Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Stavební pozemek Cínovec, okr.Teplice 20190288DD

Stavební pozemek v obci Cínovec, okr. Teplice, o rozloze téměř 5 tis. m2

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211126269/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
300.000 Kč
Vyvolávací cena
300.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
14.1.2020 v 09:00:00
Konec aukce
14.1.2020 v 10:30:00
Odhadní cena
1.380.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.1.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
na adrese Cínovec 34, u Štoly Lehr (Lehrstollen), Cínovec

Lokalita

Cínovec 34, Dubí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
14.1.2020 10:34:15.76licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 32594400, jehož nejvyšší podání činí/činilo 300.000 Kč.
14.1.2020 10:30:00.26licitátor
Podání účastníka 32594400 ve výši 300.000 Kč, bylo nejvyšší!
14.1.2020 10:29:00.26licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
14.1.2020 10:28:00.26licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
14.1.2020 09:00:33.26Účastník 32594400 učinil podání 300.000 Kč
14.1.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Stavební pozemek Cínovec, okr.Teplice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Mgr. Emília Popovičová

Termín E-aukce:
Zahájení: 14.1.2020 09:00 Ukončení: 14.1.2020 10:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p. č. 302/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4985 m2, způsob využití - neplodná půda

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice, pro obec Dubí a k.ú. Cínovec, na LV 167.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.380.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 5179-22/2018 ze dne 8.1.2018.

Nejnižší podání: 300.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!