skip to main content

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov

dražba

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 na rovinatých pozemcích o celkové výměře 17666 m2, které jsou zapsané v katastru nemovitostí jako orná půda. Tyto pozemky jsou územním plánem regulovány jako: „NZ.1-plocha zemědělská – orná půda“.

Podrobný popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 na pozemcích:  parc. č. 828/31 o výměře 1764 m2 a parc. č. 828/32 o výměře 9427 m2, které jsou zapsané v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky jsou územním plánem regulované jako: „BV-bydlení individuální v rodinných domech – vesnické“. Dále se oceňují navazující pozemky parc. č. 3315 o výměře 3766 m2 a parc. č. 3317 o výměře 2709 m2, které jsou zapsané v katastru nemovitostí jako orná půda. Tyto pozemky jsou územním plánem regulovány jako: „NZ.1-plocha zemědělská – orná půda“. Na pozemcích se nachází pouze v části listnaté porosty, pozemky bez oplocení, rovinaté. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemky jsou situovány na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9

  • pozemek p. č. 828/31 – orná půda, evidovaná výměra 1764 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 828/32 – orná půda, evidovaná výměra 9427 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 3315 – orná půda, evidovaná výměra 3766 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 3317 – orná půda, evidovaná výměra 2709 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, obec Spořice, katastrální území Spořice na LV 748.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7498800217/0100
Odhadní cena 2 126 500 Kč
Vyvolávací cena 300 000 Kč
Dražební jistota 90 000 Kč
Termín konání 4.4.2023 10:30:00
Předpokládaný konec 4.4.2023 11:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 9.6.2023 13:37:36

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup