skip to main content

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor

Anglická aukce

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor | Podrobný popis

Zemědělská usedlost se nachází na samotě, lokalita Jalovčí, na severním okraji katastru Náchod u Tábora. Nemovitost je obklopená lesy a zemědělskými plochami. Nemovitost se nachází v blízkosti rybníku Košín I. a obory Jalovčí. Je přístupná po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků, přístup není právně ošetřen. 

Obytná část

Stavba ze smíšeného zdiva obdélníkového půdorysu s malým sklepem, nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše. Kolmo navazuje na hospodářskou část. Je přístupná z nádvoří přes bývalý vstupní prostor, který byl vybourán, dveřmi přímo do kuchyně. Z ní se přistupuje do pokoje. V domě se nachází kuchyně, pokoj a kotelna-sklep. Do suterénu je provizorně přivedena voda ze studny. V domě chybí základní sociální zařízení. Do okolí nemovitosti nejsou přivedené veřejné inženýrské sítě. Je dočasně provizorně napojená na elektřinu prodlužovacím kabelem z přípojného místa vlastníka sousední nemovitosti. Užívá se k zapojení čerpadla ve studni a osvětlení místností rodinného domu. Voda je přivedena ze studny.

Hospodářská stavba

Stavba ze smíšeného zdiva obdélníkového půdorysu s nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše. Kolmo navazuje na obytnou část. Je přístupná z nádvoří otvory bez dveří a vrat do části bývalých chlévů a stodoly bez stropu. Je bez inženýrských sítí. Je v havarijním technickém stavu. Jižní štít se vlivem zatékání vody do základů propadá. Trhá se jihozápadní roh. Před zdí byla postavena zemní hráz proti vodě. Borcení střední části západní zdi zabraňuje přihrnutá zemina. Kolem poškozeného místa s vyvalenými kameny se objevují příčné trhliny. Cihelná klenba chléva se již částečně propadla. Příslušenství tvoří studna a venkovní úpravy - poškozená nádoba jímky, manipulační betonové plochy nádvoří, betonové zápraží, oplocení nádvoří zdí s vjezdovými vraty a vstupními vrátky a pletivem do ocelových sloupků. Vše neudržované, se zanedbanou údržbou.

Pozemky Chotoviny k.ú. Liderovice

Pozemek p.č.212/2 s výměrou 132 m2, vedený v druhu trvalý travní porost, pozemek p.č.215/2 s výměrou 7439 m2, vedený v druhu lesní pozemek, pozemek p.č.217/2 s výměrou 6464 m2, vedený v druhu orná půda. Pozemky p.č.215/2 a p.č.217/2 spolu sousedí. Pozemek p.č.217/2 je situován cca 80 m jižně v sousedství rybníku Košín I. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačené. Pozemky jsou přístupné z polní obecní cesty přes pozemky jiných vlastníků obdobného účelu užití. Pozemky p.č.215/2 a p.č.212/2 jsou zalesněné. U pozemku p.č.212/2 se jedná o lesní porost na nelesním pozemku. Je vypracován LHP LHO Tábor - etáž 4 a 9. Lesný typ je 4S1. Jedná se o vícedruhový smíšený porost, tvořený převažujícím smrkovým, březovým, dubovým a borovým porostem, převažující věk 85 let.

Předmět zpeněžení   je  v současné době  užíván, na nemovitosti zapsané v k.ú.  Náchod u Tábora na LV 5014, je uzavřená nájemní smlouva, na vyžádání u organizátora.

 Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 363/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 452 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 364/7 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 367 –  zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 898 m2

Součástí je stavba: Náchod, č.p. 17, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 367

- pozemek p. č. 368 – vodní plocha, evidovaná výměra 241 m2, způsob využití – vodní nádrž přírodní

- pozemek p. č. 369 – zahrada, evidovaná výměra 1210 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 375/12 – orná půda, evidovaná výměra 9388 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 375/44 – orná půda, evidovaná výměra 2286 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Tábor, katastrální území Náchod u Tábora na LV 5014.

a dále 

- pozemek p. č. 212/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 132 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 215/2 – lesní pozemek, evidovaná výměra 7439 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 217/2 – orná půda, evidovaná výměra 6464 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Chotoviny, katastrální území Liderovice na LV 306.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 2 865 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7504220287/0100
Vyvolávací cena 2 100 000 Kč
Aukční jistota 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 10.1.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 10.1.2024 11:57:14
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 22.6.2024 10:33:16

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Objekt bývalé restaurace Ústí nad Labem, Střekov, ul. Truhlářova


Nejnižší podání: 9 500 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 10:20
dražba
...

Byt 3+kk Modřany, Praha ulice Pískařská


Nejnižší podání: 5 740 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 10:30
Anglická aukce
...

RM 01 Monitory k PC, 25 kusů


Nejnižší podání: 2 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Rubber Bohemia, s.r.o. - soubor strojů a zařízení recyklační linky na zpracování gumové drtě na gumový prášek


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

AG SEAFOOD s.r.o. - Prodejní gastro kontejner


Nejnižší podání: 899 000 Kč
Termín konání: 28. 6. 2024, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup