skip to main content

Stavební parcela Praha-Slivenec

Anglická aukce

Z důvodu vzniku právní překážky  nelze elektronickou aukci dne 27. 1. 2022 realizovat a vyhlašovatel od jejího konání upustil. Po odstranění této právní překážky bude stanoven nový termín aukce, předpokládaná lhůta je několik měsíců. O vyhlášení nového termínu aukce budeme informovat na našich stránkách, přihlášení zájemci obdrží informační e-mail. Uhrazené jistoty budou dnes vráceny.

Děkujeme za pochopení.

Podrobný popis

Nabízíme stavební pozemky v městské části Slivenec, která se nachází na jižním okraji Prahy. Pozemky leží na okraji zastavěného území Slivence v mírném jižním svahu. Pozemek obdélníkového tvaru má celkovou rozlohu  1 329 m2

Na severní straně je asfaltová obecní komunikace s chodníkem ze zámkové dlažby, kudy jsou vedeny i inženýrské sítě ke hranici pozemku p. č. 1770/94. Pozemky jsou v současné době volně přístupné.

V místě jsou dostupné veškeré inženýrské sítě, lokalita je dostupná MHD.

Na nemovitosti se nevztahuje DPH.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 1770/94 o výměře 1006 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1770/95 o výměře 323 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, k. ú. Slivenec, LV č. 2247.Zástavní práva, závazky

Na předmětu aukce váznou tato níže uvedená věcná břemena, která nezanikají zpeněžením:

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě spočívající v právu umístit, zřídit, vést, provozovat a udržovat síť pro odvod srážkových vod dle čl. II. Smlouvy. Oprávnění pro Parcela: 1770/94, Parcela: 1770/95. Povinnost k Parcela: 1767/74, Parcela: 1767/75, Parcela: 1767/76, Parcela: 1767/77, Parcela: 1767/83, Parcela: 1767/84, Parcela: 1770/98, vše zapsáno pod sp. zn. V-93506/2015-101.

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě spočívající v právu umístit, zřídit, vést, provozovat a udržovat síť pro odvod srážkových vod dle čl. II. smlouvy v rozsahu GP č. 1960-109/2015. Oprávnění pro Parcela: 1770/94, Parcela: 1770/95. Povinnost k Parcela: 1767/3, Parcela: 1767/80, vše zapsáno pod sp. zn. V-93506/2015-101.

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě spočívající v právu umístit, zřídit, vést, provozovat a udržovat síť pro odvod srážkových vod dle čl. II. smlouvy v rozsahu GP č. 1976-111/2015. Oprávnění pro Parcela: 1770/94, Parcela: 1770/95. Povinnost k Povinnost k Parcela: 1767/3, Parcela: 1767/80, vše zapsáno pod sp. zn. V-93506/2015-101.

Zástavní práva jsou uvedena na LV č. 2247.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211121644/6800
Odhadní cena 11 845 000 Kč
Vyvolávací cena 11 845 000 Kč
Aukční jistota 600 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 27.1.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 27.1.2022 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 28.5.2022 9:53:43

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup