Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Sportovní vybavení pro fotbal, Unique Customer Zone s.r.o. 20190375DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211121927/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
101.842 Kč
Vyvolávací cena
101.842 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
20.000 Kč
Termín konání
28.11.2019 v 10:15:00
Konec aukce
28.11.2019 v 11:15:00
Odhadní cena
509.207 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.11.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Sraz zájemců o prohlídku na adrese Cejl 58/72, Brno

Lokalita

Cejl 58/72, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
28.11.2019 11:15:08.19licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 31773453, jehož nejvyšší podání činí/činilo 101.842 Kč.
28.11.2019 11:15:00.18licitátor
Podání účastníka 31773453 ve výši 101.842 Kč, bylo nejvyšší!
28.11.2019 11:14:00.18licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
28.11.2019 11:13:00.18licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
28.11.2019 11:09:29.18Účastník 31773453 učinil podání 101.842 Kč
28.11.2019 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Sportovní vybavení pro fotbal, Unique Customer Zone s.r.o.:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
AKKRM insolvence, v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 28.11.2019 10:15 Ukončení: 28.11.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí movitých:

Jedná se o sportovní zboží - celkem 1 092 ks - vybavení pro fotbal. Podrobný rozpis položek je uveden v uvedených příloze ze soupisu majetkové podstaty pod M 7.Odhad ceny předmětu E-aukce: 509.207,- Kč


Nejnižší podání: 101.842,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 20.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Předmět e-aukce, věci movité, se v současné době nachází ve Vrchlabí, v sídle dlužníka na adrese Pražská 1338, kde je možné si je prohlédnout a kde si je budoucí vlastník po doplacení převezme.

Na předmět e-aukce se vztahuje DPH.

Zboží je pojištěno.Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!