skip to main content

Zemědělský pozemek Přibyslavice u Velké Bíteše a spoluvlastnické podíly na pozemcích Velká Bíteš

Anglická aukce

Zemědělský pozemek Přibyslavice u Velké Bíteše a spoluvlastnické podíly na pozemcích Velká Bíteš | Podrobný popis

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 159/60 je obhospodařován jako orná půda o celkové výměře 5339 m2, je zapsán na LV 254 k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše. 

Dále pozemky které jsou zapsané na LV 998 k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 6940 m2, spoluvlastnický podíl id. 1/4 činí 1735 m2.

Dále pozemky které jsou zapsané na LV 1527 k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 16551 m2, spoluvlastnický podíl id. 1/7 činí 2364 m2.

A dále o část pozemků které jsou zapsané na LV 255 k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše o celkové výměře 14817 m2, spoluvlastnický podíl id. 1/4 činí 3704 m2. Pozemky jsou obhospodařované jako orná půda.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 159/60 – orná půda, evidovaná výměra 5339 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, obec Přibyslavice, katastrální území Přibyslavice u Velké Bíteše na LV 254

a dále

Spoluvlastnický podíl id. 1/4: 

- pozemek p. č. 159/44 – orná půda, evidovaná výměra 3434 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 344/58 – orná půda, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 479/67 – orná půda, evidovaná výměra 3616 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 479/87 – orná půda, evidovaná výměra 4789 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 538/75 – orná půda, evidovaná výměra 1543 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 538/101 – orná půda, evidovaná výměra 797 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 538/116 – orná půda, evidovaná výměra 156 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 538/117 – orná půda, evidovaná výměra 223 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 978/23 – ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p. č. 978/33 – ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, obec Přibyslavice, katastrální území Přibyslavice u Velké Bíteše na LV 255

a dále

Spoluvlastnický podíl id. 1/4: 

- pozemek p. č. 2493/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 233 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 2493/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 110 m2, způsob využití – neplodná půda

- pozemek p. č. 2494/6 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2585 – orná půda, evidovaná výměra 2346 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2586 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1004 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p. č. 3485 – orná půda, evidovaná výměra 1808 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3798 – orná půda, evidovaná výměra 1372 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, obec a  katastrální území Velká Bíteš na LV 998

a dále

Spoluvlastnický podíl id. 1/7: 

- pozemek p. č. 3066 – orná půda, evidovaná výměra 11462 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3491 – orná půda, evidovaná výměra 5089 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, obec a  katastrální území Velká Bíteš na LV 1527


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 660 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7508080277/0100
Vyvolávací cena 365 000 Kč
Aukční jistota 80 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 11.10.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 11.10.2023 11:02:16
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 14.7.2024 0:38:30

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup