skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. 744/11680 pozemek v Brně, k.ú. Staré Brno

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 744/11680 na pozemku v k.ú. Staré Brno. Pozemky parc. č. 296/1 a parc. č. 296/3 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. 296/3 stojí stavba jiného vlastníka a není předmětem prodeje. Na pozemku p. č. 296/1 rostou okrasné dřeviny. Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut do stabilizovaných ploch BC – plochy čistého bydlení. Pozemek je svažitý.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 744/11680 na:

- pozemek p. č. 296/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 690 m2, způsob využití – společný dvůr, způsob ochrany – ochr. pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult. pam

- pozemek p. č. 296/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 376 m2, způsob ochrany – ochr. pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult. pam

Na pozemku stojí stavba: Staré Brno, č.p. 677, byt. dům, LV 795

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Staré Brno na LV 6240.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7504220287/0100
Odhadní cena 260 000 Kč
Vyvolávací cena 260 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 19.12.2023 10:15:00
Předpokládaný konec 19.12.2023 11:15:00
Čas do zahájení 18 dnů 02:40:30
Aktuální datum 1.12.2023 7:34:29

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup