skip to main content

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál

Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál | Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/3 RD, který je řešený dispozičně jako 5+1. Jedná se o samostatný dům s jedním nadzemním podlažím s půdou, kde je částečně vybudované podkroví. Dům je částečně podsklepený. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V, voda je přivedena z obecního vodovodu. Zemní plyn je využíván napojením na tlakovou láhev. Vytápění je řešeno lokálně kamny, topná tělesa představují závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. V roce 2017 proběhla rekonstrukce oken a koupelen. Okna jsou plastová s dvojsklem, s trojsklem. Dům je zděný se sedlovou střechou. Dům je vhodný k rekonstrukci. K domu náleží veliká zahrada, s posezením pod pergolou. Na zahradě rostou ovocné stromy.  Celková výměra pozemků činí 2984 m2, z toho spoluvlastnický podíl 1/3 činí 995 m2. Součástí prodeje jsou dále pozemky o celkové rozloze 19761 m2,  z toho spoluvlastnický podíl 3/36 činí 1647 m2, a dále pozemky o celkové rozloze 3658 m2, z toho spoluvlastnický podíl 9/30 činí 1097 m2.

Dále se také prodává samostatně pozemek p.č. 3487 o výměře 35 mzapsaný na LV 608, k.ú. Rázová - číslo zakázky 23PP000190.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/3:

- pozemek p. č. St. 165/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1461 m2

Součástí je stavba: Razová, č.p. 64, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 165/1

- pozemek p. č. St. 165/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2, způsob využití – zbořeniště

- pozemek p. č. 689/2 – zahrada, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 689/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 480 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 520 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 690 – zahrada, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 226,

a dále spoluvlastnický podíl id. 3/36:

- pozemek p. č. 688 – vodní plocha, evidovaná výměra 928 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- pozemek p. č. 689/3 – zahrada, evidovaná výměra 16717 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 689/4 – zahrada, evidovaná výměra 838 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2755/4 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 504 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3540/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 714 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 3540/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 534,

a dále spoluvlastnický podíl id. 9/30

- pozemek p. č. 689/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1469 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 708 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2685/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2685/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 535.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7527970267/0100
Odhadní cena 2 020 000 Kč
Vyvolávací cena 1 500 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 28.9.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 28.9.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 16.6.2024 22:50:50

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup