skip to main content

Stavební pozemek Bratrušov, okres Šumperk

Anglická aukce

Pozemek Bratrušov, okres Šumperk | Podrobný popis

Pozemek vedený jako orná půda, který je územním plánem určený k výstavbě rodinného domu v katastrálním území Bratrušov, obec Bratrušov, okres Šumperk. Jedná se o pozemek p.č. 1428/35 o celkové výměře 1.464 m2. Pozemek je situovaný na rovině s přístupem po obecní a státní zpevněné asfaltové komunikaci. Pozemek se nachází v zastavitelné ploše Z1-Z1 s funkčním využitím plochy smíšené obytné venkovské (SV), kde hlavní využití je určeno pro bydlení, rodinnou rekreaci a občanskou vybavenost. V ceně pozemku je zahrnuto napojení lokality na elektrickou energii (ČEZ distribuce), napojení lokality na obecní vodovod a vybudování příjezdové komunikace na hranu jednotlivých pozemků. Obec Bratrušov nedisponuje jinou než dešťovou kanalizací, je tedy nutno u stavby řešit ČOV (každý vlastník samostatně).  Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 1428/35, evidovaná výměra 1464 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, obec Bratrušov, katastrální území Bratrušov na LV 577.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7526620257/0100
Vyvolávací cena 3 200 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 4.5.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 4.5.2023 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 17.4.2024 2:01:39

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup