ARCHIV - Zemědělské stavby Hořenice, okres Náchod 20190407DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127798/6800
Vyvolávací cena
345.000 Kč
Aukční jistota
80.000 Kč
Termín konání
16.1.2020 v 09:00:00
Konec aukce
16.1.2020 v 10:00:00
Odhadní cena
460.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.1.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Sraz na prohlídku před nemovitostí Hořenice 37

Lokalita

, Hořenice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.1.2020 10:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.1.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Zemědělské stavby Hořenice, okres Náchod:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
JUDr. Michal Novák

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.1.2020 09:00 Ukončení: 16.1.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- stavba bez čp/če, způsob využití - zem.stav, stojící na parcele p.č. St. 76, zapsáno na LV 110, pozemky jiných vlastníků

- stavba bez čp/če, způsob využití - zem.stav, stojící na parcele p.č. St. 83, zapsáno na LV 110, pozemky jiných vlastníků

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, pro obec a k.ú. Hořenice, na LV č. 454.Odhad ceny předmětu E-aukce: 460.000,- Kč


Nejnižší podání: 345.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Aukční jistota: 80.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.