skip to main content

Stavební pozemek Bratrušov, okres Šumperk

Anglická aukce

Podrobný popis

Pozemek vedený jako orná půda, který je územním plánem určený k výstavbě rodinného domu v katastrálním území Bratrušov, obec Bratrušov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1428/35 o celkové výměře 1.464 m2. Pozemek je situovaný na rovině s přístupem po obecní a státní zpevněné asfaltové komunikaci. Pozemek se nachází v zastavitelné ploše Z1-Z1 s funkčním využitím plochy smíšené obytné venkovské (SV), kde hlavní využití je určeno pro bydlení, rodinnou rekreaci a občanskou vybavenost. V ceně pozemku je zahrnuto napojení lokality na elektrickou energii (ČEZ distribuce), napojení lokality na obecní vodovod a vybudování příjezdové komunikace na hranu jednotlivých pozemků. Obec Bratrušov nedisponuje jinou než dešťovou kanalizací, je tedy nutno u stavby řešit ČOV (každý vlastník samostatně).  Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 1428/35, evidovaná výměra 1464 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, obec Bratrušov, katastrální území Bratrušov na LV 577.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Vyvolávací cena 3 200 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 4.5.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 4.5.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 9.6.2023 13:40:40

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup