skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 1/27 pozemky Rosice u Brna

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl id. 1/27 pozemků v severozápadním okraji obce Rosice. Pozemky tvoří jeden dlouhý pruh. Pozemek p.č. 1530/121 dle územního plánu obce se jedná o navrhované plochy BI – plochy bydlení individuálního. Možnost výstavby je výhledová, s nutností zpracování územní studie. K pozemku není vybudovaný příjezd. V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům jako orná půda. Zemědělské pozemky jsou pozemky p.č. 1530/121 a pozemek 1526/6. Lesní pozemky jsou na parc. č. 1515/266,na parc. č. 1530/75 a na pozemku parc. č. 1530/82. Na části pozemků se nachází lesní porost v podobě borovice ve stáří asi 26 let. Další pozemky se nachází v plochách pro individuální rekreaci. Na pozemcích p. č. St. 1298, St. 1923/1 a 1939/1 se nacházejí rekreační stavby, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů, a mají zákonné předkupní právo ke stavbám č.ev. 20,  rod.rekr, na LV 2005  , č.ev. 22, rod.rekr, na LV 2138  a č.ev. 221, rod.rekr, na LV 2139. Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/27:

-  pozemek p. č. St. 1298 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 36 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 20, rod.rekr, na LV 2005 jiného vlastníka

- pozemek p. č. St. 1923/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 17 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 221, rod.rekr, na LV 2139 jiného vlastníka

- pozemek p. č. St. 1939/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2

Na pozemku stojí stavba: Rosice u Brna, č.e. 22, rod.rekr, na LV 2138 jiného vlastníka

- pozemek p. č. 1515/153 – zahrada, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/161 – zahrada, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/163 – zahrada, evidovaná výměra 123 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/174 – zahrada, evidovaná výměra 96 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/176 – zahrada, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/179 – zahrada, evidovaná výměra 274 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/183 – zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/186 – zahrada, evidovaná výměra 263 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/188 – zahrada, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/195 – zahrada, evidovaná výměra 45 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/227 – zahrada, evidovaná výměra 138 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/231 – zahrada, evidovaná výměra 151 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/233 – ostatní plocha, evidovaná výměra 57 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 1515/234 – zahrada, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/245 – zahrada, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1515/246 – zahrada, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1525/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 1530/75 – ostatní plocha, evidovaná výměra 246 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 1530/82 – lesní pozemek, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 1530/121 – orná půda, evidovaná výměra 1809 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1531/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití – neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Rosice, katastrální území Rosice u Brna na LV 625.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7504220287/0100
Odhadní cena 115 000 Kč
Vyvolávací cena 115 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 19.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 19.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 18 dnů 01:15:21
Aktuální datum 1.12.2023 8:44:38

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup