skip to main content

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál

Anglická aukce

Podrobný popis

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/3 RD, který je řešený dispozičně jako 5+1. Jedná se o samostatný dům s jedním nadzemním podlažím s půdou, kde je částečně vybudované podkroví. Dům je částečně podsklepený. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V, voda je přivedena z obecního vodovodu. Zemní plyn je využíván napojením na tlakovou láhev. Vytápění je řešeno lokálně kamny, topná tělesa představují závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. V roce 2017 proběhla rekonstrukce oken a koupelen. Okna jsou plastová s dvojsklem, s trojsklem. Dům je zděný se sedlovou střechou. Dům je vhodný k rekonstrukci. K domu náleží veliká zahrada, s posezením pod pergolou. Na zahradě rostou ovocné stromy.  Celková výměra pozemků činí 2984 m2, z toho spoluvlastnický podíl 1/3 činí 995 m2. Součástí prodeje jsou dále pozemky o celkové rozloze 19761 m2,  z toho spoluvlastnický podíl 3/36 činí 1647 m2, a dále pozemky o celkové rozloze 3658 m2, z toho spoluvlastnický podíl 9/30 činí 1097 m2.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/3:

- pozemek p. č. St. 165/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1461 m2

Součástí je stavba: Razová, č.p. 64, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 165/1

- pozemek p. č. St. 165/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2, způsob využití – zbořeniště

- pozemek p. č. 689/2 – zahrada, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 689/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 480 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 520 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 690 – zahrada, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 226,

a dále spoluvlastnický podíl id. 3/36:

- pozemek p. č. 688 – vodní plocha, evidovaná výměra 928 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- pozemek p. č. 689/3 – zahrada, evidovaná výměra 16717 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 689/4 – zahrada, evidovaná výměra 838 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2755/4 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 504 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3540/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 714 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 3540/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 534,

a dále spoluvlastnický podíl id. 9/30

- pozemek p. č. 689/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1469 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 708 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 689/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití – jiná plocha

- pozemek p. č. 2685/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2685/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, obec Razová, katastrální území Razová na LV 535.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7527970267/0100
Odhadní cena 2 020 000 Kč
Vyvolávací cena 1 500 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 28.9.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 28.9.2023 11:00:00
Čas do zahájení 21:10:55
Aktuální datum 27.9.2023 12:49:04

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup