skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/27 pozemky Rosice u Brna

Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/27 pozemky Rosice u Brna | Podrobný popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl id. 1/27 pozemků v severozápadním okraji obce Rosice. Pozemky tvoří jeden dlouhý pruh. Pozemek p.č. 1530/121 dle územního plánu obce se jedná o navrhované plochy BI – plochy bydlení individuálního. Možnost výstavby je výhledová, s nutností zpracování územní studie. K pozemku není vybudovaný příjezd. V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům jako orná půda. Zemědělské pozemky jsou pozemky p.č. 1530/121 a pozemek 1526/6. Lesní pozemky jsou na parc. č. 1515/266,na parc. č. 1530/75 a na pozemku parc. č. 1530/82. Na části pozemků se nachází lesní porost v podobě borovice ve stáří asi 26 let. Další pozemky se nachází v plochách pro individuální rekreaci. Na pozemcích p. č. St. 1298, St. 1923/1 a 1939/1 se nacházejí rekreační stavby, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů, a mají zákonné předkupní právo ke stavbám č.ev. 20,  rod.rekr, na LV 2005  , č.ev. 22, rod.rekr, na LV 2138  a č.ev. 221, rod.rekr, na LV 2139. Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/27:

-  pozemek p. č. St. 1298 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 36 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 20, rod.rekr, na LV 2005 jiného vlastníka

- pozemek p. č. St. 1923/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 17 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 221, rod.rekr, na LV 2139 jiného vlastníka

- pozemek p. č. St. 1939/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 22, rod.rekr, na LV 2138 jiného vlastníka

- pozemek p. č. 1515/153 – zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/161 – zahrada, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/163 – zahrada, evidovaná výměra 123 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/174 – zahrada, evidovaná výměra 96 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/176 – zahrada, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/179 – zahrada, evidovaná výměra 274 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/183 – zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/186 – zahrada, evidovaná výměra 263 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/188 – zahrada, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/195 – zahrada, evidovaná výměra 45 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/227 – zahrada, evidovaná výměra 138 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/231 – zahrada, evidovaná výměra 151 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/233 – ostatní plocha, evidovaná výměra 57 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 1515/234 – zahrada, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/245 – zahrada, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/246 – zahrada, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1525/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 1530/75 – ostatní plocha, evidovaná výměra 246 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 1530/82 – lesní pozemek, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 1530/121 – orná půda, evidovaná výměra 1809 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1531/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Rosice, katastrální území Rosice u Brna na LV 625.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 120 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7504220287/0100
Odhadní cena 115 000 Kč
Vyvolávací cena 115 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 19.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 19.12.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 30.5.2024 0:11:28

Dokumenty


Aktuální nabídka

pronájem
...

Bezbariérový RD 5+1 s garáží Hanušovice


Uzavření nabídek: 31. 5. 2024, 00:00
přímý prodej
...

Byt 3+1 Horšovský Týn


přímý prodej
...

Byt 4+1 Bohunice, okres Brno-město


výběrové řízení
...

Kabelové chráničky Oldřichov v Hájích


Uzavření nabídek: 31. 5. 2024, 12:00
výběrové řízení
...

Optické kabely Liberec


Uzavření nabídek: 31. 5. 2024, 12:00
výběrové řízení
...

Nebytový prostor jednotka č. 511/2 a id. 1/2 jednotky č. 511/3, Praha - Krč, ulice Antala Staška


Uzavření nabídek: 31. 5. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin - japonský topol - Malé Heraltice (Opava)


Nejnižší podání: 847 000 Kč
Termín konání: 31. 5. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

Prodej plantáže rychle rostoucích dřevin – japonský topol - Soběchleby (Přerov)


Nejnižší podání: 1 331 000 Kč
Termín konání: 31. 5. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

Prodej souboru plantáží rychle rostoucích dřevin – japonský topol - okres Trutnov


Nejnižší podání: 4 356 000 Kč
Termín konání: 31. 5. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – japonský topol - Malý Ratmírov, Česká Olešná (okres Jindřichův Hradec)


Nejnižší podání: 907 500 Kč
Termín konání: 31. 5. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

Zemědělská půda Rajhrad 16805m2


Nejnižší podání: 3 344 195 Kč
Termín konání: 6. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Byt 2+1 Královo Pole zapsaný jako družstevní podíl


Nejnižší podání: 5 190 000 Kč
Termín konání: 11. 6. 2024, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup