ARCHIV - Stavební pozemky a budovy, Modra - Harmónia, okres Pezinok SK 20200386DD

For video tour click here

 

Videoprohlídka nemovitosti zde

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
1457721005/1111
Vyvolávací cena
800.000 €
Aukční jistota
10.000 €
Termín konání
5.8.2020 v 11:00:00
Konec aukce
5.8.2020 ve 12:00:00
Odhadní cena
4.000.000 €
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.7.2020 ve 13:00
24.7.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Harmónia 3179, Modra – Harmónia

Lokalita

Harmónia 3179, Modra – Harmónia

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
5.8.2020 12:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
5.8.2020 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Stavební pozemky a budovy, Modra - Harmónia, okres Pezinok SK:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Zagoždžon Henrieta r. Zagoždžon, nar. 19.11.1976, trvale bytem Kysucká 9, 81104 Bratislava, SK Zagoždžon Robert r. Zagoždžon, nar. 07.12.1996, trvale bytem Zámocká 4771/22, 81101 Bratislava, SK Zagoždžon Nina r. Zagoždžon, nar. 19.01.1995, trvalem bytem Zámocká 4771/22, 81101 Bratislava, SK

Termín E-aukce:
Zahájení: 5.8.2020 11:00 Ukončení: 5.8.2020 12:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- stavba č.p. 3179 - rekreační chata, stojící na parcele 5239/2 

- stavba č.p. 3661 - stavba pro relaxační účely, stojící na parcele 5238/2

- stavba bez č.p. - sklad zahradní techniky, stojící na parcele 5237/2

- stavba bez č. p. - stavba pro hobby, stojící na parcele 5239/4

- pozemek p.č. 5237/1 - zahrada, evidovaná výměra 1067 m2

- pozemek p.č. 5237/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 84 m2

- pozemku p.č. 5238/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1806 m2

- pozemku p.č. 5238/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 311 m2

- pozemku p.č. 5239/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2 797 m2

- pozemku p.č. 5239/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 252 m2

- pozemku p.č. 5239/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 60 m2

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Slovenské Republiky, KP Pezinok, pro obec a k.ú. Modra, LV 3468.

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 4.000.000,- €


Nejnižší podání: 800.000,- €
Minimální příhoz: 1.000,- €
Aukční jistota: 10.000,- €

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na souboru nemovitostí vážnou následující zástavní práva:

 

- Zástavní právo ve prospěch Tatra banka, a.s. IČO 00 686 930 podle rozhodnutí o povolení vkladu č. V 290/2015 ze dne 27.2.2015

 

- Zástavní právo ve prospěch Tatra banka, a.s. IČO 00 686 930 podle rozhodnutí o povolení vkladu č. V 1512/2017 ze dne 28.4.2017

 

 Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!