skip to main content

Vykonatelná pohledávka BALTOM s.r.o. za dlužníkem BYDOZA CZ, s.r.o.

Anglická aukce

Nominální výše pohledávky 33.435.608,13 Kč.

Podrobný popis

Předmětem elektronické aukce je položka č. 145 soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka BALTOM, s.r.o. IČO 44565038, Minkovická 91, 463 12 Liberec – peněžité pohledávky za BYDOZA CZ, s.r.o. „v likvidaci“, IČO 25394118, Frýdecká 819/44, Vratimov, 739 32 v nominální výši 33.435.608,13 Kč s příslušenstvím.

Jde o plnění vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě jednací číslo 11Cm 12/2013-15 ze dne 27.5.2013, s nabytím právní moci dne 29.6.2013 a vykonatelností dne 3.7.2013.

Právní důvod dluhu je podrobně popsán v žalobě, podané na KS v Ostravě dne 27.2.2013, kterou je možno vyžádat u organizátora. 

Ostatní obsah spisu je pro zájemce k  nahlédnutí  po předchozí domluvě v kanceláři vyhlašovatele na adrese Washingtonova 25, Praha 1.Katastrální/detailní popis

Předmětem zpeněžení je položka č. 145 soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka BALTOM, s.r.o. IČO 44565038, Minkovická 91, 463 12 Liberec – peněžité pohledávky za BYDOZA CZ, s.r.o. „v likvidaci“, IČO 25394118, Frýdecká 819/44, Vratimov, 739 32 v nominální výši 33.435.608,13 Kč s příslušenstvím.

Jde o plnění vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě jednací číslo 11Cm 12/2013-15 ze dne 27.5.2013, s nabytím právní moci dne 29.6.2013 a vykonatelností dne 3.7.2013.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 90 000 Kč
Typ Movité věci > Pohledávka
Číslo účtu 123-7501190297/0100
Vyvolávací cena 90 000 Kč
Aukční jistota 10 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 18.8.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 18.8.2022 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 30.9.2023 11:10:40

Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup