skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 13/14 pozemku Dvory u Nymburka

Anglická aukce

Podrobný popis

Spoluvlastnický podíl id. 13/14 pozemku v k.ú. Dvory u Nymburka, celková výměra činí 7.934 m2, výměra na prodej je  7.367 m2,  celé zapsané v LPIS (obhospodařované), pozemek je v jednom celku, v blízkosti obce.

Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 13/14

- pozemek p. č. 465 orná půda, evidovaná výměra 7935 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond,

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk, pro obec Dvory, k.ú. Dvory u Nymburka, na LV č. 128.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540637/2700
Vyvolávací cena 270 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 3.2.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 3.2.2022 11:00:01
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 10:01:04

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup