Česká televize prodá budovy v Brně ve veřejné dražbě

Budovy, ve kterých dnes sídlí Česká televize v Brně, na ulicích Běhounská a Jezuitská půjdou na podzim 2016 do veřejné dražby, prostřednictvím které budou hledat nové vlastníky. Česká televize chce touto formou prodeje zajistit nejlepší podmínky, za kterých budou nemovitosti prodány novým zájemcům. Veřejnou dražbu bude organizovat brněnská dražební společnost PROKONZULTA, a.s., která se na tento způsob zpeněžení majetku specializuje.

 

„Dne 22. června jsme s Českou televizí podepsali smlouvu o provedení dražeb dvou nemovitostí na ulici Běhounská a Jezuitská. Podle našich informací se Česká televize Brno bude stěhovat do nových prostor v Líšni a hledá tedy pro své staré sídlo kupce. Nyní budeme vyhotovovat znalecké posudky, které nám pomohou stanovit vyvolávací i odhadní cenu pro zmíněné veřejné dražby.“ sdělil Ing. Jaroslav Hradil, ředitel dražební společnosti Prokonzulta.

 

Ve stávajících prostorách ČT Brno sídlí již od roku 1961, jedná se o budovu TYPOS na ulici Jezuitská, které byla předtím bytovým domem s tančírnou v přízemí. Část provozu je dále umístěna v budově na ulici Běhounská, která sloužila původně jako bankovní dům. Obě budovy byly postaveny ve 30. letech 20. století a z hlediska jejich původního účelu je dispozice pro televizní studia dlouhodobě nevyhovující. Budovy do dnešního dne neprošly rekonstrukcí a stavební úpravy byly realizovány jen za účelem přizpůsobení pro potřeby televizního studia a dalšího zázemí. Tato situace je příčinou nárůstu celkových pravidelných nákladů a je tak jedním z důvodů přesunu televize do nového moderního sídla, jak uvedla ČT na svých webových stránkách.

 

Více informací k samotným veřejným dražbám bude společnost Prokonzulta zveřejňovat pravděpodobně v průběhu července a srpna 2016 na svých webových stránkách www.prokonzulta.cz

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup