skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 RD Jaroměř, okres Náchod

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl id. ½ na chalupě, který se nachází v částečně odloučené části města Jaroměř. Dům je jednopodlažní se sedlovou střešní konstrukcí. Do objektu nebyl umožněn přístup. Informace o nemovitosti jsou brány z veřejně dostupných zdrojů, vizuálně ověřeny z dostupných míst. Některé skutečnosti, zejména stav interiéru a rozsah opotřebení či oprav je uveden odhadem. Jedná se dispozičně o 2+1. K domu náleží veliká zahrada.

Jaroměř je vzdálená 17 km od Hradce Králové.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/2:

- pozemek p. č. 2803/6 – zahrada, evidovaná výměra 1383 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2803/37 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 80 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 763, rod. rekr

Stavba stojí na pozemku p.č.: 2803/37

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, obec Jaroměř, katastrální území Jaroměř na LV 335.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno užívání dle článku III. Oprávnění pro: Žilková Anna, Velichovská 763, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř, RČ/IČO: 245521/079. Povinnost k Parcela: 2803/37, Parcela: 2803/6, vše zapsáno pod sp. zn. Z-521/2011-605.

Poznámka: Žilková Anna již nežije.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7527810247/0100
Odhadní cena 1 165 000 Kč
Vyvolávací cena 1 165 000 Kč
Aukční jistota 150 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 23.3.2023 10:15:00
Předpokládaný konec 23.3.2023 11:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.3.2023 4:50:09

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup