skip to main content

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor

Anglická aukce

Připravujeme.

Podrobný popis

Zemědělská usedlost se nachází na samotě, lokalita Jalovčí, na severním okraji katastru Náchod u Tábora. Nemovitost je obklopená lesy a zemědělskými plochami. Nemovitost se nachází v blízkosti rybníku Košín I. a obory Jalovčí. Je přístupná po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků, přístup není právně ošetřen. 

Obytná část

Stavba ze smíšeného zdiva obdélníkového půdorysu s malým sklepem, nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše. Kolmo navazuje na hospodářskou část. Je přístupná z nádvoří přes bývalý vstupní prostor, který byl vybourán, dveřmi přímo do kuchyně. Z ní se přistupuje do pokoje. V domě se nachází kuchyně, pokoj a kotelna-sklep. Do suterénu je provizorně přivedena voda ze studny. V domě chybí základní sociální zařízení. Do okolí nemovitosti nejsou přivedené veřejné inženýrské sítě. Je dočasně provizorně napojená na elektřinu prodlužovacím kabelem z přípojného místa vlastníka sousední nemovitosti. Užívá se k zapojení čerpadla ve studni a osvětlení místností rodinného domu. Voda je přivedena ze studny.

Hospodářská stavba

Stavba ze smíšeného zdiva obdélníkového půdorysu s nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše. Kolmo navazuje na obytnou část. Je přístupná z nádvoří otvory bez dveří a vrat do části bývalých chlévů a stodoly bez stropu. Je bez inženýrských sítí. Je v havarijním technickém stavu. Jižní štít se vlivem zatékání vody do základů propadá. Trhá se jihozápadní roh. Před zdí byla postavena zemní hráz proti vodě. Borcení střední části západní zdi zabraňuje přihrnutá zemina. Kolem poškozeného místa s vyvalenými kameny se objevují příčné trhliny. Cihelná klenba chléva se již částečně propadla. Příslušenství tvoří studna a venkovní úpravy - poškozená nádoba jímky, manipulační betonové plochy nádvoří, betonové zápraží, oplocení nádvoří zdí s vjezdovými vraty a vstupními vrátky a pletivem do ocelových sloupků. Vše neudržované, se zanedbanou údržbou.

Pozemky Chotoviny k.ú. Liderovice

Pozemek p.č.212/2 s výměrou 132 m2, vedený v druhu trvalý travní porost, pozemek p.č.215/2 s výměrou 7439 m2, vedený v druhu lesní pozemek, pozemek p.č.217/2 s výměrou 6464 m2, vedený v druhu orná půda. Pozemky p.č.215/2 a p.č.217/2 spolu sousedí. Pozemek p.č.217/2 je situován cca 80 m jižně v sousedství rybníku Košín I. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačené. Pozemky jsou přístupné z polní obecní cesty přes pozemky jiných vlastníků obdobného účelu užití. Pozemky p.č.215/2 a p.č.212/2 jsou zalesněné. U pozemku p.č.212/2 se jedná o lesní porost na nelesním pozemku. Je vypracován LHP LHO Tábor - etáž 4 a 9. Lesný typ je 4S1. Jedná se o vícedruhový smíšený porost, tvořený převažujícím smrkovým, březovým, dubovým a borovým porostem, převažující věk 85 let.

 Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 363/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 452 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 364/7 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 367 –  zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 898 m2

Součástí je stavba: Náchod, č.p. 17, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 367

- pozemek p. č. 368 – vodní plocha, evidovaná výměra 241 m2, způsob využití – vodní nádrž přírodní

- pozemek p. č. 369 – zahrada, evidovaná výměra 1210 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 375/12 – orná půda, evidovaná výměra 11674 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Tábor, katastrální území Náchod u Tábora na LV 5014.

a dále 

- pozemek p. č. 212/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 132 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 215/2 – lesní pozemek, evidovaná výměra 7439 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 217/2 – orná půda, evidovaná výměra 6464 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Chotoviny, katastrální území Liderovice na LV 306.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7504220287/0100
Odhadní cena 1 090 000 Kč
Vyvolávací cena 2 100 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Termín konání 7.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 7.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 6 dnů 03:02:48
Aktuální datum 1.12.2023 6:57:11

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


pronájem
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup