 11:45:00
  Čas do zahájení 5 dnů 21:10:52
  Aktuální datum 27.9.2023 13:34:07

  Dokumenty


  Jak uspět a vydražit

  Jak uspět a vydražit

  <p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

  Zobrazit správný postup