skip to main content

3. soubor pozemků - CITY Tower

dražba

Soubor pozemků, převážně zemědělské půdy, na území ČR o celkové ploše 14.693.679 m2.

3. soubor pozemků - CITY Tower | Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor pozemků převážně zemědělské půdy v krajích: Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Jihočeském, Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Karlovarském, Ústeckém, Jihomoravském, Středočeském.

Soubor je prodáván jako celek, nelze vyjmout jednotlivé pozemky.

Více informací naleznete ve znaleckém posudku, který je ke stažení na těchto stránkách (dokumenty) , případně je k dispozici  na vyžádání u dražebníka.Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 865/12 - orná půda, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 878 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 879/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 880 - ostatní plocha, evidovaná výměra 557 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1071 - orná půda, evidovaná výměra 1924 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185 - orná půda, evidovaná výměra 8794 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1188 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1190 - orná půda, evidovaná výměra 450 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Horní Myslová, na LV č. 11

a dále

- pozemek p.č. 255/1 - orná půda, evidovaná výměra 2901 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 657 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 258/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 685 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 291/1 - orná půda, evidovaná výměra 8315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod, pro obec Světlá nad Sázavou a k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou, na LV č. 36

a dále

- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 16073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 283/9 - orná půda, evidovaná výměra 16198 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 704/16 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 704/21 - orná půda, evidovaná výměra 19247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 729/1 - orná půda, evidovaná výměra 429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Jihlava a k.ú. Popice u Jihlavy, na LV č. 41

a dále

- pozemek p.č. 650/23 - orná půda, evidovaná výměra 9639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 650/24 - orná půda, evidovaná výměra 1612 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Kostelní Myslová, na LV č. 49

a dále

- pozemek p.č.137/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2348 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č.137/21 - orná půda, evidovaná výměra 7550 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 137/22 - orná půda, evidovaná výměra 5324 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Čikov, na LV č. 54

a dále

- pozemek p.č. 1204/52 - orná půda, evidovaná výměra 2308 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Heršpice, na LV č. 56

a dále

- pozemek p.č. 215/4 - orná půda, evidovaná výměra 35505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 805 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10005 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 831 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 833 - ostatní plocha, evidovaná výměra 486 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 845/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 893/19 - orná půda, evidovaná výměra 20460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Suchá a k.ú. Suchá u Jihlavy, na LV č. 61

a dále

- pozemek p.č. 501 - orná půda, evidovaná výměra 6597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec Němčičky a k.ú. Němčičky nad Jevišovkou, na LV č. 62

a dále

- pozemek p.č. 580/1 - orná půda, evidovaná výměra 10720 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Borovná, na LV č. 65

a dále

- pozemek p.č. 130 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3154 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 205 - orná půda, evidovaná výměra 13056 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 206 - ostatní plocha, evidovaná výměra 180 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 240/1 - orná půda, evidovaná výměra 7614 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 245/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2565 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 247/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 244 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 247/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 30668 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2326 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 269 - orná půda, evidovaná výměra 3783 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270 - ostatní plocha, evidovaná výměra 334 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 300/1 - orná půda, evidovaná výměra 9369 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 328 - orná půda, evidovaná výměra 5391 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 335 - orná půda, evidovaná výměra 18508 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 338 - orná půda, evidovaná výměra 27685 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 350/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 357 - orná půda, evidovaná výměra 4764 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 218 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 358/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 83 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 358/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 365/1 - orná půda, evidovaná výměra 9781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 365/8 - orná půda, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 373/2 - orná půda, evidovaná výměra 11437 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 379/1- orná půda, evidovaná výměra 26790 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380- ostatní plocha, evidovaná výměra 547 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 381 - ostatní plocha, evidovaná výměra 593 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 434/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 139 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod, pro obec Herálec a k.ú. Mikulášov, na LV č. 66

a dále

- pozemek p.č. 1663 - orná půda, evidovaná výměra 2454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Naloučany, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 939/256 - orná půda, evidovaná výměra 2351 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/123 - orná půda, evidovaná výměra 131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/124 - orná půda, evidovaná výměra 3498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343/125 - orná půda, evidovaná výměra 92 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1345/35 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1346/39 - ostatní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1346/239 - vodní plocha, evidovaná výměra 43 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1349/58 - orná půda, evidovaná výměra 2227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1349/59 - orná půda, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1349/217 - orná půda, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1351/14 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1467/37 - orná půda, evidovaná výměra 3136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Nížkovice, na LV č. 122

a dále

- pozemek p.č. 103/8 - orná půda, evidovaná výměra 10336 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Okarec, na LV č. 124

a dále

- pozemek p.č. 1063 - orná půda, evidovaná výměra 1630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1069 - orná půda, evidovaná výměra 2455 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - orná půda, evidovaná výměra 9938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1576 - orná půda, evidovaná výměra 1797 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Vážany nad Litavou, na LV č. 133

a dále

- pozemek p.č. 1230/1 - orná půda, evidovaná výměra 2697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1235 - evidovaná výměra 9207 m2
- pozemek p.č. 1237/1 - evidovaná výměra 6182 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Vílanec, na LV č. 141

a dále

- pozemek p.č. 909/2 - orná půda, evidovaná výměra 299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 910/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4564 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Olšany a k.ú. Olšany u Telče, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 488 - ostatní plocha, evidovaná výměra 248 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 489/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 408 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 489/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 24 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 490 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1611 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 491 - orná půda, evidovaná výměra 11829 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492 - orná půda, evidovaná výměra 2104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494 - orná půda, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 496 - ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 497 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 783 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 525 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 526 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1016 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 1054 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 530 - orná půda, evidovaná výměra 1396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 531 - orná půda, evidovaná výměra 1971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532 - orná půda, evidovaná výměra 2985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 533 - orná půda, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 534 - ostatní plocha, evidovaná výměra 122 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 625 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626 - orná půda, evidovaná výměra 4068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 627 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1079 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 628 - orná půda, evidovaná výměra 1737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 639/8 - orná půda, evidovaná výměra 4708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Rohy, na LV č. 148

a dále

- pozemek p.č. 431/39 - ostatní plocha, evidovaná výměra 63 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 435/17 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 440/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 441/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 221 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 733/1 - orná půda, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 734/2 - zahrada, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2031/49 - orná půda, evidovaná výměra 1392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2051/296 - orná půda, evidovaná výměra 3539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2144/152 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2144/154 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1502 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2145/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 270 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2146/10 - lesní pozemek, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2153/21 - orná půda, evidovaná výměra 1493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2157/113 - orná půda, evidovaná výměra 1107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/184 - orná půda, evidovaná výměra 2787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/185 - orná půda, evidovaná výměra 2939 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Mikulčice, na LV č. 200

a dále

- pozemek p.č. 330/2 - orná půda, evidovaná výměra 158 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3435 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351 - orná půda, evidovaná výměra 1280 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 356 - orná půda, evidovaná výměra 2579 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 728 - orná půda, evidovaná výměra 3654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 729 - orná půda, evidovaná výměra 4607 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 759 - orná půda, evidovaná výměra 2814 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 844 - orná půda, evidovaná výměra 2218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 933 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 957 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1240 - orná půda, evidovaná výměra 2946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1337 - orná půda, evidovaná výměra 5539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Velké Meziříčí, pro obec Ořechov a k.ú. Ořechov u Křižanova, na LV č. 204

a dále

- pozemek p.č. 370/229 - orná půda, evidovaná výměra 2737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 371/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec  a k.ú. Nový Poddvorov, na LV č. 228

a dále

- pozemek p.č. 9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 12/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 341 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 12/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 515 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 43/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 824 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 43/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 68 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 69/4 - orná půda, evidovaná výměra 3615 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 74/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 525 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 82/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 786 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 82/28 - orná půda, evidovaná výměra 7969 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 98/7 - orná půda, evidovaná výměra 7740 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 745 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 160/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 160/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3293 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2648 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/14 - orná půda, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 263 - orná půda, evidovaná výměra 3521 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/1 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2087 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 292/1 - orná půda, evidovaná výměra 802 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 292/2 - orná půda, evidovaná výměra 576 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/1 - orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/2 - orná půda, evidovaná výměra 798 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 297/3 - orná půda, evidovaná výměra 10448 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/26 - orná půda, evidovaná výměra 7973 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/27 - orná půda, evidovaná výměra 7321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/1 - orná půda, evidovaná výměra 7103 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/2 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332/1 - orná půda, evidovaná výměra 1558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 332/2 - orná půda, evidovaná výměra 1030 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/1 - orná půda, evidovaná výměra 284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/2 - orná půda, evidovaná výměra 61 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 357/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 423 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 358/2 - orná půda, evidovaná výměra 5991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 482/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 483 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 484 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1598 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 497 - ostatní plocha, evidovaná výměra 629 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 518/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 373 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 529/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3127 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 549/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 549/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1304 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 641/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 676 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 644/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7060 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 644/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 106 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 644/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 585 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 645 - ostatní plocha, evidovaná výměra 482 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 674/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1553 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 674/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 675 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/9 - orná půda, evidovaná výměra 22174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 687 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6578 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 691/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 772 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 691/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 338 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 706/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 706/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 71 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 517 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/1 - orná půda, evidovaná výměra 9036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 755 - ostatní plocha, evidovaná výměra 157 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 835/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec Prosetín a k.ú. Brťoví, na LV č. 250

a dále

- pozemek p.č. 265 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec Slavičky a k.ú. Pozďátky, na LV č. 269

a dále

- pozemek p.č. 585/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 100 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 810/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 388 m2, způsob využití - neplodná půda

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):

- pozemek p.č. 496/3 - evidovaná výměra 3402 m2
- pozemek p.č. 544 - evidovaná výměra 2320 m2
- pozemek p.č. 548 - evidovaná výměra 16959 m2
- pozemek p.č. 549 - evidovaná výměra 3525 m2
- pozemek p.č. 552 - evidovaná výměra 11347 m2
- pozemek p.č. 810 - evidovaná výměra 37078 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Veselá a k.ú. Veselá u Častrova, na LV č. 290

a dále

- pozemek p.č. 483/10 - orná půda, evidovaná výměra 7721 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Zhoř a k.ú. Zhoř u Jihlavy, na LV č. 298

a dále

- pozemek p.č. 985/7 - orná půda, evidovaná výměra 4500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1027 - ostatní plocha, evidovaná výměra 970 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1028 - lesní pozemek, evidovaná výměra 792 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1535/38 - ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a k.ú. Rožná, na LV č. 312

a dále

- pozemek p.č. 2007 - orná půda, evidovaná výměra 4214 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2449 - orná půda, evidovaná výměra 2831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2459/6 - orná půda, evidovaná výměra 33 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Krásensko, na LV č. 333

a dále

- pozemek p.č. 899/172 - vodní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1051/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7140 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1053/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1054/1 - orná půda, evidovaná výměra 13700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Ústí a k.ú. Ústí u Humpolce, na LV č. 345

a dále

- pozemek p.č. 608/15 - lesní pozemek, evidovaná výměra 43 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/5 - lesní pozemek, evidovaná výměra 160 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/23 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1193 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/24 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1641 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/25 - lesní pozemek, evidovaná výměra 43 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 612/26 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1249 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 622/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 622/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 634/203 - orná půda, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 719/137 - orná půda, evidovaná výměra 3586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725/86 - orná půda, evidovaná výměra 7942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 731/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 18 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 733/77 - orná půda, evidovaná výměra 1201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 735/78 - ostatní plocha, evidovaná výměra 82 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 735/81 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 740/36 - orná půda, evidovaná výměra 4000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec Nová Ves a k.ú. Nová Ves u Oslavan, na LV č. 352

a dále

- pozemek p.č. 4065 - orná půda, evidovaná výměra 806 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4066 - ostatní plocha, evidovaná výměra 858 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 4111 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 4112 - orná půda, evidovaná výměra 1353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4713 - orná půda, evidovaná výměra 6430 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4936 - orná půda, evidovaná výměra 2045 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5012 - orná půda, evidovaná výměra 4113 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5049 - orná půda, evidovaná výměra 3960 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec  a k.ú. Kurdějov, na LV č. 393

a dále

- pozemek p.č. 2497 - orná půda, evidovaná výměra 12641 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2524 - orná půda, evidovaná výměra 7604 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2738 - orná půda, evidovaná výměra 9579 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2931 - orná půda, evidovaná výměra 13231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro obec  a k.ú. Přítluky, na LV č. 436

a dále

- pozemek p.č. 31/3 - orná půda, evidovaná výměra 337 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 46/13 - orná půda, evidovaná výměra 1248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 46/20 - orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 57/1 - orná půda, evidovaná výměra 5446 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 80/3 - orná půda, evidovaná výměra 196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 172 - orná půda, evidovaná výměra 1625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/60 - orná půda, evidovaná výměra 2251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/61 - orná půda, evidovaná výměra 1757 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/62 - orná půda, evidovaná výměra 2821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 1031 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250 - orná půda, evidovaná výměra 1103 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 210 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/1 - orná půda, evidovaná výměra 2302 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 391/5 - orná půda, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 428/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 129 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 430/8 - orná půda, evidovaná výměra 975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 430/9 - orná půda, evidovaná výměra 3767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 523/4 - orná půda, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 600/9 - orná půda, evidovaná výměra 1012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 600/10 - orná půda, evidovaná výměra 494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/41 - orná půda, evidovaná výměra 1315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/70 - ostatní plocha, evidovaná výměra 32 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 743/9 - orná půda, evidovaná výměra 2152 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/1 - orná půda, evidovaná výměra 2719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/10 - orná půda, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 785/18 - orná půda, evidovaná výměra 201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 849 - orná půda, evidovaná výměra 424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 850 - ostatní plocha, evidovaná výměra 165 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 851 - orná půda, evidovaná výměra 255 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 899 - orná půda, evidovaná výměra 734 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 915 - orná půda, evidovaná výměra 903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923 - orná půda, evidovaná výměra 2868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 930 - orná půda, evidovaná výměra 2644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 960/14 - orná půda, evidovaná výměra 3477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 977 - orná půda, evidovaná výměra 2652 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1001 - orná půda, evidovaná výměra 2214 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1028/5 - orná půda, evidovaná výměra 3812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1028/6 - orná půda, evidovaná výměra 2419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1039/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 805 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1039/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1039/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 160 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/50 - orná půda, evidovaná výměra 681 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/51 - orná půda, evidovaná výměra 1146 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1045/52 - orná půda, evidovaná výměra 1312 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/28 - orná půda, evidovaná výměra 2680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/40 - orná půda, evidovaná výměra 2968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1102/41 - orná půda, evidovaná výměra 2777 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/10 - orná půda, evidovaná výměra 812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/11 - orná půda, evidovaná výměra 2075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/12 - orná půda, evidovaná výměra 2682 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1104/13 - orná půda, evidovaná výměra 1129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1325/32 - orná půda, evidovaná výměra 2365 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1325/33 - orná půda, evidovaná výměra 3102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1427/9 - orná půda, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1443/31 - orná půda, evidovaná výměra 1863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/20 - orná půda, evidovaná výměra 179 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/21 - orná půda, evidovaná výměra 371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1464/22 - orná půda, evidovaná výměra 5993 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1483/28 - orná půda, evidovaná výměra 2598 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1483/29 - orná půda, evidovaná výměra 4841 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1555/1 - orná půda, evidovaná výměra 4463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1568 - orná půda, evidovaná výměra 2536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1665/5 - orná půda, evidovaná výměra 352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1672 - orná půda, evidovaná výměra 2946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1738/6 - orná půda, evidovaná výměra 1346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1760/7 - orná půda, evidovaná výměra 3975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1775 - orná půda, evidovaná výměra 6387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1794 - orná půda, evidovaná výměra 1021 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1828/1 - orná půda, evidovaná výměra 3233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1836/1 - orná půda, evidovaná výměra 2253 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1909/20 - orná půda, evidovaná výměra 4981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1987 - orná půda, evidovaná výměra 2586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2024 - orná půda, evidovaná výměra 223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2130/1 - orná půda, evidovaná výměra 1536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2172 - orná půda, evidovaná výměra 5988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2259/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 683 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 2259/6 - orná půda, evidovaná výměra 2752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2261/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 169 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2275/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2306/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 83 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2307/18 - orná půda, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2311/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 70 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2311/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 117 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2313/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2314/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2314/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 426 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 55 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2316/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2317/1 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2317/2 - orná půda, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2317/3 - orná půda, evidovaná výměra 57 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2318/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 38 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2318/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2318/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 121 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2327/36 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2331/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 185 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2331/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 130 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2332/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec  a k.ú. Černín, na LV č. 477

a dále

- pozemek p.č. 99/4 - orná půda, evidovaná výměra 9996 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 117 - orná půda, evidovaná výměra 12466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 161/1 - orná půda, evidovaná výměra 10339 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167 - orná půda, evidovaná výměra 821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 211/42 - orná půda, evidovaná výměra 4997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 211/52 - orná půda, evidovaná výměra 4920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/7 - orná půda, evidovaná výměra 4031 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/48 - orná půda, evidovaná výměra 10338 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/54 - orná půda, evidovaná výměra 5238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 370/1 - orná půda, evidovaná výměra 5890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/52 - orná půda, evidovaná výměra 4663 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 399/2 - orná půda, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/2 - orná půda, evidovaná výměra 8174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 407/8 - orná půda, evidovaná výměra 2537 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/4 - orná půda, evidovaná výměra 5062 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 450 - orná půda, evidovaná výměra 5663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 460 - orná půda, evidovaná výměra 3881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461 - orná půda, evidovaná výměra 474 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec Běhařovice a k.ú. Ratišovice, na LV č. 479

a dále

- pozemek p.č. 565/204 - orná půda, evidovaná výměra 88 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 592/44 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1038 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 702/47 - lesní pozemek, evidovaná výměra 72 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 702/48 - lesní pozemek, evidovaná výměra 69 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, památkově  chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 710/77 - orná půda, evidovaná výměra 6600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/93 - orná půda, evidovaná výměra 2080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/94  - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/131 - orná půda, evidovaná výměra 867 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/178 - orná půda, evidovaná výměra 1241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/179  - orná půda, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/182 - orná půda, evidovaná výměra 514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 710/183 - orná půda, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 711/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 90 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 711/44 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 711/45 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 721 - zahrada, evidovaná výměra 1073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 730/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 750/20 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/21 - orná půda, evidovaná výměra 1403 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/36 - orná půda, evidovaná výměra 4820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/50 - orná půda, evidovaná výměra 4392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/62 - orná půda, evidovaná výměra 94 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 768/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 240 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 773/50 - lesní pozemek, evidovaná výměra 192 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 776/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/41 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/43 - orná půda, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 791/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 792/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 793/2 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 811/49 - lesní pozemek, evidovaná výměra 277 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 815/18 - orná půda, evidovaná výměra 3090 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 815/86 - orná půda, evidovaná výměra 11710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 815/87 - orná půda, evidovaná výměra 6515 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec  a k.ú. Čučice, na LV č. 488

a dále

- pozemek p.č. 718/13 - orná půda, evidovaná výměra 80 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 718/14 - orná půda, evidovaná výměra 131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 722/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 722/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 722/35 - orná půda, evidovaná výměra 1514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 722/36 - orná půda, evidovaná výměra 2029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec Josefov a k.ú. Josefov u Hodonína, na LV č. 490

a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 2263 - evidovaná výměra 4258 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec  a k.ú. Těšany, na LV č. 513

a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1526 - evidovaná výměra 302 m2
- pozemek p.č. 1527 - evidovaná výměra 1561 m2
- pozemek p.č. 1528 - evidovaná výměra 2690 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec  a k.ú. Nikolčice, na LV č. 523

a dále

- pozemek p.č. 847/10 - lesní pozemek, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam.stromu, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka
- pozemek p.č. 847/67 - lesní pozemek, evidovaná výměra 8 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam.stromu, památkově chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka
- pozemek p.č. 860/6 - orná půda, evidovaná výměra 5689 m2, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam.stromu, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860/60 - lesní pozemek, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 860/78 - lesní pozemek, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec Ivančice a k.ú. Letkovice, na LV č. 539

a dále

- pozemek p.č. 340/25 - orná půda, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 693/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec Ivančice a k.ú. Řeznovice, na LV č. 614

a dále

- pozemek p.č. 425/1 - orná půda, evidovaná výměra 13239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 450 - orná půda, evidovaná výměra 33043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod, pro obec  a k.ú. Chřenovice, na LV č. 733

a dále

- pozemek p.č. 157/1 - orná půda, evidovaná výměra 1498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/3 - orná půda, evidovaná výměra 1186 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/4 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/5 - orná půda, evidovaná výměra 100 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 157/6 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 161/1 - orná půda, evidovaná výměra 728 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 161/3 - orná půda, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 691/785 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 788/3 - orná půda, evidovaná výměra 980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/4 - orná půda, evidovaná výměra 867 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 788/7 - orná půda, evidovaná výměra 2006 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 791/2- orná půda, evidovaná výměra 601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 850/10 - vinice, evidovaná výměra 3222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/19 - orná půda, evidovaná výměra 204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/20 - orná půda, evidovaná výměra 2908 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 893/24 - orná půda, evidovaná výměra 1572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 997/92 - orná půda, evidovaná výměra 1748 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/31 - orná půda, evidovaná výměra 691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/108 - orná půda, evidovaná výměra 3418 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/109 - orná půda, evidovaná výměra 1224 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1113/110 - orná půda, evidovaná výměra 1857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1586/18 - orná půda, evidovaná výměra 6113 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1800/26 - orná půda, evidovaná výměra 5269 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1800/29 - orná půda, evidovaná výměra 5165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/69 - orná půda, evidovaná výměra 3291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/78 - orná půda, evidovaná výměra 3402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/81 - orná půda, evidovaná výměra 4686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1830/82 - orná půda, evidovaná výměra 4726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1945/25 - orná půda, evidovaná výměra 3935 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1945/26 - orná půda, evidovaná výměra 3845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2025/73 - orná půda, evidovaná výměra 2460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2025/112 - orná půda, evidovaná výměra 491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2121/2 - ovocný sad, evidovaná výměra 3365 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/50 - orná půda, evidovaná výměra 2888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/59 - orná půda, evidovaná výměra 3377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/79 - orná půda, evidovaná výměra 341 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/124 - orná půda, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/134 - orná půda, evidovaná výměra 699 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2152/142 - orná půda, evidovaná výměra 833 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/57 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/58 - orná půda, evidovaná výměra 137 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2208/149 - ostatní plocha, evidovaná výměra 107 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2243/41 - orná půda, evidovaná výměra 2116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2284/9 - orná půda, evidovaná výměra 1350 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2284/59 - orná půda, evidovaná výměra 3848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/32 - orná půda, evidovaná výměra 2374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/79 - orná půda, evidovaná výměra 388 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2335/88 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/3 - orná půda, evidovaná výměra 5234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/16 - orná půda, evidovaná výměra 1795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2435/112 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/50 - orná půda, evidovaná výměra 1726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/51 - orná půda, evidovaná výměra 1507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/58 - orná půda, evidovaná výměra 1390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2582/59 - orná půda, evidovaná výměra 1273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2801/75 - orná půda, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2804/4 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2807/97 - orná půda, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec Vrbice a k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, na LV č. 746

a dále

- pozemek p.č. 3319 - orná půda, evidovaná výměra 2618 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3321 - orná půda, evidovaná výměra 643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3322 - orná půda, evidovaná výměra 2658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3391 - orná půda, evidovaná výměra 3491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3392 - orná půda, evidovaná výměra 747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3393 -  orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec a k.ú. Starovičky, na LV č. 761

a dále

- pozemek p.č. 2047/23 - orná půda, evidovaná výměra 1769 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2059/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 6617/486 - orná půda, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6643/520 - orná půda, evidovaná výměra 172 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6959 - zahrada, evidovaná výměra 1866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7019 - ovocný sad, evidovaná výměra 2664 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7076/20 - orná půda, evidovaná výměra 9673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7296/26 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4519 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/13 - orná půda, evidovaná výměra 1022 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/19 - orná půda, evidovaná výměra 1373 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7324/35 - orná půda, evidovaná výměra 3017 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7326/12 - orná půda, evidovaná výměra 107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7326/28 - orná půda, evidovaná výměra 102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7354/42 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 7355/26 - orná půda, evidovaná výměra 3147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7357/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 95 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 7357/32 - ostatní plocha, evidovaná výměra 94 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 7378/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1020 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7378/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1021 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7379/18 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7379/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 7380/18 - ovocný sad, evidovaná výměra 743 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7380/33 - ovocný sad, evidovaná výměra 746 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/81 - ovocný sad, evidovaná výměra 1134 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/98 - ovocný sad, evidovaná výměra 911 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7381/131 - ovocný sad, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7383/842 - orná půda, evidovaná výměra 1184 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7383/878 - orná půda, evidovaná výměra 946 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7407/115 - orná půda, evidovaná výměra 1473 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7407/123 - orná půda, evidovaná výměra 1445 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10914/18 - orná půda, evidovaná výměra 3346 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11520 - orná půda, evidovaná výměra 826 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11521 - orná půda, evidovaná výměra 1027 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 13623/1 - zahrada, evidovaná výměra 1943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec Strážnice a k.ú. Strážnice na Moravě, na LV č. 786

a dále

- pozemek p.č. 2185/132 - orná půda, evidovaná výměra 3572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/154 - orná půda, evidovaná výměra 2173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/155 - orná půda, evidovaná výměra 4298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/174 - orná půda, evidovaná výměra 9215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/221 - orná půda, evidovaná výměra 1840 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/222 - orná půda, evidovaná výměra 1247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/258 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2185/259 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2456/52 - lesní pozemek, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2543/14 - ovocný sad, evidovaná výměra 9665 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2543/32 - ostatní plocha, evidovaná výměra 140 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2543/33 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Oslavany, na LV č. 790

a dále

- pozemek p.č. 603/126 - orná půda, evidovaná výměra 7377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 603/127 - orná půda, evidovaná výměra 3802 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Jiříkovice, na LV č. 812

a dále

- pozemek p.č. 171/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1210 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/5 - orná půda, evidovaná výměra 79857 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/8 - orná půda, evidovaná výměra 8141 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 470 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna
- pozemek p.č. 765/9 - orná půda, evidovaná výměra 5221 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/23 - orná půda, evidovaná výměra 189 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 768 - ostatní plocha, evidovaná výměra 584 m2, způsob využití - jiná plocha,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna
- pozemek p.č. 769 - orná půda, evidovaná výměra 22249 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771 - orná půda, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14827 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2129 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 973/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3963 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 974/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6731 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1020 - orná půda, evidovaná výměra 1158 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec Sněžné a k.ú. Sněžné na Moravě, na LV č. 842

a dále

- pozemek p.č. 10350 - orná půda, evidovaná výměra 1465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10351 - orná půda, evidovaná výměra 4045 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10606 - orná půda, evidovaná výměra 21820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10668 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3675 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 10669 - orná půda, evidovaná výměra 4018 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11006 - vodní plocha, evidovaná výměra 2709 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 11008 - orná půda, evidovaná výměra 10861 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11131 - orná půda, evidovaná výměra 13750 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11405 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1193 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11406 - orná půda, evidovaná výměra 14107 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11539 - orná půda, evidovaná výměra 15840 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11569 - orná půda, evidovaná výměra 21733 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11570 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1867 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, přírodní rezervace nebo přírodní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11614 - orná půda, evidovaná výměra 5080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11615 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 11616 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1102 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka
- pozemek p.č. 11768 - orná půda, evidovaná výměra 22490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 12058 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec a k.ú. Hrabětice, na LV č. 871

a dále

- pozemek p.č.1015/2 - orná půda, evidovaná výměra 9363 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č.1032/1 - orná půda, evidovaná výměra 4960 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č.1049/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 736 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1049/55 - ostatní plocha, evidovaná výměra 418 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1071/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 135 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1072/1 - vinice, evidovaná výměra 4002 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1073/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1144 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1074/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1333 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1079/2 - vinice, evidovaná výměra 1623 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1080/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 322 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1098/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 502 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1099/3 - vinice, evidovaná výměra 2714 m2, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185/37 - vinice, evidovaná výměra 11161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185/45 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2070 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1195/4 - orná půda, evidovaná výměra 23472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1223/2 - orná půda, evidovaná výměra 40801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1227/1 - vinice, evidovaná výměra 17471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1235/13 - orná půda, evidovaná výměra 16291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1254/22 - orná půda, evidovaná výměra 12597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro obec Sedlec a k.ú. Sedlec u Mikulova, na LV č. 926

a dále

- pozemek p.č. 4773 - orná půda, evidovaná výměra 2779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4792 - orná půda, evidovaná výměra 2861 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5003 - orná půda, evidovaná výměra 1458 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5034 - orná půda, evidovaná výměra 4168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5221 - orná půda, evidovaná výměra 3063 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5301 - orná půda, evidovaná výměra 508 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5468 - orná půda, evidovaná výměra 5672 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Němčany, na LV č. 931

a dále

- pozemek p.č. 1318 - orná půda, evidovaná výměra 1779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1361 - orná půda, evidovaná výměra 423 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1423 - orná půda, evidovaná výměra 779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2107 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1488 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č  2411 - orná půda, evidovaná výměra 10150 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2788 - orná půda, evidovaná výměra 3320 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro obec Kostelec a k.ú. Kostelec u Kyjova, na LV č. 1006

a dále

- pozemek p.č. 545 - orná půda, evidovaná výměra 2374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548 - orná půda, evidovaná výměra 3866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/14 - orná půda, evidovaná výměra 3193 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/37 - orná půda, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 225 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/26 - orná půda, evidovaná výměra 1415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/27 - orná půda, evidovaná výměra 1505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/70 - orná půda, evidovaná výměra 1793 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 978 - orná půda, evidovaná výměra 3776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 983 - orná půda, evidovaná výměra 3938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1026/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 280 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1050/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1069/13 - orná půda, evidovaná výměra 3496 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1127/86 - orná půda, evidovaná výměra 463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1127/87 - orná půda, evidovaná výměra 2779 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1319/63 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 310 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1319/64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2058 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1756 - orná půda, evidovaná výměra 1511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1757 - orná půda, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2191/125 - orná půda, evidovaná výměra 3307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2191/127 - orná půda, evidovaná výměra 3687 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2235/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2235/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2377/26 - orná půda, evidovaná výměra 2167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2377/27 - orná půda, evidovaná výměra 1949 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/32 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 66 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/1 - orná půda, evidovaná výměra 83 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/2 - orná půda, evidovaná výměra 475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2422/3 - orná půda, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2424 - orná půda, evidovaná výměra 2464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2426 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2429 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2431 - orná půda, evidovaná výměra 2590 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2432 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/1 - orná půda, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/2 - orná půda, evidovaná výměra 352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2433/3 - orná půda, evidovaná výměra 65 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/4 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/25 - orná půda, evidovaná výměra 2381 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2446/26 - orná půda, evidovaná výměra 2781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2702/1 - orná půda, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2705/2 - orná půda, evidovaná výměra 885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2736/29 - orná půda, evidovaná výměra 3261 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2736/30 - orná půda, evidovaná výměra 2979 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2844 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3018/40 - ostatní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 3018/80 - ostatní plocha, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 3032/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3032/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3125/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3140/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3145/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 78 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3145/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 95 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 89 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3161/38 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec Kněžice a k.ú. Kněžice u Třebíče, na LV č. 1070

a dále

- pozemek p.č. St. 326 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2471 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, bez LV

- pozemek p.č. 369 - orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5774/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5774/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1874 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6435/1 - orná půda, evidovaná výměra 16085 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/19 - orná půda, evidovaná výměra 3897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/28 - orná půda, evidovaná výměra 235222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6445/29 - orná půda, evidovaná výměra 2762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6460 - orná půda, evidovaná výměra 4108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6464/1 - orná půda, evidovaná výměra 14999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6480/3 - orná půda, evidovaná výměra 8197 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6504/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 67789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6508/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1739 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 6509/1 - orná půda, evidovaná výměra 74202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2009 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/3 - orná půda, evidovaná výměra 140 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/5 - orná půda, evidovaná výměra 60916 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6509/6 - orná půda, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6510 - orná půda, evidovaná výměra 462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6517/1 - orná půda, evidovaná výměra 131286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 6582 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14020 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - menší chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod, pro obec a k.ú. Habry, na LV č. 1098

a dále

- pozemek p.č. 152/1 - orná půda, evidovaná výměra 2985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 200/12 - orná půda, evidovaná výměra 28 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201/54 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/193 - orná půda, evidovaná výměra 528 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/213 - ostatní plocha, evidovaná výměra 36 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 202/226 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/17 - orná půda, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/36 - orná půda, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/56 - orná půda, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/75 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/94 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/112 - orná půda, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868/130 - orná půda, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 900/101 - orná půda, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/10 - orná půda, evidovaná výměra 472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/44 - orná půda, evidovaná výměra 8 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/58 - orná půda, evidovaná výměra 66 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/61 - orná půda, evidovaná výměra 286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1030/178 - orná půda, evidovaná výměra 1801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1030/218 - orná půda, evidovaná výměra 3258 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2091/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 1686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2199/2 - orná půda, evidovaná výměra 2816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2278 - orná půda, evidovaná výměra 4093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2458/82 - vodní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 2458/98 - vodní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 2458/141 - vodní plocha, evidovaná výměra 24 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 3076 - orná půda, evidovaná výměra 7651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3144 - orná půda, evidovaná výměra 2109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro obec Moravany a k.ú. Moravany u Kyjova, na LV č. 1121

a dále

- pozemek p.č. 672 - orná půda, evidovaná výměra 1462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1376/127 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1391/33 - orná půda, evidovaná výměra 1223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1839 - orná půda, evidovaná výměra 2116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1883/54 - orná půda, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1912/56 - orná půda, evidovaná výměra 3684 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1968/106 - orná půda, evidovaná výměra 4628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1968/146 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2159 - orná půda, evidovaná výměra 1784 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2490/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2490/223 - orná půda, evidovaná výměra 1109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2490/224 - orná půda, evidovaná výměra 3741 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2491/49 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2491/121 - vodní plocha, evidovaná výměra 21 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 2492/45 - orná půda, evidovaná výměra 2747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Suchov, na LV č. 1404

a dále

- pozemek p.č. 1402/14 - orná půda, evidovaná výměra 2651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/67 - orná půda, evidovaná výměra 4653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1405/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1405/83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1406/45 - orná půda, evidovaná výměra 155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/77 - orná půda, evidovaná výměra 96 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/99 - orná půda, evidovaná výměra 5478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1406/129 - orná půda, evidovaná výměra 2492 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1471/40 - orná půda, evidovaná výměra 1952 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1729/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 213 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1730/39 - orná půda, evidovaná výměra 3743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1925/329 - orná půda, evidovaná výměra 2475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Starý Poddvorov, na LV č. 1425

a dále

- pozemek p.č. 1161/11 - orná půda, evidovaná výměra 11819 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1161/12 - orná půda, evidovaná výměra 1105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1161/32 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/64 - orná půda, evidovaná výměra 6567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/207 - orná půda, evidovaná výměra 6527 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/209 - orná půda, evidovaná výměra 4466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1182/210 - orná půda, evidovaná výměra 4936 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/40 - orná půda, evidovaná výměra 5632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/116 - orná půda, evidovaná výměra 5848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1292/198 - orná půda, evidovaná výměra 4171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Břeclav, pro obec a k.ú. Ladná, na LV č. 1479

a dále

- pozemek p.č. 1571/70 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2552/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 32 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2552/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 62 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2556/7 - orná půda, evidovaná výměra 1021 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2556/8 - orná půda, evidovaná výměra 3126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2561/25 - orná půda, evidovaná výměra 2094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2561/50 - orná půda, evidovaná výměra 4062 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2567/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2569/204 - orná půda, evidovaná výměra 3123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2569/211 - orná půda, evidovaná výměra 212 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2570/164 - orná půda, evidovaná výměra 1299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2594/138 - orná půda, evidovaná výměra 721 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2596/82 - orná půda, evidovaná výměra 514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2599/73 - orná půda, evidovaná výměra 1226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2599/93 - orná půda, evidovaná výměra 2445 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601/71 - orná půda, evidovaná výměra 4294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601/183 - orná půda, evidovaná výměra 769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2603/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1192 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2608/79 - orná půda, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2611/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2612/14 - orná půda, evidovaná výměra 458 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2612/16 - orná půda, evidovaná výměra 3749 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2612/18 - orná půda, evidovaná výměra 6 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2616/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2616/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 322 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2616/6 - lesní pozemek, evidovaná výměra 148 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2619/2 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2621/5 - orná půda, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/37 - orná půda, evidovaná výměra 1317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/48 - orná půda, evidovaná výměra 93 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2701/83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2734/58 - vodní plocha, evidovaná výměra 34 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 2734/299 - vodní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 3451 - vodní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 3943 - orná půda, evidovaná výměra 234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Bučovice, na LV č. 1868

a dále

- pozemek p.č. 1401/18 - orná půda, evidovaná výměra 1649 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1747/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1749/75 - orná půda, evidovaná výměra 568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1776/35 - orná půda, evidovaná výměra 1690 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2298/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 328 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2425/76 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2635/6 - orná půda, evidovaná výměra 3274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2636/12 - orná půda, evidovaná výměra 2035 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2636/73 - orná půda, evidovaná výměra 313 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2637/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2791/26 - orná půda, evidovaná výměra 8695 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro obec Svatobořice-Mistřín a k.ú. Svatobořice, na LV č. 2127

a dále

- pozemek p.č. 870/24 - orná půda, evidovaná výměra 8812 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 870/54 - orná půda, evidovaná výměra 4402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 872/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 872/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 165 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1201/15 - orná půda, evidovaná výměra 4015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1202/77 - orná půda, evidovaná výměra 1600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1979/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 56 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1999/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 118 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1999/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2014 - orná půda, evidovaná výměra 2480 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro obec Svatobořice-Mistřín a k.ú. Mistřín, na LV č. 2227

a dále

- pozemek p.č. 2500/37 - orná půda, evidovaná výměra 6400 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Vnorovy, na LV č. 2248

a dále

- pozemek p.č. 8561 - orná půda, evidovaná výměra 722 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Kyjov, pro obec a k.ú. Hovorany, na LV č. 3120

a dále

- pozemek p.č. 3109/55  - vinice, evidovaná výměra 1731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3109/84 - vinice, evidovaná výměra 3171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3110/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3110/88 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Prušánky, na LV č. 3547

a dále

- pozemek p.č.2221 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 698

- pozemek p.č. 2468/72 - lesní pozemek, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2469/14 - orná půda, evidovaná výměra 1595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2469/34 - orná půda, evidovaná výměra 1472 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2470/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 38 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2470/40 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2471/23 - orná půda, evidovaná výměra 375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2471/35 - orná půda, evidovaná výměra 156 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2472/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 2480/52 - orná půda, evidovaná výměra 2476 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2480/199 - orná půda, evidovaná výměra 130 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2480/222 - orná půda, evidovaná výměra 192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2494/127 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2495/103 - lesní pozemek, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - les jiný než hospodářský, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2544/10 - orná půda, evidovaná výměra 2342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2544/41 - orná půda, evidovaná výměra 2516 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2607/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 34 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2607/9 - lesní pozemek, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2615/47 - vodní plocha, evidovaná výměra 65 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 2615/48 - vodní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 2617/1 - orná půda, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/2  - orná půda, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/68 - orná půda, evidovaná výměra 2055 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2617/69 - orná půda, evidovaná výměra 1838 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2619/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2619/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 35 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 2632/113 - orná půda, evidovaná výměra 179 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2632/114 - orná půda, evidovaná výměra 121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2820/1 - orná půda, evidovaná výměra 398 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2821/3 - orná půda, evidovaná výměra 134 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2848/226 - orná půda, evidovaná výměra 2029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3404/8 - orná půda, evidovaná výměra 3956 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3441/15 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3447/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3364 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 3448/18 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 3450/26 - lesní pozemek, evidovaná výměra 55 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 3451/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 3452/82 - orná půda, evidovaná výměra 2589 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3460/50 - orná půda, evidovaná výměra 2087 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/61 - orná půda, evidovaná výměra 1454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/101 - orná půda, evidovaná výměra 507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/113 - orná půda, evidovaná výměra 3570 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/162 - orná půda, evidovaná výměra 1081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3470/177 - orná půda, evidovaná výměra 229 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3475/5 - orná půda, evidovaná výměra 4699 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3499/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 74 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 3507/59 - orná půda, evidovaná výměra 496 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3507/60 - orná půda, evidovaná výměra 487 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3517/5 - orná půda, evidovaná výměra 582 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3661/22 - orná půda, evidovaná výměra 4874 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3668/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2250 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 3679/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2041 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3684/1 - orná půda, evidovaná výměra 1123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3710/98 - orná půda, evidovaná výměra 1601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3710/114 - orná půda, evidovaná výměra 1534 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3713/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7010 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Dubňany, na LV č. 5299

a dále

- pozemek p.č. 3507 - orná půda, evidovaná výměra 1757 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3661 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3662 - orná půda, evidovaná výměra 645 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3789 - ovocný sad, evidovaná výměra 5085 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4083 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4163 - orná půda, evidovaná výměra 1362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4164 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1099 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4499 - orná půda, evidovaná výměra 3015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4518 - orná půda, evidovaná výměra 257 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4519 - orná půda, evidovaná výměra 1104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4520 - orná půda, evidovaná výměra 4002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4521 - orná půda, evidovaná výměra 2433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4720 - orná půda, evidovaná výměra 6194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4724 - orná půda, evidovaná výměra 3003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4725 - orná půda, evidovaná výměra 6345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4831 - orná půda, evidovaná výměra 2319 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4870 - orná půda, evidovaná výměra 9571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5193 - orná půda, evidovaná výměra 3587 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5231 - orná půda, evidovaná výměra 2544 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5232 - orná půda, evidovaná výměra 467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5298 - orná půda, evidovaná výměra 2389 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5555 - orná půda, evidovaná výměra 2716 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5736 - orná půda, evidovaná výměra 885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5737 - orná půda, evidovaná výměra 1464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5769 - orná půda, evidovaná výměra 3804 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5785 - orná půda, evidovaná výměra 597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5786 - orná půda, evidovaná výměra 5034 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec a k.ú. Diváky, na LV č. 11129

a dále

- pozemek p.č.2384 - orná půda, evidovaná výměra 2361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2484 - orná půda, evidovaná výměra 9658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2486 - orná půda, evidovaná výměra 17135 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2498 - orná půda, evidovaná výměra 12999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2516 - orná půda, evidovaná výměra 15298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2606 - orná půda, evidovaná výměra 49417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2653 - orná půda, evidovaná výměra 3570 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2699 - orná půda, evidovaná výměra 16473 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č.2708 - orná půda, evidovaná výměra 38900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2768 - orná půda, evidovaná výměra 12806 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2824 - orná půda, evidovaná výměra 16199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2839 - orná půda, evidovaná výměra 17980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2841 - orná půda, evidovaná výměra 22936 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2901 - orná půda, evidovaná výměra 13681 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2925 - orná půda, evidovaná výměra 12199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2926 - orná půda, evidovaná výměra 15730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2927 - orná půda, evidovaná výměra 15222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2933 - orná půda, evidovaná výměra 4322 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec a k.ú. Pouzdřany, na LV č. 11174

a dále

- pozemek p.č. 1952/9 - vodní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1954/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 306 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2195 - orná půda, evidovaná výměra 71859 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2479 - orná půda, evidovaná výměra 44997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2786 - orná půda, evidovaná výměra 80218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2874 - orná půda, evidovaná výměra 26673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2899 - orná půda, evidovaná výměra 61628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2900 - orná půda, evidovaná výměra 31108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2948 - orná půda, evidovaná výměra 60002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2970 - orná půda, evidovaná výměra 27075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec a k.ú. Strachotín, na LV č. 11215

a dále

- pozemek p.č. 5693 - orná půda, evidovaná výměra 1959 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7029 - orná půda, evidovaná výměra 1683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7030 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 7031 - zahrada, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7050 - orná půda, evidovaná výměra 1026 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7051 - ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 7052 - zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7053 - zahrada, evidovaná výměra 613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7054 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 8305 - orná půda, evidovaná výměra 2181 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec a k.ú. Šitbořice, na LV č. 11281

a dále

- pozemek p.č. 4776/12 - orná půda, evidovaná výměra 38382 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5040/23 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5040/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1439 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 5040/25 - orná půda, evidovaná výměra 4694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5111/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12186 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5111/21 - orná půda, evidovaná výměra 17993 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5394 - orná půda, evidovaná výměra 10093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hustopeče, pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna, na LV č. 12555

a dále

- pozemek p.č. 110 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 111 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3690 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 112 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4499 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 113 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1737 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 116 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3093 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 118 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7826 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 120 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6866 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 352 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7446 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2657 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 357 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3129 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 366/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 18203 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 406 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 407 - lesní pozemek, evidovaná výměra 273 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec Hranice a k.ú. Uhřínov u Hranic, na LV č. 17

a dále

- pozemek p.č. 1097/2 - orná půda, evidovaná výměra 13818 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1099/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 190 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Třinec, pro obec Třinec a k.ú. Český Puncov, na LV č. 23

a dále

- pozemek p.č. 3678 - orná půda, evidovaná výměra 3175 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Horní Újezd, na LV č. 38

a dále

- pozemek p.č. 211/76 - orná půda, evidovaná výměra 1047 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 247/23 - orná půda, evidovaná výměra 1684 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 247/40 - orná půda, evidovaná výměra 7988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov, pro obec Kojetín a k.ú. Popůvky u Kojetína, na LV č. 83

a dále

- pozemek p.č. 9910/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 419 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 9910/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 9910/94 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8207 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod, pro obec Vápenice a k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova, na LV č. 89

a dále

- pozemek p.č.St. 7 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1363 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č.St. 8/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2140 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 721/4 - orná půda, evidovaná výměra 61189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 923/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1101 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1536/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 408 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 1536/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 913 m2, způsob využití - ostatní kominukace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Bruntál, pro obec  a k.ú. Křišťanovice, na LV č. 92

a dále

- pozemek p.č. 893 - orná půda, evidovaná výměra 10725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1044 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec Hranice a k.ú. Středolesí, na LV č. 96

a dále

- pozemek p.č. 105/4 - orná půda, evidovaná výměra 3762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 106/3 - orná půda, evidovaná výměra 238 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 112/49 - orná půda, evidovaná výměra 6014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 325 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 192/32 - vinice, evidovaná výměra 3433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/43 - vinice, evidovaná výměra 6070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/49 - vinice, evidovaná výměra 135 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/56 - vinice, evidovaná výměra 644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/57 - vinice, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/105 - ostatní plocha, evidovaná výměra 495 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 197/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 202/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 425 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 207/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 267 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 207/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 115 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 207/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1024 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 210 - ostatní plocha, evidovaná výměra 381 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 230/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 224 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 348/41 - orná půda, evidovaná výměra 378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 348/42 - orná půda, evidovaná výměra 315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 416/2 - vinice, evidovaná výměra 1104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/1 - vinice, evidovaná výměra 403 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/11 - vinice, evidovaná výměra 362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 472/2 - orná půda, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 484/2 - orná půda, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 485/1 - orná půda, evidovaná výměra 324 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 356 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 700/41 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/52 - vinice, evidovaná výměra 4851 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1136 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1140/13 - zahrada, evidovaná výměra 282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1140/43 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4538 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1525/22 - vodní plocha, evidovaná výměra 398 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1525/23 - vodní plocha, evidovaná výměra 300 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1525/52 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1525/53 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 495 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1598/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1898/109 - ovocný sad, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1904/4 - ovocný sad, evidovaná výměra 2339 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1904/5 - ovocný sad, evidovaná výměra 2118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2019/22 - orná půda, evidovaná výměra 1557 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2069/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 515 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2069/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4266 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2069/37 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 775 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1250 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2175/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní kominukace
- pozemek p.č. 2175/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní kominukace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Stříbrnice a k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 205/2 - orná půda, evidovaná výměra 7260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227/3 - orná půda, evidovaná výměra 7595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Tábor, pro obec Vodice a k.ú. Malešín u Vodice, na LV č. 99

a dále

- pozemek p.č. 117/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2707 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5411 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/9 - orná půda, evidovaná výměra 8089 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/1 - orná půda, evidovaná výměra 5169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 609/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 229 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 612/87 - orná půda, evidovaná výměra 5070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 670 - orná půda, evidovaná výměra 5593 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 671 - orná půda, evidovaná výměra 442 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 672/1 - orná půda, evidovaná výměra 2352 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/1 - orná půda, evidovaná výměra 1068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/2 - orná půda, evidovaná výměra 3818 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/3 - orná půda, evidovaná výměra 1145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/4 - orná půda, evidovaná výměra 1906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/5 - orná půda, evidovaná výměra 3441 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/6 - orná půda, evidovaná výměra 1351 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/7 - orná půda, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/8 - orná půda, evidovaná výměra 973 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/9 - orná půda, evidovaná výměra 629 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/10 - orná půda, evidovaná výměra 1562 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/11 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/12 - orná půda, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/13 - orná půda, evidovaná výměra 433 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 848/14 - orná půda, evidovaná výměra 114 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 849 - ostatní plocha, evidovaná výměra 356 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 941/1 - orná půda, evidovaná výměra 5243 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 93 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 943 - orná půda, evidovaná výměra 2975 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4931 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 301 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 944/21 - orná půda, evidovaná výměra 4104 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 948/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1042/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 23 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1070/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 611 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1071/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10078 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1071/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1215 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1071/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 429 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1072 - ostatní plocha, evidovaná výměra 446 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec  a k.ú. Částkov, na LV č. 120

a dále

- pozemek p.č. 455/5 - orná půda, evidovaná výměra 632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 780/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 545 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro obec  a k.ú. Komárno, na LV č. 123

 a dále

- pozemek p.č. 1162 - orná půda, evidovaná výměra 13929 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec Třebihošť a k.ú. Horní Dehtov, na LV č. 125

a dále

- pozemek p.č. 1384 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1714 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1385/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14898 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1769/4 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1769/8 - orná půda, evidovaná výměra 148 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 96 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 40 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 51 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 109 m2, způsob využití - ostatní kominukace, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1772/50 - orná půda, evidovaná výměra 2604 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/51 - orná půda, evidovaná výměra 1170 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/52 - orná půda, evidovaná výměra 1158 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/57 - orná půda, evidovaná výměra 2377 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1772/58 - orná půda, evidovaná výměra 2459 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1775 - orná půda, evidovaná výměra 4919 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1788 - orná půda, evidovaná výměra 4971 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1790/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5652 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1790/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 136 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1790/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 43 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1793 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2385 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany -   rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1799 - orná půda, evidovaná výměra 2409 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1865/13 - orná půda, evidovaná výměra 55 m2, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod, pro obec  a k.ú. Lopeník, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 132/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3976 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1228 - orná půda, evidovaná výměra 1055 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec  a k.ú. Košíky, na LV č. 155

a dále

- pozemek p.č. 798/7 - orná půda, evidovaná výměra 5129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/9 - orná půda, evidovaná výměra 2618 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/18 - orná půda, evidovaná výměra 275 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/20 - orná půda, evidovaná výměra 2197 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Kroměříž, pro obec  a k.ú. Honětice, na LV č. 155

a dále

- pozemek p.č. 223 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 15341 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 229 - orná půda, evidovaná výměra 4334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 239/2 - orná půda, evidovaná výměra 5683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Žirovnice a k.ú. Vlčetín, na LV č. 157

a dále

pozemek p.č. 420/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 80 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
pozemek p.č. 432/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1439 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
pozemek p.č. 432/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 640 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec  a k.ú. Kulířov, na LV č. 172

a dále

- pozemek p.č. 422/2 - orná půda, evidovaná výměra 10201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/9 - orná půda, evidovaná výměra 12478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 512 - orná půda, evidovaná výměra 3345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/3 - orná půda, evidovaná výměra 7430 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/5 - orná půda, evidovaná výměra 7231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/10 - orná půda, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/11 - orná půda, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník, pro obec Uhelná a k.ú. Dolní Fořt, na LV č. 187

a dále

- pozemek p.č. 3247 - orná půda, evidovaná výměra 6541 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3329 - orná půda, evidovaná výměra 10002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3330 - orná půda, evidovaná výměra 4706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3428 - orná půda, evidovaná výměra 4633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3536 - orná půda, evidovaná výměra 10047 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov, pro obec Lipník nad Bečvou a k.ú. Loučka, na LV č. 201

a dále

- pozemek p.č. 414/13 - orná půda, evidovaná výměra 5773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 438 - orná půda, evidovaná výměra 1223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 439 - orná půda, evidovaná výměra 3255 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441 - orná půda, evidovaná výměra 3561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Žirovnice  a k.ú. Štítné, na LV č. 212

a dále

- pozemek p.č. 2023 - orná půda, evidovaná výměra 5658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2046 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4564 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2048 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 621 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2053 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2405 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2054 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1839 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2055 - orná půda, evidovaná výměra 16706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2058 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 323 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2061 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1061 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2063 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2488 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2088 - orná půda, evidovaná výměra 18917 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2090 - orná půda, evidovaná výměra 22603 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2154 - orná půda, evidovaná výměra 36024 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2205 - orná půda, evidovaná výměra 6836 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2385 - orná půda, evidovaná výměra 20708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2390 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2443 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3405 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2444 - orná půda, evidovaná výměra 30160 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Březina  a k.ú. Březina u Moravské Třebové, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 3659 - orná půda, evidovaná výměra 6290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3852 - orná půda, evidovaná výměra 10868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Střítež nad Ludinou, na LV č. 232

a dále

- pozemek p.č. 710 - orná půda, evidovaná výměra 1025 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 794 - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro obec a k.ú. Osíčko, na LV č. 233

a dále

- pozemek p.č. 267 - orná půda, evidovaná výměra 5539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 268 - orná půda, evidovaná výměra 845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/36 - orná půda, evidovaná výměra 4764 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/43 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/44 - orná půda, evidovaná výměra 226 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/48 - orná půda, evidovaná výměra 554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 300 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 494/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 235 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 494/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 850 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 494/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 79 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 571 - orná půda, evidovaná výměra 6938 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572 - orná půda, evidovaná výměra 6679 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 580/22 - orná půda, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 648/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 119 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 685/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690/64 - orná půda, evidovaná výměra 1724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690/70 - orná půda, evidovaná výměra 1438 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 159 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 765/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 154 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 770/12 - orná půda, evidovaná výměra 1023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 770/24 - orná půda, evidovaná výměra 1815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875 - orná půda, evidovaná výměra 1315 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Kroměříž, pro obec a k.ú. Zástřizly, na LV č. 233

a dále

- pozemek p.č. 10014 - orná půda, evidovaná výměra 2400 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10366 - orná půda, evidovaná výměra 8379 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 10873 - orná půda, evidovaná výměra 4096 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11414 - orná půda, evidovaná výměra 8432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11642 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1913 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 11682 - orná půda, evidovaná výměra 5377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 11755 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1597 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 11756 - orná půda, evidovaná výměra 2536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro obec a k.ú. Prusinovice, na LV č. 278

a dále

- pozemek p.č. 329/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 862 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 329/71 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 334/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 425 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 335/25 - orná půda, evidovaná výměra 691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 335/68 - orná půda, evidovaná výměra 5191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/79 - orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/108 - orná půda, evidovaná výměra 2452 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 336/129 - orná půda, evidovaná výměra 2561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 337/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 344 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 124 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 346/10 - orná půda, evidovaná výměra 970 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 349/22 - orná půda, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 353/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 47 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 353/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/21 - orná půda, evidovaná výměra 697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/34 - orná půda, evidovaná výměra 1096 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/43 - orná půda, evidovaná výměra 1489 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 354/64 - orná půda, evidovaná výměra 1082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/28 - orná půda, evidovaná výměra 5330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 403/5 - orná půda, evidovaná výměra 571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 413/4 - orná půda, evidovaná výměra 1301 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 416/2 - orná půda, evidovaná výměra 203 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/40 - orná půda, evidovaná výměra 1768 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/48 - orná půda, evidovaná výměra 571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/57 - orná půda, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 489/12 - orná půda, evidovaná výměra 81 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 521/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 568/19 - orná půda, evidovaná výměra 463 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 568/48 - orná půda, evidovaná výměra 1167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/3 - orná půda, evidovaná výměra 1941 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/85 - orná půda, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/104 - orná půda, evidovaná výměra 1161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/123 - orná půda, evidovaná výměra 592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/137 - orná půda, evidovaná výměra 171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/154 - orná půda, evidovaná výměra 552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/165 - orná půda, evidovaná výměra 835 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 626/231 - orná půda, evidovaná výměra 1906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/17 - orná půda, evidovaná výměra 2340 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/59 - orná půda, evidovaná výměra 1454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/60 - orná půda, evidovaná výměra 2281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/67 - orná půda, evidovaná výměra 1002 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/93 - orná půda, evidovaná výměra 2007 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/112 - orná půda, evidovaná výměra 1299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/123 - orná půda, evidovaná výměra 627 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/8 - orná půda, evidovaná výměra 2997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/42 - orná půda, evidovaná výměra 2708 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/46 - orná půda, evidovaná výměra 4680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/28 - orná půda, evidovaná výměra 2245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec Brťov-Jeneč a k.ú. Brťov u Černé Hory, na LV č. 298

a dále

- pozemek p.č.731 - orná půda, evidovaná výměra 47742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec Rakov a k.ú. Rakov u Hranic, na LV č. 302

a dále

- pozemek p.č. 2069 - lesní pozemek, evidovaná výměra 25942 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské Klobouky, pro obec a k.ú. Ludkovice, na LV č. 305

a dále

- pozemek p.č. 169/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 445/2 - orná půda, evidovaná výměra 3608 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 448/2 - orná půda, evidovaná výměra 4744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 488/15 - orná půda, evidovaná výměra 21282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494/36 - orná půda, evidovaná výměra 2182 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 494/65 - orná půda, evidovaná výměra 6650 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 645/13 - orná půda, evidovaná výměra 34992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 719/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 260 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Černotín, na LV č. 309

a dále

- pozemek p.č. 131/2 - orná půda, evidovaná výměra 610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3397 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21259 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3398 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4944 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 3404 - orná půda, evidovaná výměra 102125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník, pro obec Javorník a k.ú. Javorník-ves, na LV č. 315

a dále

- pozemek p.č. 1411 - orná půda, evidovaná výměra 30111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec Polom a k.ú. Polom u Hranic, na LV č. 324

a dále

- pozemek p.č. 84/1- orná půda, evidovaná výměra 246 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/1 - orná půda, evidovaná výměra 2228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 86/1 - orná půda, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 87/1 - orná půda, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 104/1 - orná půda, evidovaná výměra 3241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121/1 - orná půda, evidovaná výměra 1227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 121/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 97 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 122 - orná půda, evidovaná výměra 4991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 124/2 - orná půda, evidovaná výměra 7227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 124/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 199 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 155/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2810 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 155/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1203 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 157 - ostatní plocha, evidovaná výměra 182 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 158/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 417 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 158/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 377 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 159/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 223 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/10- ostatní plocha, evidovaná výměra 209 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 159/11- ostatní plocha, evidovaná výměra 2584 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 171/1 - orná půda, evidovaná výměra 6999 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 898 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 172/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1132 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3022 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 172/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 183 - orná půda, evidovaná výměra 2595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189 - orná půda, evidovaná výměra 4102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 296 - orná půda, evidovaná výměra 266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 297 - orná půda, evidovaná výměra 3145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 318/8 - orná půda, evidovaná výměra 3858 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326 - orná půda, evidovaná výměra 5234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 327 - orná půda, evidovaná výměra 715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 328 - orná půda, evidovaná výměra 6500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343 - orná půda, evidovaná výměra 477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344 - orná půda, evidovaná výměra 22870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 379 - orná půda, evidovaná výměra 6770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 391 - orná půda, evidovaná výměra 8464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 400/2 - orná půda, evidovaná výměra 5536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/9 - orná půda, evidovaná výměra 776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 405 - ostatní plocha, evidovaná výměra 440 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 406 - orná půda, evidovaná výměra 10787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 453/2 - orná půda, evidovaná výměra 10155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 464/1 - orná půda, evidovaná výměra 206 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/1 - orná půda, evidovaná výměra 3284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/1 - orná půda, evidovaná výměra 8689 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495/2 - orná půda, evidovaná výměra 1616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 503/3 - orná půda, evidovaná výměra 6004 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 503/4 - orná půda, evidovaná výměra 7146 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 515 - orná půda, evidovaná výměra 3167 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 517 - orná půda, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554 - orná půda, evidovaná výměra 3272 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555 - orná půda, evidovaná výměra 795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 581 - orná půda, evidovaná výměra 1554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690 - orná půda, evidovaná výměra 566 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 693 - orná půda, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 749/3 - orná půda, evidovaná výměra 2413 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/1 - orná půda, evidovaná výměra 199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 751/3 - orná půda, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 752/1 - orná půda, evidovaná výměra 145 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/3 - orná půda, evidovaná výměra 1192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 754/1 - orná půda, evidovaná výměra 362 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 755/3 - orná půda, evidovaná výměra 3109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 770 - orná půda, evidovaná výměra 2815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 771 - orná půda, evidovaná výměra 893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 772 - orná půda, evidovaná výměra 6014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 778 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 830 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 841/2 - orná půda, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 842/13 - orná půda, evidovaná výměra 5631 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 924 - orná půda, evidovaná výměra 1334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 925 - orná půda, evidovaná výměra 3935 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1078 - orná půda, evidovaná výměra 2857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1079 - orná půda, evidovaná výměra 6695 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1090 - orná půda, evidovaná výměra 4267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1118 - orná půda, evidovaná výměra 2101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1119 - orná půda, evidovaná výměra 5714 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1120 - orná půda, evidovaná výměra 3906 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1144/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 28 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1144/58 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1144/63 - ostatní plocha, evidovaná výměra 28 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 93 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1145/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 50 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1171 - orná půda, evidovaná výměra 3799 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1190 - orná půda, evidovaná výměra 3414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - orná půda, evidovaná výměra 3312 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1242 - orná půda, evidovaná výměra 3651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Rouské, na LV č. 327

a dále

- pozemek p.č. 362 - orná půda, evidovaná výměra 4961 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod, pro obec a k.ú. Nezdenice, na LV č. 328

a dále

- pozemek p.č. 254/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 860 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 258/3 - orná půda, evidovaná výměra 1455 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 383/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/8 - orná půda, evidovaná výměra 10895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/9 - orná půda, evidovaná výměra 427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/35 - orná půda, evidovaná výměra 5947 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 390/45 - orná půda, evidovaná výměra 13771 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 403/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 453 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 405/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 104 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 406/11 - zahrada, evidovaná výměra 56 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/13 - orná půda, evidovaná výměra 5360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 414/22 - orná půda, evidovaná výměra 2346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 420/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1738 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 420/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 244 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 422/1 - orná půda, evidovaná výměra 11967 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/30 - orná půda, evidovaná výměra 3201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 422/47 - orná půda, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 423/15 - orná půda, evidovaná výměra 2711 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 423/31 - orná půda, evidovaná výměra 771 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 424/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 444/2 - orná půda, evidovaná výměra 1985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/40 - orná půda, evidovaná výměra 1371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/39 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 466/26 - orná půda, evidovaná výměra 228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Milotice nad Bečvou, na LV č. 339

a dále

- pozemek p.č. 86/2 - orná půda, evidovaná výměra 1937 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194/15 - orná půda, evidovaná výměra 4084 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194/20 - orná půda, evidovaná výměra 10558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 222/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1563 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 234/3 - orná půda, evidovaná výměra 4872 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 52 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 249/1 - orná půda, evidovaná výměra 1885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 177 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 251 - orná půda, evidovaná výměra 3462 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252 - orná půda, evidovaná výměra 2616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/7 - orná půda, evidovaná výměra 3453 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/8 - orná půda, evidovaná výměra 2983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 355/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1889 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1070 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1312 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1302 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1313 - orná půda, evidovaná výměra 439 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Provodovice, na LV č. 341

a dále

- pozemek p.č. 1417 - ovocný sad, evidovaná výměra 8625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1425 - ovocný sad, evidovaná výměra 12264 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov, pro obec Lipník nad Bečvou a k.ú. Podhoří na Moravě, na LV č. 346

a dále

- pozemek p.č. 510 - orná půda, evidovaná výměra 2643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 565 - lesní pozemek, evidovaná výměra 420 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 566 - orná půda, evidovaná výměra 965 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 639/15 - orná půda, evidovaná výměra 267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 656 - orná půda, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 673 - orná půda, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 690 - orná půda, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 706 - orná půda, evidovaná výměra 947 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 715 - orná půda, evidovaná výměra 1202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730 - orná půda, evidovaná výměra 500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/4 - orná půda, evidovaná výměra 4610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/5 - orná půda, evidovaná výměra 613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 939/1- orná půda, evidovaná výměra 5468 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 939/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 154 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 940 - orná půda, evidovaná výměra 114 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Ústí, na LV č. 348

a dále

- pozemek p.č. 192/1 - orná půda, evidovaná výměra 1262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/2 - orná půda, evidovaná výměra 35 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 383/1 - orná půda, evidovaná výměra 7194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 383/2 - orná půda, evidovaná výměra 3624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 429 - orná půda, evidovaná výměra 3620 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 441 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 435/19 - orná půda, evidovaná výměra 13731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 538 - orná půda, evidovaná výměra 2724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 596 - orná půda, evidovaná výměra 10124 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 602/18 - orná půda, evidovaná výměra 5119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 675/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 675/9 - vodní plocha, evidovaná výměra 27 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 686 - orná půda, evidovaná výměra 12805 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 687/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 153 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 687/30 - orná půda, evidovaná výměra 7916 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 760/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 793/17 - orná půda, evidovaná výměra 1683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 793/18 - orná půda, evidovaná výměra 1992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 793/47 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 793/48 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 794 - orná půda, evidovaná výměra 10330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 826/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 370 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 826/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 49 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 826/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4545 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 826/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 249 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 855/11 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855/12 - orná půda, evidovaná výměra 5798 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855/13 - orná půda, evidovaná výměra 3888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022 - orná půda, evidovaná výměra 3427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Hlinsko pod Hostýnem, na LV č. 399

a dále

- pozemek p.č. 27/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 93 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 299/16 - orná půda, evidovaná výměra 6918 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 303/30 - orná půda, evidovaná výměra 4328 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 276 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 306/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5621 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/12 - orná půda, evidovaná výměra 7420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/85 - orná půda, evidovaná výměra 9524 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 310/97 - orná půda, evidovaná výměra 6091 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 319/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 320/10 - orná půda, evidovaná výměra 4552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320/18 - orná půda, evidovaná výměra 48 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320/19 - orná půda, evidovaná výměra 62 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 208 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 321/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 327/51 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 327/108 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 333/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 335/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 20 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 343/14 - orná půda, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/22 - orná půda, evidovaná výměra 3414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 348/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 173 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 348/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 349/45 - orná půda, evidovaná výměra 4465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 374/5 - orná půda, evidovaná výměra 7375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 434/10 - orná půda, evidovaná výměra 905 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 434/29 - orná půda, evidovaná výměra 3102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 443/29 - orná půda, evidovaná výměra 200 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 447/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 572 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 456/76 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456/90 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1591 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2918 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 142 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 462/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 467/28 - orná půda, evidovaná výměra 6563 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/54 - orná půda, evidovaná výměra 6407 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/87 - orná půda, evidovaná výměra 4228 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 476/28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/9 - orná půda, evidovaná výměra 2630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/35 - orná půda, evidovaná výměra 10265 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490/60 - orná půda, evidovaná výměra 6676 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 501/7 - orná půda, evidovaná výměra 2956 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Špičky, na LV č. 419

a dále

- pozemek p.č. St. 150 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 13 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st

- pozemek p.č. 237/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 12577 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 261/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19533 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15514 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/6 - orná půda, evidovaná výměra 1507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/10 - zahrada, evidovaná výměra 928 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 516 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1127 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 267/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 267/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba bez čp/če,  způsob využití - jiná st., na parcele č. St. 150
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk, pro obec  a k.ú. Kosov, na LV č. 423

a dále

- pozemek p.č. 884/62 - orná půda, evidovaná výměra 3758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 911/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 63 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3852 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 913/15 - orná půda, evidovaná výměra 9321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 915/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 92 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 927/9 - orná půda, evidovaná výměra 117 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 927/23 - orná půda, evidovaná výměra 4429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 928/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 936/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2814 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 937/2 - zahrada, evidovaná výměra 774 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 974/9 - orná půda, evidovaná výměra 7368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1014/20 - orná půda, evidovaná výměra 7893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1094/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3988 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1095/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 131 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1181/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1189/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1211/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1212/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1212/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 184 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1247/31 - vodní plocha, evidovaná výměra 119 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1258/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Hustopeče nad Bečvou, na LV č. 424

a dále

- pozemek p.č. 4854 - orná půda, evidovaná výměra 9485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4855 - orná půda, evidovaná výměra 11633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4856 - orná půda, evidovaná výměra 3127 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4857 - orná půda, evidovaná výměra 35825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4858 - orná půda, evidovaná výměra 12823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec   a k.ú. Kunčina, na LV č. 450

a dále

- pozemek p.č. 540/17- orná půda, evidovaná výměra 3593 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/18 - orná půda, evidovaná výměra 273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/19 - orná půda, evidovaná výměra 3788 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/20 - orná půda, evidovaná výměra 2370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/55- orná půda, evidovaná výměra 3768 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/62 - orná půda, evidovaná výměra 1888 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/76 - orná půda, evidovaná výměra 5913 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/91 - orná půda, evidovaná výměra 2626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 540/93 - orná půda, evidovaná výměra 3560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/23 - orná půda, evidovaná výměra 3985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/32 - orná půda, evidovaná výměra 3863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/35 - orná půda, evidovaná výměra 3334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 645/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2295 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1349 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 839/10 - orná půda, evidovaná výměra 4981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 869/36 - orná půda, evidovaná výměra 5715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/56 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 658 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/65 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 150 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1013/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 858 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec  a k.ú. Niva, na LV č. 511

a dále

- pozemek p.č. 2059 - orná půda, evidovaná výměra 8019 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2086 - orná půda, evidovaná výměra 5980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2453 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2328 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2457 - orná půda, evidovaná výměra 4048 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2578 - orná půda, evidovaná výměra 6460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2601 - orná půda, evidovaná výměra 6513 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2640 - orná půda, evidovaná výměra 1510 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2741 - orná půda, evidovaná výměra 3321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk, pro obec Zvole a k.ú. Zvole u Zábřeha, na LV č. 511


a dále

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 1553/1 - evidovaná výměra 9588 m2
- pozemek p.č. 1559 - evidovaná výměra 8974 m2
- pozemek p.č. 1560 - evidovaná výměra 831 m2
- pozemek p.č. 1561 - evidovaná výměra 2608 m2

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ  Přídělový plán nebo jiný podklad (GP):
- pozemek p.č. 1109/4, díl 2 - evidovaná výměra 15070 m2
- pozemek p.č. 1551/1, díl 1 - evidovaná výměra 8591 m2
- pozemek p.č. 1562, díl 1 - evidovaná výměra 450 m2
- pozemek p.č. 1564, díl 1 - evidovaná výměra 10637 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový Jičín, pro obec  a k.ú. Ženklava, na LV č. 541

a dále

- pozemek p.č. 278/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1717 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 278/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280/5 - orná půda, evidovaná výměra 12927 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 287/11 - orná půda, evidovaná výměra 2490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 314 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 320 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 596 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 130 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 340/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1540 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 70 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17912 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 347/15 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2138 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 363/14 - orná půda, evidovaná výměra 1843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364 - lesní pozemek, evidovaná výměra 6266 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 365 - ostatní plocha, evidovaná výměra 7251 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 366 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2776 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 374/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 378/11 - orná půda, evidovaná výměra 233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/18 - orná půda, evidovaná výměra 233 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/23 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/109 - orná půda, evidovaná výměra 9895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/141 - orná půda, evidovaná výměra 1860 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/4 - orná půda, evidovaná výměra 3962 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/19 - orná půda, evidovaná výměra 18154 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/21 - orná půda, evidovaná výměra 537 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/30 - orná půda, evidovaná výměra 15323 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/34 - orná půda, evidovaná výměra 5373 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/49 - orná půda, evidovaná výměra 5177 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380/58 - orná půda, evidovaná výměra 1730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/22 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 38 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 397/7 - orná půda, evidovaná výměra 7484 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 470/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 364 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 491/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 493/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 495/5 - orná půda, evidovaná výměra 16329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 496/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6181 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 497/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1722 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 498/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 215 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 499/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 279 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 499/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 500/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 501/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 198 m2, způsob využití - dobývací prostor
- pozemek p.č. 502/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 507/46 - orná půda, evidovaná výměra 116290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 514/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 483 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 515/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 518/16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 36758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 519/2  - lesní pozemek, evidovaná výměra 6235 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 520/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1557 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 521/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3799 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527/40 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 572/6 - orná půda, evidovaná výměra 615 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 578/14 - orná půda, evidovaná výměra 762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 579/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 316 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 593/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 736 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 610/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1477 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 610/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/2 - orná půda, evidovaná výměra 2005 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/3 - orná půda, evidovaná výměra 4801 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/11 - orná půda, evidovaná výměra 3216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/15 - orná půda, evidovaná výměra 4098 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 611/29 - orná půda, evidovaná výměra 3807 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 614/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 57 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 624/15 - orná půda, evidovaná výměra 6141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/30 - orná půda, evidovaná výměra 4705 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/32 - orná půda, evidovaná výměra 4202 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/36 - orná půda, evidovaná výměra 1747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 624/37 - orná půda, evidovaná výměra 3378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 625/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 625/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 667/3 - orná půda, evidovaná výměra 5647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/7 - orná půda, evidovaná výměra 4196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/10 - orná půda, evidovaná výměra 567 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 676/31 - orná půda, evidovaná výměra 6148 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 679/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 48 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 680/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 680/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 546 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 680/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 661 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 682/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2267 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 703/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 97 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 703/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 88 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 703/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 205 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 706/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 362 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 585 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/16 - vodní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 706/25 - vodní plocha, evidovaná výměra 391 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Zámrsky, na LV č. 557

 

a dále

- pozemek p.č. 135 - orná půda, evidovaná výměra 2327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 288/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3296 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 288/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2074 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 791 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 322/2 - zahrada, evidovaná výměra 845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 349/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4404 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 367/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3884 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Mistřice a k.ú. Javorovec, na LV č. 567

a dále

- pozemek p.č. 1364 - orná půda, evidovaná výměra 1244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1425 - orná půda, evidovaná výměra 22559 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1429 - orná půda, evidovaná výměra 7131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1474 - orná půda, evidovaná výměra 6875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1484 - orná půda, evidovaná výměra 5408 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1489 - orná půda, evidovaná výměra 12984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1634 - orná půda, evidovaná výměra 7291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1641 - orná půda, evidovaná výměra 9501 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1677 - orná půda, evidovaná výměra 5626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec  a k.ú. Paršovice, na LV č. 574

a dále

- pozemek p.č. 236/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 236/14 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 236/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5643 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898 - orná půda, evidovaná výměra 3277 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 899 - orná půda, evidovaná výměra 2845 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1285/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 174 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Jankovice a k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště, na LV č. 579

a dále

- pozemek p.č. 262 - orná půda, evidovaná výměra 14274 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 308 - orná půda, evidovaná výměra 1001 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 406 - orná půda, evidovaná výměra 2178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 819 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 596 - orná půda, evidovaná výměra 1022 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 604 - orná půda, evidovaná výměra 5398 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 605/1 - orná půda, evidovaná výměra 1554 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 647 - orná půda, evidovaná výměra 1318 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 945/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 86 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 945/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 71 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1035 - orná půda, evidovaná výměra 1601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1036 - orná půda, evidovaná výměra 8591 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1049 - orná půda, evidovaná výměra 5189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1107 - orná půda, evidovaná výměra 6206 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1153 - orná půda, evidovaná výměra 6237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1234 - orná půda, evidovaná výměra 3490 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1273/38 - orná půda, evidovaná výměra 5440 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1294 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 343 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1295 - orná půda, evidovaná výměra 337 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1391 - orná půda, evidovaná výměra 3667 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, chráněná značka geodetického bodu
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec Opatovice  a k.ú. Opatovice u Hranic, na LV č. 654

a dále

- pozemek p.č. 140/12 - orná půda, evidovaná výměra 2406 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 648/152 - orná půda, evidovaná výměra 2983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/74 - orná půda, evidovaná výměra 8190 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/90 - orná půda, evidovaná výměra 1963 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 782/93 - orná půda, evidovaná výměra 3512 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1495/75 - orná půda, evidovaná výměra 4875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Otinoves, na LV č. 716

a dále

- pozemek p.č. 1504 - orná půda, evidovaná výměra 2215 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2075 - orná půda, evidovaná výměra 27195 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2076 - ostatní plocha, evidovaná výměra 496 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2253 - orná půda, evidovaná výměra 32016 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2384 - orná půda, evidovaná výměra 2925 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Všechovice, na LV č. 719

a dále

- pozemek p.č. 371/35 - orná půda, evidovaná výměra 17420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 401/5 - orná půda, evidovaná výměra 789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 402/4 - orná půda, evidovaná výměra 4552 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Jiřice a k.ú. Jiřice u Humpolce, na LV č. 784

a dále

- pozemek p.č. 321/2 - orná půda, evidovaná výměra 79 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1231/77 - orná půda, evidovaná výměra 8425 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1231/78 - orná půda, evidovaná výměra 8420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1276/19 - orná půda, evidovaná výměra 7485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1276/23 - orná půda, evidovaná výměra 7497 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/3 - orná půda, evidovaná výměra 7862 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1402/10 - orná půda, evidovaná výměra 8129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1463/20 - orná půda, evidovaná výměra 8718 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1463/23 - orná půda, evidovaná výměra 8792 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/38 - orná půda, evidovaná výměra 6584 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/39 - orná půda, evidovaná výměra 18730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/40 - orná půda, evidovaná výměra 7075 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1475/41 - orná půda, evidovaná výměra 18937 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547/12 - orná půda, evidovaná výměra 19426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1547/14 - orná půda, evidovaná výměra 17745 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1565/7 - orná půda, evidovaná výměra 2448 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1567/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 142 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1568/10 - orná půda, evidovaná výměra 2285 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1568/12 - orná půda, evidovaná výměra 1685 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1570/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 145 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1571/3 - orná půda, evidovaná výměra 4076 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1572/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 438 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Olomouc, pro obec a k.ú. Věrovany, na LV č. 965

a dále

- pozemek p.č. 2293 - orná půda, evidovaná výměra 3755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2498 - orná půda, evidovaná výměra 1000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2836 - orná půda, evidovaná výměra 22680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Milenov, na LV č. 990

a dále

- pozemek p.č. 711 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 673 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 720 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 285 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 67 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/23 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1777 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 836 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/38 - orná půda, evidovaná výměra 985 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738/39 - orná půda, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1505/15 - orná půda, evidovaná výměra 5097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1505/16 - orná půda, evidovaná výměra 3333 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3046 - ostatní plocha, evidovaná výměra 293 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3125 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2303 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 3126 - orná půda, evidovaná výměra 7245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3149 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11097 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 3719 - orná půda, evidovaná výměra 7544 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3725 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4357 - orná půda, evidovaná výměra 386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4679 - orná půda, evidovaná výměra 2428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4763 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1636 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Nedachlebice, na LV č. 1057

a dále

- pozemek p.č. 1203/3 - orná půda, evidovaná výměra 24784 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1245/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 503 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 1260/16 - orná půda, evidovaná výměra 7164 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1260/20 - orná půda, evidovaná výměra 19444 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1618 - orná půda, evidovaná výměra 1828 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1619 - orná půda, evidovaná výměra 1828 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1620 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1621 - orná půda, evidovaná výměra 7219 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1663 - orná půda, evidovaná výměra 104820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1684 - orná půda, evidovaná výměra 14209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1934 - orná půda, evidovaná výměra 29012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1942 - orná půda, evidovaná výměra 25892 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1947 - orná půda, evidovaná výměra 16592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1967 - orná půda, evidovaná výměra 1478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1978 - orná půda, evidovaná výměra 77377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Hranice, pro obec a k.ú. Bělotín, na LV č. 1075

a dále

- pozemek p.č. 4048 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7663 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské Klobouky, pro obec a k.ú. Valašské Klobouky, na LV č. 1119

a dále

- pozemek p.č. 5423 - orná půda, evidovaná výměra 4298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5461 - orná půda, evidovaná výměra 2534 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 7308 - orná půda, evidovaná výměra 5052 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherský Brod, pro obec a k.ú. Bánov, na LV č. 1119

a dále

- pozemek p.č. 407 - orná půda, evidovaná výměra 3417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/31 - orná půda, evidovaná výměra 4368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 912 - orná půda, evidovaná výměra 4093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1708/51 - orná půda, evidovaná výměra 359 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1905/54 - orná půda, evidovaná výměra 1008 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2043/2 - orná půda, evidovaná výměra 1414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2089/30- orná půda, evidovaná výměra 105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2181/2 - orná půda, evidovaná výměra 1126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Traplice, na LV č. 1455

a dále

- pozemek p.č. 241/211 - ostatní plocha, evidovaná výměra 137 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 241/217 - orná půda, evidovaná výměra 2123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/34 - orná půda, evidovaná výměra 3900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 339 - orná půda, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351 - orná půda, evidovaná výměra 969 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 352 - orná půda, evidovaná výměra 511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942 - orná půda, evidovaná výměra 1915 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 951 - orná půda, evidovaná výměra 817 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1090/3 - orná půda, evidovaná výměra 5036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1110/4 - orná půda, evidovaná výměra 3832 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské Meziříčí, pro obec Kelč a k.ú. Kelč-Nové Město, na LV č. 1469

a dále

- pozemek p.č. 2956 - orná půda, evidovaná výměra 1662 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec a k.ú. Zlechov, na LV č. 2141

a dále

- pozemek p.č. 6114/195 - orná půda, evidovaná výměra 3008 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec Staré Město a k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, na LV č. 2305

a dále

- pozemek p.č. 115/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 327 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 116/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec Letovice a k.ú. Slatinka, na LV č. 2806

a dále

- pozemek p.č. 2846/62 - orná půda, evidovaná výměra 2507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/63 - orná půda, evidovaná výměra 2595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/65 - orná půda, evidovaná výměra 2368 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2846/66 - orná půda, evidovaná výměra 2535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3023/63 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/64 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/66 - ostatní plocha, evidovaná výměra 13 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3023/67 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 3190/148 - orná půda, evidovaná výměra 52 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/149 - orná půda, evidovaná výměra 73 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/151 - orná půda, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3190/152 - orná půda, evidovaná výměra 166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3455/2 - orná půda, evidovaná výměra 166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3457/2 - orná půda, evidovaná výměra 201 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3594/142 - orná půda, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 5430/53 - ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Uherské Hradiště, pro obec  a k.ú. Jalubí, na LV č. 3254

a dále

- pozemek p.č. 753/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2646 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 758/3 - zahrada, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Vsetín, pro obec Vsetín a k.ú. Jasenka, na LV č. 4329

a dále

- pozemek p.č. 3122 - orná půda, evidovaná výměra 11236 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3200/2 - orná půda, evidovaná výměra 10464 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Holešov, pro obec a k.ú. Holešov, na LV č. 5977

a dále

- pozemek p.č. 493/36 - orná půda, evidovaná výměra 11142 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 493/136 - orná půda, evidovaná výměra 1180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 828/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1636 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 837/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4456 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/11 - orná půda, evidovaná výměra 2651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/110  - orná půda, evidovaná výměra 366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1156/130 - ostatní plocha, evidovaná výměra 188 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1238/12 - orná půda, evidovaná výměra 5082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/80 - orná půda, evidovaná výměra 3014 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/85 - orná půda, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/108 - orná půda, evidovaná výměra 493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/241 - orná půda, evidovaná výměra 532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/258 - orná půda, evidovaná výměra 628 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/270 - orná půda, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/58 - orná půda, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/87 - orná půda, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1560/89 - orná půda, evidovaná výměra 701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec  a k.ú. Svitávka, na LV č. 10952

a dále

- pozemek p.č. 184/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 184/34 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20385 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Sokolov, pro obec Krajková a k.ú. Hrádek u Krajkové, na LV č. 425

a dále

- pozemek p.č. 274 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 278 - orná půda, evidovaná výměra 2421 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 279 - orná půda, evidovaná výměra 2081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280 - orná půda, evidovaná výměra 376 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 281 - zahrada, evidovaná výměra 1166 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1033 - orná půda, evidovaná výměra 11266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1035 - orná půda, evidovaná výměra 5610 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1067 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1066 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1068 - orná půda, evidovaná výměra 38332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1203 - orná půda, evidovaná výměra 4276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1204 - ostatní plocha, evidovaná výměra 195 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1254 - orná půda, evidovaná výměra 18509 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec Hradčany a k.ú. Hradčany u Tišnova, na LV č. 596

a dále

- pozemek p.č. 2151 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12346 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Březina a k.ú. Březina u Moravské Třebové, na LV č. 333

a dále

- pozemek p.č. 5500 - orná půda, evidovaná výměra 2252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú. Damníkov, na LV č. 557

a dále

- pozemek p.č. 536 - orná půda, evidovaná výměra 4003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 538 - orná půda, evidovaná výměra 9897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550 - orná půda, evidovaná výměra 309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 551 - orná půda, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 552 - orná půda, evidovaná výměra 165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 553/1 - orná půda, evidovaná výměra 32229 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554 - orná půda, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/1 - orná půda, evidovaná výměra 374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 555/2- orná půda, evidovaná výměra 374 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 556 - orná půda, evidovaná výměra 212 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 557 - orná půda, evidovaná výměra 626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 571/6 - orná půda, evidovaná výměra 35068 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 571/7 - orná půda, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 595 - orná půda, evidovaná výměra 9794 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 599/1 - orná půda, evidovaná výměra 8386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec a k.ú. Malíkov, na LV č. 97

a dále

- pozemek p.č. 250/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1384 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 250/2 - zahrada, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4674 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 340 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 274/11 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/5 - orná půda, evidovaná výměra 493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/6 - orná půda, evidovaná výměra 46762 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 377/1 - orná půda, evidovaná výměra 24399 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 432/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 75 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 432/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 432/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Rudná a k.ú. Dolní Rudná, na LV č. 135

a dále

- pozemek p.č. 72/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10393 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 72/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 87 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 163/4 - orná půda, evidovaná výměra 30143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec Letovice a k.ú. Dolní Smržov, na LV č. 203

a dále

- pozemek p.č. 310/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1018 - orná půda, evidovaná výměra 7074 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový Jičín, pro obec Bílovec a k.ú. Bravinné, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 564/1 - orná půda, evidovaná výměra 11000 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564/21 - zahrada, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564/66 - orná půda, evidovaná výměra 11675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1126/69 - ostatní plocha, evidovaná výměra 118 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1126/72 - ostatní plocha, evidovaná výměra 98 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1244/106 - orná půda, evidovaná výměra 2230 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/107 - orná půda, evidovaná výměra 2227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/108 - orná půda, evidovaná výměra 2626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/113 - orná půda, evidovaná výměra 266 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1244/114 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1728/9 - orná půda, evidovaná výměra 7644 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1836/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 1836/21 - ostatní plocha, evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2042/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 2050/311 - orná půda, evidovaná výměra 4694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/333 - orná půda, evidovaná výměra 6474 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/334 - orná půda, evidovaná výměra 6132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/343 - orná půda, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2050/371 - orná půda, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2098/2 - orná půda, evidovaná výměra 10066 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2098/3 - orná půda, evidovaná výměra 1822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2299/25 - orná půda, evidovaná výměra 20707 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový Jičín, pro obec  a k.ú. Tísek, na LV č. 674

a dále

- pozemek p.č. 122/4 - lesní pozemek, evidovaná výměra 880 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 515 - orná půda, evidovaná výměra 412 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 528 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 536 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537 - orná půda, evidovaná výměra 9467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 545 - orná půda, evidovaná výměra 14350 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 636 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1143 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 637 - orná půda, evidovaná výměra 5426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2972 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec Trutnov a k.ú. Oblanov, na LV č. 5172

a dále

- pozemek p.č. 1060 - orná půda, evidovaná výměra 11265 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1270 - orná půda, evidovaná výměra 31809 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov, pro obec Trutnov a k.ú. Volanov, na LV č. 5237

a dále

- pozemek p.č. 115/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 24356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 119/3 - zahrada, evidovaná výměra 10797 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Rudná a k.ú. Dolní Rudná, na LV č. 187

a dále

- pozemek p.č. 16 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4032 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4221 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 27 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29900 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 28 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 589 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 31/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 32/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9105 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 71 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ  Přídělový plán nebo jiný podklad (GP):
- pozemek p.č. 19 - evidovaná výměra 42606 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec Staré Město a k.ú. Petrušov, na LV č. 676

a dále

- pozemek p.č. 3/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 587 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/1 - orná půda, evidovaná výměra 188545 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 18/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 3681 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/4 - orná půda, evidovaná výměra 32020 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 18/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 1770 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 18/6 - orná půda, evidovaná výměra 4370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 23 - vodní plocha, evidovaná výměra 728 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 24 - orná půda, evidovaná výměra 5599 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 26/1 - orná půda, evidovaná výměra 10746 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 26/2 - orná půda, evidovaná výměra 450 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 27 - vodní plocha, evidovaná výměra 813 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 49 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 50 - orná půda, evidovaná výměra 1491 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 51/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 842 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 52 - orná půda, evidovaná výměra 33901 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 53/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 27 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 53/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 816 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 54/1 - orná půda, evidovaná výměra 48357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 81/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 926 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 86/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1883 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/15 - orná půda, evidovaná výměra 29029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/17 - orná půda, evidovaná výměra 9293 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361/18 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12944 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/1 - orná půda, evidovaná výměra 66342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 99 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 362/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364/1 - orná půda, evidovaná výměra 19584 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 364/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 1854 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 364/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 754 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 364/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 364/7 - orná půda, evidovaná výměra 6709 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 366/2 - orná půda, evidovaná výměra 19384 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 366/8 - orná půda, evidovaná výměra 21 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11909 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1217 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 198 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 369/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 372/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 374/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 70417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 903/54 - ostatní plocha, evidovaná výměra 150 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 929/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3491 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 947/4 - vodní plocha, evidovaná výměra 236 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 947/6 - vodní plocha, evidovaná výměra 894 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Pardubice, pro obec Dolní Roveň a k.ú. Litětiny, na LV č. 375

a dále

- pozemek p.č. 2203/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 18930 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2203/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - silnice
- pozemek p.č. 2203/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad Orlicí, pro obec  a k.ú. Tatenice, na LV č. 640

a dále

- pozemek p.č. 1108/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20067 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad Orlicí, pro obec Rybník a k.ú. Rybník u České Třebové, na LV č. 788

a dále

- pozemek p.č. 57/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1568 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 58/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 60/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 22577 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17977 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín, pro obec Těchlovice a k.ú. Přerov u Těchlovic, na LV č. 9

a dále

- pozemek p.č. 83 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2863 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 84 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1809 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 85 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2665 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 239/2 - orná půda, evidovaná výměra 7283 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 565 - orná půda, evidovaná výměra 2902 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec a k.ú. Soběslavice, na LV č. 9

a dále

- pozemek p.č. 115/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1037 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/19 - vodní plocha, evidovaná výměra 67 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 165 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1478 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 166 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 79 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 308 - orná půda, evidovaná výměra 18252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 324 - orná půda, evidovaná výměra 9125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 369/7 - orná půda, evidovaná výměra 9064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Bílá a k.ú. Bílá u Českého Dubu, na LV č. 22

a dále

- pozemek p.č. 269/9 - orná půda, evidovaná výměra 11358 m2, způsob ochrany -  zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Sezemice, na LV č. 28

a dále

- pozemek p.č. 985/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 64241 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Teplice, pro obec a k.ú. Žim, na LV č. 29

a dále

- pozemek p.č. St. 12 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1137 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2068 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 57/3 - ovocný sad, evidovaná výměra 9788 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358/2 - orná půda, evidovaná výměra 18385 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 651/1 - orná půda, evidovaná výměra 3878 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15110 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 697/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022/3 - orná půda, evidovaná výměra 72786 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Karlovy Vary, pro obec Štědrá a k.ú. Domašín u Zbraslavi, na LV č. 44

a dále

- pozemek p.č. 35 - ostatní plocha, evidovaná výměra 610 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 195/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 37 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 259/3 - orná půda, evidovaná výměra 392 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259/4 - orná půda, evidovaná výměra 111 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 260/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2020 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 532/1 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/4 - orná půda, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/6 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/8 - orná půda, evidovaná výměra 3827 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/9 - orná půda, evidovaná výměra 1536 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/10 - orná půda, evidovaná výměra 410 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/11 - orná půda, evidovaná výměra 1399 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/12 - orná půda, evidovaná výměra 381 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/13 - orná půda, evidovaná výměra 119 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/14 - orná půda, evidovaná výměra 748 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/15 - orná půda, evidovaná výměra 288 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/24 - orná půda, evidovaná výměra 7463 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/25 - orná půda, evidovaná výměra 766 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/28 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/29 - orná půda, evidovaná výměra 5117 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/39 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 308 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 537/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 472 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 563 - ostatní plocha, evidovaná výměra 61 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 192, díl 1 - evidovaná výměra 12880 m2
- pozemek p.č. 193, díl 1 - evidovaná výměra 21614 m2
- pozemek p.č. 259, díl 1 - evidovaná výměra 2204 m2
- pozemek p.č. 259, díl 2 - evidovaná výměra 1800 m2
- pozemek p.č. 260, díl 1 - evidovaná výměra 1660 m2
- pozemek p.č. 543/4, díl 1 - evidovaná výměra 4941 m2
- pozemek p.č. 543/4, díl 2 - evidovaná výměra 80 m2
- pozemek p.č. 545/1, díl 1 - evidovaná výměra 415 m2
- pozemek p.č. 545/1, díl 2 - evidovaná výměra 20 m2
- pozemek p.č. 545/2, díl 1 - evidovaná výměra 1568 m2
- pozemek p.č. 604, díl 1 - evidovaná výměra 549 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Blíževedly a k.ú. Skalka u Blíževedel, na LV č. 44

a dále

- pozemek p.č. 59/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6738 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 221/2 - orná půda, evidovaná výměra 7217 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/6 - orná půda, evidovaná výměra 15893 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/7 - orná půda, evidovaná výměra 32978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/8 - orná půda, evidovaná výměra 37182 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 740/9 - orná půda, evidovaná výměra 9981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 786 - ostatní plocha, evidovaná výměra 972 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1522/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1686 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1644/2 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2408/2- ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 2429/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 773 m2, způsob využití - zamokřená plocha
- pozemek p.č. 2436/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2436/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2460/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2460/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5117 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Karlovy Vary, pro obec Žlutice a k.ú. Protivec u Žlutic, na LV č. 54

a dále

- pozemek p.č. 9/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3451 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 9/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 60/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 72322 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Cheb, pro obec Křižovatka a k.ú. Mostek u Křižovatky, na LV č. 69

a dále

- pozemek p.č. 385/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 501/2 - orná půda, evidovaná výměra 7165 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 670/1 - orná půda, evidovaná výměra 10419 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou, na LV č. 72

a dále

- pozemek p.č. 90/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2342 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/5 - orná půda, evidovaná výměra 8107 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec a k.ú. Horní Řepčice, na LV č. 72

a dále

- pozemek p.č. 697/3 - orná půda, evidovaná výměra 14498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Jablonné v Podještědí a k.ú. Postřelná, na LV č. 81

a dále

- pozemek p.č. 378/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 474 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 379/5 - orná půda, evidovaná výměra 2051 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 559/7 - orná půda, evidovaná výměra 1639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725/33 - orná půda, evidovaná výměra 7558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1114/5 - orná půda, evidovaná výměra 8583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1490/2 - orná půda, evidovaná výměra 11626 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1498 - ostatní plocha, evidovaná výměra 79 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1504 - ostatní plocha, evidovaná výměra 183 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec a k.ú. Deštnice, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 183 - orná půda, evidovaná výměra 23147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - orná půda, evidovaná výměra 21790 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/1 - orná půda, evidovaná výměra 4364 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207 - orná půda, evidovaná výměra 2743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 226/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 602 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 226/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 123 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 228/9 - chmelnice, evidovaná výměra 2273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 228/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9948 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 283 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13897 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 286/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 266 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 286/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 92 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 289 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7614 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 290/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 344/3 - orná půda, evidovaná výměra 9174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 360/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 443 m2, způsob využití - dobývací prostor
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Zbrašín a k.ú. Senkov, na LV č. 85

a dále

- pozemek p.č. 232/189 - chmelnice, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/371 - chmelnice, evidovaná výměra 91 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/560 - chmelnice, evidovaná výměra 1974 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec  a k.ú. Pnětluky, na LV č. 95

a dále

- pozemek p.č. 1860 - orná půda, evidovaná výměra 2801 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1861 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1280 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Habrovany a k.ú. Habrovany u Řehlovic, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 411/1 - orná půda, evidovaná výměra 19725 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/2 - orná půda, evidovaná výměra 2299 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 419/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 39415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec a k.ú. Janovice v Podještědí, na LV č. 98

a dále

- pozemek p.č. 1215 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec  a k.ú. Libež, na LV č. 99

a dále

- pozemek p.č. 688/42 - orná půda, evidovaná výměra 10653 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 741/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Načeradec a k.ú. Řísnice, na LV č. 103

a dále

- pozemek p.č. 296/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2796 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro obec  a k.ú. Drhovy, na LV č. 108

a dále

- pozemek p.č. 239 - ostatní plocha, evidovaná výměra 874 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 240 - zahrada, evidovaná výměra 234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 16563 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1332 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3253 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1334/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3928 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1335 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2158 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1340/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 4309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1340/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2910 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1341/1- trvalý travní porost, evidovaná výměra 5227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1341/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1343 - lesní pozemek, evidovaná výměra 780 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1345 - orná půda, evidovaná výměra 20810 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1346 - orná půda, evidovaná výměra 20036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2910 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1349 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1777 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1350/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 560 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1371/6 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1920 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1371/8 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3075 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1376 - orná půda, evidovaná výměra 12904 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1377/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1854 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1377/7 - orná půda, evidovaná výměra 16465 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1387 - ostatní plocha, evidovaná výměra 836 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1399/6 - orná půda, evidovaná výměra 36675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1399/10 - orná půda, evidovaná výměra 20180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2495 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - jiná plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Cvikov a k.ú. Lindava, na LV č. 109

a dále

- pozemek p.č. 727/1 - chmelnice, evidovaná výměra 1144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/18 - orná půda, evidovaná výměra 831 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/24 - orná půda, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 776/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1852 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/36 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 511 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/43 - orná půda, evidovaná výměra 1286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/45 - orná půda, evidovaná výměra 1622 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/50 - chmelnice, evidovaná výměra 5003 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/56 - chmelnice, evidovaná výměra 4196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/60 - chmelnice, evidovaná výměra 575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/67 - chmelnice, evidovaná výměra 1734 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/75 - chmelnice, evidovaná výměra 1094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Hřivice, na LV č. 117
a dále

- pozemek p.č. 70/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 70/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 305 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 75/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1232 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 80/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 97/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2605 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 98/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/2 - orná půda, evidovaná výměra 98 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 125 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 99/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 100/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 102/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 192/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11232 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 193 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 194 - ostatní plocha, evidovaná výměra 676 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 195/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 436 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 842 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 200/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 62 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27991 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 225 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 248/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 450 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 249/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5193 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1625 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/12 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 249/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 80743 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/6 - orná půda, evidovaná výměra 961 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/10 - orná půda, evidovaná výměra 6147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/12 - orná půda, evidovaná výměra 1782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/14 - orná půda, evidovaná výměra 4932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/17 - orná půda, evidovaná výměra 7099 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/19 - orná půda, evidovaná výměra 4962 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/20 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9250 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/9 - orná půda, evidovaná výměra 2863 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/11 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/13 - orná půda, evidovaná výměra 106700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5630 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2957 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 252/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 38595 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/1 - orná půda, evidovaná výměra 114620 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/3 - orná půda, evidovaná výměra 2493 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/7 - orná půda, evidovaná výměra 3234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 254/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3399 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 254/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 748 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 255/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1476 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 255/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 873 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 257/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 269/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 222 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 270/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 311 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Česká Lípa a k.ú. Písečná u Dobranova, na LV č. 120

a dále

- pozemek p.č. 130/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1857 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 130/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4007 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 133/1 - orná půda, evidovaná výměra 89 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 804 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1227 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 280 - orná půda, evidovaná výměra 34262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 284 - orná půda, evidovaná výměra 111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 285 - orná půda, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 286 - orná půda, evidovaná výměra 2363 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 287 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 290 - orná půda, evidovaná výměra 435 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 291 - orná půda, evidovaná výměra 1108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 305 - orná půda, evidovaná výměra 12678 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 306 - orná půda, evidovaná výměra 151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/13 - orná půda, evidovaná výměra 5830 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/15 - orná půda, evidovaná výměra 8126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 343/19 - orná půda, evidovaná výměra 189 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 464/13 - orná půda, evidovaná výměra 3847 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1590 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 516 - orná půda, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 517 - orná půda, evidovaná výměra 4136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 4151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Divišov a k.ú. Dalovy, na LV č. 123

a dále

- pozemek p.č. 613/38 - orná půda, evidovaná výměra 6287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec  a k.ú. Ctiboř, na LV č. 126

a dále

- pozemek p.č. 34/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 35/2 - zahrada, evidovaná výměra 329 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 36 - zahrada, evidovaná výměra 369 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 37/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1400 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 37/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Velké Chvojno a k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, na LV č. 134

a dále

- pozemek p.č. 138 - orná půda, evidovaná výměra 25747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 151/1 - orná půda, evidovaná výměra 8445 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 186 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 187 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1234 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188 - ostatní plocha, evidovaná výměra 219 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 192 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 204 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 654 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 248 - orná půda, evidovaná výměra 6942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 250/3 - orná půda, evidovaná výměra 3903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 272/7- trvalý travní porost, evidovaná výměra 791 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/13 - orná půda, evidovaná výměra 6575 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 304/16 - orná půda, evidovaná výměra 8704 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 361 - orná půda, evidovaná výměra 9948 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 370/1 - orná půda, evidovaná výměra 6294 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 371 - orná půda, evidovaná výměra 155 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513/1 - orná půda, evidovaná výměra 3369 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513/5 - orná půda, evidovaná výměra 23702 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec  Chocnějovice a k.ú. Drahotice, na LV č. 144

a dále

- pozemek p.č. 225/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 24386 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro obec a k.ú. Černousy, na LV č. 146

a dále

- pozemek p.č. 96/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40808 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje  1.stupně, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 96/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48308 m2, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje  1.stupně, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 96/24 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7894 m2, způsob ochrany -  ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Cheb, pro obec Odrava a k.ú. Mostov, na LV č. 155

a dále

- pozemek p.č. 882/4 - orná půda, evidovaná výměra 24145 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Stebno a k.ú. Suchá u Stebna, na LV č. 162

a dále

- pozemek p.č. 711 - orná půda, evidovaná výměra 64080 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 831/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/4 - orná půda, evidovaná výměra 2452 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/6 - orná půda, evidovaná výměra 1028 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/8 - orná půda, evidovaná výměra 392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/9 - orná půda, evidovaná výměra 33 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/10 - orná půda, evidovaná výměra 287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 832/11 - orná půda, evidovaná výměra 2049 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 852 - orná půda, evidovaná výměra 882 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/1 - orná půda, evidovaná výměra 5380 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/3 - chmelnice, evidovaná výměra 6348 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/6 - chmelnice, evidovaná výměra 943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/8 - chmelnice, evidovaná výměra 908 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/9 - chmelnice, evidovaná výměra 2623 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/10 - chmelnice, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853/11 - chmelnice, evidovaná výměra 281 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - orná půda, evidovaná výměra 2375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/1 - chmelnice, evidovaná výměra 6822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 898/2 - orná půda, evidovaná výměra 2192 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 900/1 - orná půda, evidovaná výměra 175 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 901/3 - orná půda, evidovaná výměra 9613 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1185/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1185/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1185/18 - ostatní plocha, evidovaná výměra 295 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1210/7 - vodní plocha, evidovaná výměra 459 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 1210/21 - vodní plocha, evidovaná výměra 997 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec Žatec a k.ú. Bezděkov u Žatce, na LV č. 168

a dále

- pozemek p.č. 1384/4 - orná půda, evidovaná výměra 12835 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1426/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 616 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Karlovy Vary, pro obec Útvina a k.ú. Svinov u Toužimi, na LV č. 170

a dále

- pozemek p.č. 773/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1012 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 863/12 - orná půda, evidovaná výměra 7789 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 863/19 - ostatní plocha, evidovaná výměra 220 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 863/34 - orná půda, evidovaná výměra 3459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec Podbořany a k.ú. Buškovice, na LV č. 175

a dále

- pozemek p.č. 1214/36 - vodní plocha, evidovaná výměra 599 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1214/39 - vodní plocha, evidovaná výměra 167 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1343 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11661 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1348 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3716 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1349 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1918 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1360 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13722 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1365 - ostatní plocha, evidovaná výměra 274 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1378 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29728 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1407 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2666 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1412 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5062 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1417 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1025 m2, způsob využití - zeleň, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1421 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2283 m2, způsob využití - zeleň, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1444 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17130 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1666 - orná půda, evidovaná výměra 62904 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1857 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10513 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Kravaře a k.ú. Kravaře v Čechách, na LV č. 175

a dále

- pozemek p.č. 414/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1254 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 438/12 - orná půda, evidovaná výměra 3112 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/23 - orná půda, evidovaná výměra 11553 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/24 - orná půda, evidovaná výměra 8815 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 550/25 - orná půda, evidovaná výměra 59 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677 - orná půda, evidovaná výměra 4194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 678/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6748 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 712/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 712/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 712/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 238 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú. Stranný, na LV č. 182

a dále

- pozemek p.č. 149 - orná půda, evidovaná výměra 14505 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 150 - orná půda, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 151 - orná půda, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209 - orná půda, evidovaná výměra 8239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210 - orná půda, evidovaná výměra 115 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 217 - orná půda, evidovaná výměra 432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/1 - orná půda, evidovaná výměra 8467 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/3 - orná půda, evidovaná výměra 7187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/4 - orná půda, evidovaná výměra 5070 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/6 - orná půda, evidovaná výměra 8498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 218/8 - orná půda, evidovaná výměra 161 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 219 - orná půda, evidovaná výměra 7427 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 220 - orná půda, evidovaná výměra 317 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - orná půda, evidovaná výměra 129 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 228 - orná půda, evidovaná výměra 144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 230 - orná půda, evidovaná výměra 345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 241/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 181 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 147 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 241/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 256 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3830 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1694 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 258/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 259 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 260 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2820 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 527 - orná půda, evidovaná výměra 10459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 528 - orná půda, evidovaná výměra 899 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 533 - orná půda, evidovaná výměra 4539 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 534 - orná půda, evidovaná výměra 899 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 535 - orná půda, evidovaná výměra 4780 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 536 - orná půda, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 589/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4039 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 602 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2399 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 628 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5881 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 629 - ostatní plocha, evidovaná výměra 360 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 641 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2719 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 671 - ostatní plocha, evidovaná výměra 331 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 675/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 855 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 675/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 995 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 676 - lesní pozemek, evidovaná výměra 7494 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 694 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1533 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 701/2 - orná půda, evidovaná výměra 132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 725 - orná půda, evidovaná výměra 378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 726 - orná půda, evidovaná výměra 173 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727 - orná půda, evidovaná výměra 4392 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 728 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1475 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 834 - orná půda, evidovaná výměra 5978 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 835/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2407 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 835/2 - orná půda, evidovaná výměra 236 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 837 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3510 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 840 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 669 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 843 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1449 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 845 - orná půda, evidovaná výměra 108 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846 - orná půda, evidovaná výměra 3169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 855 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1410 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/16 - orná půda, evidovaná výměra 3171 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/17 - orná půda, evidovaná výměra 3800 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/34 - orná půda, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/35 - orná půda, evidovaná výměra 7772 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 856/36 - orná půda, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 859 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 861 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 862 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 86 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 863 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3640 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 864 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 453 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 868 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1174 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/18 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/19 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1920 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1069 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 964/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 638 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1023 - orná půda, evidovaná výměra 5711 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1024 - orná půda, evidovaná výměra 950 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1025 - orná půda, evidovaná výměra 5118 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1026 - orná půda, evidovaná výměra 770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1098 - ostatní plocha, evidovaná výměra 629 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1099 - ostatní plocha, evidovaná výměra 144 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3607 m2, způsob využití - manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Postupice a k.ú. Čelivo, na LV č. 183

a dále

- pozemek p.č. 36 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1521 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 110/12 - orná půda, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 110/25 - chmelnice, evidovaná výměra 942 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 110/26 - orná půda, evidovaná výměra 3728 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 131/1 - orná půda, evidovaná výměra 6276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 131/7 - orná půda, evidovaná výměra 11023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 139 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 195 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/3 - chmelnice, evidovaná výměra 612 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/6 - chmelnice, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/10 - chmelnice, evidovaná výměra 6387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198/31 - orná půda, evidovaná výměra 12588 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 224/2 - chmelnice, evidovaná výměra 8023 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/1 - orná půda, evidovaná výměra 3141 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/3 - chmelnice, evidovaná výměra 10418 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 342/4 - chmelnice, evidovaná výměra 13752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 419/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3375 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 420 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/6 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/10 - orná půda, evidovaná výměra 10715 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/17 - orná půda, evidovaná výměra 1168 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 65 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 446 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 69 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 449 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7875 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 561/2 - orná půda, evidovaná výměra 4719 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 562 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 564 - ostatní plocha, evidovaná výměra 147 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 565 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 432 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 566/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/1 - orná půda, evidovaná výměra 2050 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/11 - chmelnice, evidovaná výměra 8327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 620/17 - chmelnice, evidovaná výměra 1143 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 828/6 - orná půda, evidovaná výměra 1330 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 838/13 - orná půda, evidovaná výměra 7366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 838/16 - orná půda, evidovaná výměra 3298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 857/2 - orná půda, evidovaná výměra 12480 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Domoušice a k.ú. Solopysky u Loun, na LV č. 183

a dále

- pozemek p.č. 707 - orná půda, evidovaná výměra 22246 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 708 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1472/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Bílá a k.ú. Petrašovice, na LV č. 189

a dále

- pozemek p.č. 610/2 - orná půda, evidovaná výměra 402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro obec Černuc a k.ú. Nabdín, na LV č. 193

a dále

- pozemek p.č. 436/10 - orná půda, evidovaná výměra 2281 m2, způsob ochrany - vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st., zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/15 - orná půda, evidovaná výměra 916 m2, způsob ochrany - vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st., zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 461/3 - orná půda, evidovaná výměra 1805 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 513 - orná půda, evidovaná výměra 13282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec  a k.ú. Břvany, na LV č. 197

a dále

- pozemek p.č. 518/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 497 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 541/4 - orná půda, evidovaná výměra 7150 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec  a k.ú. Chraberce, na LV č. 200

a dále

- pozemek p.č. 64 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 115/2 - orná půda, evidovaná výměra 15482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 170 - orná půda, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 171 - orná půda, evidovaná výměra 8249 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/5 - orná půda, evidovaná výměra 50 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/6 - orná půda, evidovaná výměra 2470 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/11 - orná půda, evidovaná výměra 569 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/17 - orná půda, evidovaná výměra 340 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/28 - orná půda, evidovaná výměra 2675 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/30 - orná půda, evidovaná výměra 283 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/31 - orná půda, evidovaná výměra 870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 190/40 - orná půda, evidovaná výměra 14375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 197 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4696 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 198 - ostatní plocha, evidovaná výměra 575 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 199/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 780 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 215/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1729 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 215/10 - orná půda, evidovaná výměra 994 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 226 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 227 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1304 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243/1 - orná půda, evidovaná výměra 178 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 331/1 - orná půda, evidovaná výměra 7679 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Třebenice  a k.ú. Kololeč, na LV č. 212

a dále

- pozemek p.č. 56/4 - orná půda, evidovaná výměra 4289 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro obec Ouběnice a k.ú. Ouběnice u Dobříše, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 204 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 854 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 205 - orná půda, evidovaná výměra 6397 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209/11 - orná půda, evidovaná výměra 11332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209/13 - orná půda, evidovaná výměra 11898 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 210/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4683 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 214/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 13 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 228/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 251/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9724 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 563 - ostatní plocha, evidovaná výměra 778 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Bílá a k.ú. Vlčetín u Bílé, na LV č. 230

a dále

- pozemek p.č. 726/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 45 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 775 - lesní pozemek, evidovaná výměra 704 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 777 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3448 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 782 - orná půda, evidovaná výměra 21825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 783 - orná půda, evidovaná výměra 13109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 988/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 4821 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 993 - orná půda, evidovaná výměra 40522 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3981 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1005/3 - orná půda, evidovaná výměra 3821 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1210 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 252 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1211 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1212/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1220/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 72 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1221/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11703 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1222 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1223/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1224/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1680 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1225/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1036 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1844 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro obec Višňová a k.ú. Andělka, na LV č. 241

a dále

- pozemek p.č. 188/11 - orná půda, evidovaná výměra 1277 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188/18 - orná půda, evidovaná výměra 9402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 465/2 - orná půda, evidovaná výměra 3417 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/1 - orná půda, evidovaná výměra 2572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 612/5 - orná půda, evidovaná výměra 1890 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Teplýšovice a k.ú. Čeňovice, na LV č. 243

a dále

- pozemek p.č. 1186/24 - orná půda, evidovaná výměra 21334 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Karlovy Vary, pro obec Pšov a k.ú. Močidlec, na LV č. 251

a dále

- pozemek p.č. St. 9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 474 m2, způsob využití - zbořeniště
- pozemek p.č. 66/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 480 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 82/2 - zahrada, evidovaná výměra 1475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 84 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3392 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 88/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 151 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3507 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 154/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 156/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 696 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 157 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1037 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 158/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3877 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 169 - orná půda, evidovaná výměra 7662 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 449 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 201 - ostatní plocha, evidovaná výměra 403 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 202/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 5310 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 202/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5894 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 390/2- trvalý travní porost, evidovaná výměra 3773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 534/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 86 m2, způsob využití - manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Chomutov, pro obec Klášterec nad Ohří  a k.ú. Hradiště u Vernéřova, na LV č. 255

a dále

- pozemek p.č. 41/2 - zahrada, evidovaná výměra 36 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 42/2 - zahrada, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 145 - orná půda, evidovaná výměra 3851 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 181/1 - orná půda, evidovaná výměra 47379 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189/7 - orná půda, evidovaná výměra 24061 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/11 - orná půda, evidovaná výměra 75041 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 404/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3285 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Velemín  a k.ú. Březno, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 743 - orná půda, evidovaná výměra 6420 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 744/2 - orná půda, evidovaná výměra 3237 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 744/3 - orná půda, evidovaná výměra 7697 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 745/3 - orná půda, evidovaná výměra 2327 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 747 - orná půda, evidovaná výměra 4028 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 748 - orná půda, evidovaná výměra 2086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 749/4 - orná půda, evidovaná výměra 3156 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 752 - orná půda, evidovaná výměra 360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 753 - orná půda, evidovaná výměra 15538 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 839 - orná půda, evidovaná výměra 1547 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846/20 - orná půda, evidovaná výměra 1144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 846/21 - orná půda, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 882 - orná půda, evidovaná výměra 13523 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 884 - orná půda, evidovaná výměra 1097 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 886 - orná půda, evidovaná výměra 6924 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 887 - orná půda, evidovaná výměra 414 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 888 - orná půda, evidovaná výměra 6204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 889 - orná půda, evidovaná výměra 342 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 890 - orná půda, evidovaná výměra 3561 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1128/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 412 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1128/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 568 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro obec Hvožďany a k.ú. Leletice, na LV č. 257

a dále

- pozemek p.č. 253/18 - orná půda, evidovaná výměra 8731 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 253/30 - ostatní plocha, evidovaná výměra 115 m2, způsob využití - neplodná půda
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec  a k.ú. Děčany, na LV č. 258

a dále

- pozemek p.č. 315/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1339 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 316 - ostatní plocha, evidovaná výměra 953 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 317 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4923 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 318 - orná půda, evidovaná výměra 10903 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1340/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 133 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1340/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 379 m2, způsob využití - ostatní komunikace
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Všelibice a k.ú. Březová u Všelibic, na LV č. 271

a dále

- pozemek p.č. 1140 - orná půda, evidovaná výměra 6647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1152 - orná půda, evidovaná výměra 932 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1154/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1029 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1157 - orná půda, evidovaná výměra 248 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec  a k.ú. Teplýšovice, na LV č. 275

a dále

- pozemek p.č. 231/25 - orná půda, evidovaná výměra 13782 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 231/26 - orná půda, evidovaná výměra 13649 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec  a k.ú. Libočany, na LV č. 287

a dále

- pozemek p.č. 1396/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1355 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1396/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 337 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1426/4 - orná půda, evidovaná výměra 36143 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín, pro obec Jílové a k.ú. Modrá u Děčína, na LV č. 309

a dále

- pozemek p.č. 147 - ostatní plocha, evidovaná výměra 288 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 152/6 - orná půda, evidovaná výměra 4950 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 152/7 - orná půda, evidovaná výměra 8251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro obec  a k.ú. Daleké Dušníky, na LV č. 313

a dále

- pozemek p.č. 305 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5564 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, KP Cheb, pro obec Lázně Kynžvart a k.ú. Lazy, na LV č. 317

a dále

- pozemek p.č. 527 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 528 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5002 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 530 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1234 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 531 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16282 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 535 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Blíževedly a k.ú. Litice, na LV č. 347

a dále

- pozemek p.č. 895/65 - orná půda, evidovaná výměra 16795 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec Vojkovice  a k.ú. Křivousy, na LV č. 353

a dále

- pozemek p.č. 1306 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1308 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12361 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1626 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1632 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1640 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9157 m2, způsob ochrany -  zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1643 - lesní pozemek, evidovaná výměra 221 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1677 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6575 m2, způsob ochrany -  zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1680 - orná půda, evidovaná výměra 50870 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1714 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1649 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1762 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5646 m2, způsob ochrany -  zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1798 - lesní pozemek, evidovaná výměra 10023 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Sychrov  a k.ú. Radostín u Sychrova, na LV č. 397

a dále

- pozemek p.č. 85/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 88 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 85/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 90/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 91/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 428 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 92/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 116/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany  -  rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 128/2 - zahrada, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 221 - ostatní plocha, evidovaná výměra 134 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 222 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8815 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1647 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 238/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3269 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 260/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3205 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 262/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2114 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15015 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 266/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 42 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 282/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 84 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 282/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 49 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 294/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9239 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 294/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 14 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 382 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 295/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 298/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 321/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 578 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 321/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 175 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 321/4 - lesní pozemek, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 322/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4910 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 324/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3632 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 324/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 122 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 326/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3899 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 326/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Ústí nad Labem a k.ú. Olešnice u Svádova, na LV č. 399

a dále

- pozemek p.č. 451/10 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 86 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1523 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 451/23 - orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 700/6 - orná půda, evidovaná výměra 2568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/41 - orná půda, evidovaná výměra 832 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/70 - orná půda, evidovaná výměra 2704 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/125 - chmelnice, evidovaná výměra 3095 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/127 - chmelnice, evidovaná výměra 102 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/132 - chmelnice, evidovaná výměra 2735 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 813/133 - chmelnice, evidovaná výměra 107 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/11 - chmelnice, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/12 - chmelnice, evidovaná výměra 1482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 904/19 - chmelnice, evidovaná výměra 53 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 968/1 - orná půda, evidovaná výměra 231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/8 - orná půda, evidovaná výměra 5164 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/58 - orná půda, evidovaná výměra 3592 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/60 - orná půda, evidovaná výměra 2742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/63 - orná půda, evidovaná výměra 1 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1000/70 - chmelnice, evidovaná výměra 1401 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1020/37 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1351 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1055 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1066/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3028 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1321 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/22 - ostatní plocha, evidovaná výměra 734 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1066/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4741 m2, způsob využití - manipulační plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Pnětluky a k.ú. Konětopy u Pnětluk, na LV č. 409

a dále

- pozemek p.č. 1304/11 - orná půda, evidovaná výměra 295 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304/18 - orná půda, evidovaná výměra 10816 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1304/19 - orná půda, evidovaná výměra 2558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1336/16 - orná půda, evidovaná výměra 88136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1336/17 - orná půda, evidovaná výměra 27276 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1395/1 - orná půda, evidovaná výměra 4015 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2518 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1404/1 - orná půda, evidovaná výměra 24132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1408/8 - orná půda, evidovaná výměra 17843 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1408/9 - orná půda, evidovaná výměra 4424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro obec Krásný Les a k.ú. Krásný Les u Frýdlantu , na LV č. 409

a dále

- pozemek p.č. 1581 - ostatní plocha, evidovaná výměra 39254 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec  a k.ú. Řehlovice, na LV č. 415

a dále

- pozemek p.č. 1043/2 - orná půda, evidovaná výměra 2122 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1062 - orná půda, evidovaná výměra 1431 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Vlašim  a k.ú. Domašín, na LV č. 432

a dále

- pozemek p.č.186/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 230 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 232/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5315 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Liběšice a k.ú. Trnobrany, na LV č. 437

a dále

- pozemek p.č. 206 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2336 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 54 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 207/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8470 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6030 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 212/11 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 99 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 231/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 312 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 232 - ostatní plocha, evidovaná výměra 414 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 233/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12289 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 234/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 315 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 236/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1167 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 53 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 237/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 97 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 27 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 242/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2838 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 244 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3796 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 245 - ostatní plocha, evidovaná výměra 379 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 247/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 25 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 256 - ostatní plocha, evidovaná výměra 334 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 259/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 261/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1087 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 262/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 308 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústi nad Labem, pro obec Velké Březno a k.ú. Vítov u Velkého Března, na LV č. 442

a dále

- pozemek p.č. 709 - orná půda, evidovaná výměra 9776 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 726 - orná půda, evidovaná výměra 4885 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4039 - orná půda, evidovaná výměra 12851 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4106 - orná půda, evidovaná výměra 5767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4370 - orná půda, evidovaná výměra 8109 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4384 - orná půda, evidovaná výměra 20242 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú. Kamberk, na LV č. 451

a dále

- pozemek p.č. 389/2 - orná půda, evidovaná výměra 8632 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro obec Velvary  a k.ú. Velká Bučina, na LV č. 462

a dále

- pozemek p.č. 489/21 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Semily, pro obec Háje nad Jizerou  a k.ú. Rybnice , na LV č. 463

a dále

- pozemek p.č. 355 - orná půda, evidovaná výměra 1611 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 955/1 - orná půda, evidovaná výměra 8211 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1243 - orná půda, evidovaná výměra 2971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1366 - orná půda, evidovaná výměra 2183 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1493 - orná půda, evidovaná výměra 2992 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Radošovice  a k.ú. Radošovice u Vlašimi, na LV č. 498

a dále

- pozemek p.č. 167/21 - orná půda, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 167/34 - orná půda, evidovaná výměra 633 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199 - orná půda, evidovaná výměra 712 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 209 - orná půda, evidovaná výměra 1700 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 245/17 - zahrada, evidovaná výměra 1302 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 258/6 - ovocný sad, evidovaná výměra 1242 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 351/1 - orná půda, evidovaná výměra 3132 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 454/2 - orná půda, evidovaná výměra 7769 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 455 - orná půda, evidovaná výměra 7765 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 497/1 - orná půda, evidovaná výměra 7082 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 522/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 1568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 522/2 - ovocný sad, evidovaná výměra 2597 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 537 - ovocný sad, evidovaná výměra 2460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 554/5 - ovocný sad, evidovaná výměra 10157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 570/8 - orná půda, evidovaná výměra 3086 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 583 - ovocný sad, evidovaná výměra 4240 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/4 - ovocný sad, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/14 - ovocný sad, evidovaná výměra 3321 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/15 - ovocný sad, evidovaná výměra 1284 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 606/16 - ovocný sad, evidovaná výměra 3 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/6 - ovocný sad, evidovaná výměra 2686 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/13 - ovocný sad, evidovaná výměra 116 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/15 - ovocný sad, evidovaná výměra 3 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 618/16 - ovocný sad, evidovaná výměra 3306 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 623/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 50 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 623/9 - ovocný sad, evidovaná výměra 2298 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 649 - orná půda, evidovaná výměra 2744 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 701 - orná půda, evidovaná výměra 7848 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 705 - orná půda, evidovaná výměra 1957 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 709 - orná půda, evidovaná výměra 12275 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 718 - orná půda, evidovaná výměra 4571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 795/2 - orná půda, evidovaná výměra 3424 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 817 - orná půda, evidovaná výměra 849 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 818/1 - orná půda, evidovaná výměra 3151 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 833 - orná půda, evidovaná výměra 9110 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Vrbice a k.ú. Vetlá, na LV č. 514

a dále

- pozemek p.č. 617/6 - orná půda, evidovaná výměra 32900 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 617/7 - orná půda, evidovaná výměra 30104 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 617/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1592 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 637 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 126 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 638 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 642/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 534 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 651/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 522 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 959 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7049 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 962/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2290 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 962/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 454 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 962/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 467 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 963/1 - ovocný sad, evidovaná výměra 8296 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1118/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3485 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1119 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4014 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1120 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 665 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1121/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6312 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec  a k.ú. Velemín, na LV č. 532

a dále

- pozemek p.č. 2256 - orná půda, evidovaná výměra 20152 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec a k.ú. Český Dub , na LV č. 540

a dále

- pozemek p.č. 1158 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6943 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1159/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 591 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1160/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 735 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1316/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Česká Lípa, pro obec Dubnice a k.ú. Dubnice pod Ralskem , na LV č. 543

a dále

- pozemek p.č. 100 - ostatní plocha, evidovaná výměra 81 m2, způsob využití - zeleň
- pozemek p.č. 150/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1360 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 431 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 466/17 - orná půda, evidovaná výměra 4823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 506/1 - orná půda, evidovaná výměra 2188 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 603/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 262 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 677/22 - orná půda, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 730/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 555 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 555 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 745/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 252 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 762 - ostatní plocha, evidovaná výměra 230 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 764 - ostatní plocha, evidovaná výměra 68 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/3 - orná půda, evidovaná výměra 4827 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/6 - orná půda, evidovaná výměra 7858 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/10 - orná půda, evidovaná výměra 4111 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/26 - ostatní plocha, evidovaná výměra 48 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/28 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/29 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1438 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 773/41 - orná půda, evidovaná výměra 2245 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 773/44 - orná půda, evidovaná výměra 5209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 843/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 966/24 - orná půda, evidovaná výměra 793 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 966/26 - orná půda, evidovaná výměra 968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1022/7 - lesní pozemek, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 1215/8 - vodní plocha, evidovaná výměra 113 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1226/6 - orná půda, evidovaná výměra 56 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1226/7 - orná půda, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1253/1 - orná půda, evidovaná výměra 760 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1261/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 286 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1296/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 136 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1323/12 - chmelnice, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1331/34 - orná půda, evidovaná výměra 3968 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1331/38 - orná půda, evidovaná výměra 2259 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/6 - chmelnice, evidovaná výměra 199 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/38 - chmelnice, evidovaná výměra 1747 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/50 - chmelnice, evidovaná výměra 2394 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/56 - chmelnice, evidovaná výměra 1672 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/68 - orná půda, evidovaná výměra 2370 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/70 - orná půda, evidovaná výměra 4600 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1396/84 - orná půda, evidovaná výměra 371 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1593/6 - orná půda, evidovaná výměra 8460 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1593/30 - orná půda, evidovaná výměra 1498 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/4 - orná půda, evidovaná výměra 1688 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/18 - orná půda, evidovaná výměra 1502 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/20 - orná půda, evidovaná výměra 147 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/22 - orná půda, evidovaná výměra 47 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/29 - orná půda, evidovaná výměra 91 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3781 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/47 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1671 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1673 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1674 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3568 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1675 - ostatní plocha, evidovaná výměra 816 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 1862/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 55 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1881/50 - vodní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1881/66 - vodní plocha, evidovaná výměra 81 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec  a k.ú. Domoušice, na LV č. 555

a dále

- pozemek p.č. 319/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 777 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 320 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1539 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 321 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21573 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec  a k.ú. Tisá, na LV č. 567

a dále

- pozemek p.č. 145/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 183 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 164/18 - chmelnice, evidovaná výměra 3532 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164/30 - orná půda, evidovaná výměra 2224 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 164/58 - chmelnice, evidovaná výměra 1364 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/15 - orná půda, evidovaná výměra 12153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/18 - orná půda, evidovaná výměra 22634 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/30 - orná půda, evidovaná výměra 18415 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 199/36 - orná půda, evidovaná výměra 329 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 243 - ostatní plocha, evidovaná výměra 439 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 245 - ostatní plocha, evidovaná výměra 852 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 246/1 - orná půda, evidovaná výměra 9767 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 246/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 412 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 263 - ostatní plocha, evidovaná výměra 971 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 277 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1392 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 309/4 - orná půda, evidovaná výměra 19429 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 309/9 - orná půda, evidovaná výměra 194 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 358 - lesní pozemek, evidovaná výměra 162 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 366/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 5129 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 378 - orná půda, evidovaná výměra 198 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 380 - lesní pozemek, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 390/4 - orná půda, evidovaná výměra 18441 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 440 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 474/6 - orná půda, evidovaná výměra 980 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 474/9 - orná půda, evidovaná výměra 952 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 685/1 - orná půda, evidovaná výměra 216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 688/6 - orná půda, evidovaná výměra 3119 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 692/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 216 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 705/3 - orná půda, evidovaná výměra 3382 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Ročov a k.ú. Břínkov, na LV č. 575

a dále

- pozemek p.č. 709/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727/35 - orná půda, evidovaná výměra 1558 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 727/96 - orná půda, evidovaná výměra 16 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/12 - orná půda, evidovaná výměra 586 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 765/31 - orná půda, evidovaná výměra 251 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/40 - orná půda, evidovaná výměra 1527 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/45 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1549 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 798/53 - orná půda, evidovaná výměra 6017 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 921/91 - orná půda, evidovaná výměra 1583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 921/93 - orná půda, evidovaná výměra 1367 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 995/16 - ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1001/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - ostatní komunikace
- pozemek p.č. 1014/160 - vodní plocha, evidovaná výměra 22 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec  a k.ú. Koštice, na LV č. 576

a dále

- pozemek p.č. 515/19 - orná půda, evidovaná výměra 1051 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 515/22 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/3 - orná půda, evidovaná výměra 13868 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 532/23 - orná půda, evidovaná výměra 39 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/6 - orná půda, evidovaná výměra 910 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 548/24 - orná půda, evidovaná výměra 996 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 558/14 - orná půda, evidovaná výměra 984 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 559/2 - orná půda, evidovaná výměra 1159 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1285/7 - vodní plocha, evidovaná výměra 102 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1285/18 - vodní plocha, evidovaná výměra 415 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1286/14 - vodní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1286/18 - vodní plocha, evidovaná výměra 162 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro obec a k.ú. Cerhenice, na LV č. 585

a dále

- pozemek p.č. 1298/15 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 822 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1316/23 - orná půda, evidovaná výměra 1043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/110 - orná půda, evidovaná výměra 2106 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1348/132 - orná půda, evidovaná výměra 6054 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1410/30 - orná půda, evidovaná výměra 2378 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1417/25 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú. Jankov, na LV č. 598

a dále

- pozemek p.č. 271/6 - orná půda, evidovaná výměra 5755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 378/3 - orná půda, evidovaná výměra 211 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 671/23 - orná půda, evidovaná výměra 5909 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 750/18 - orná půda, evidovaná výměra 5997 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Líšťany a k.ú. Líšťany u Cítolib, na LV č. 603

a dále

- pozemek p.č. 345 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2730 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 509 - orná půda, evidovaná výměra 8305 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 514 - orná půda, evidovaná výměra 14428 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 552 - orná půda, evidovaná výměra 5535 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/12 - vodní plocha, evidovaná výměra 84 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 666/16 - vodní plocha, evidovaná výměra 56 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé
- pozemek p.č. 666/25 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 210 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/29 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/39 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 332 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/44 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 153 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 942/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1011/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 357 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1011/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1352/3 - orná půda, evidovaná výměra 14763 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú. Chotýšany, na LV č. 656

a dále

- pozemek p.č. 31/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 237 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 339 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 185 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 388 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 332 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 183 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 396/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 396/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 411/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1320 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 412/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 808 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 429/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 45 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 430/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 431/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 11360 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 432/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 526 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 435/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 19 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 436/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2028 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3503 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 441/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2507 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 443/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3986 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 444/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2448 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 445/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 515 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 446 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 289 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 455/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 456 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 716 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 457 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 118 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 458/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 518 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 490 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 431 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 491/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1224 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 492/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3785 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 507/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1619 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 508 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4448 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 520/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 197 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 521 - ostatní plocha, evidovaná výměra 787 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 522 - lesní pozemek, evidovaná výměra 343 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 523/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 818 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Povrly a k.ú. Neštědice, na LV č. 693

a dále

- pozemek p.č. 496 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2505 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 506/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 690 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 506/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 386 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 506/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 602 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 406 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 381/2 - evidovaná výměra 5035 m2
- pozemek p.č. 399 - evidovaná výměra 2773 m2
- pozemek p.č. 446 - evidovaná výměra 1266 m2
- pozemek p.č. 464 - evidovaná výměra 111 m2
- pozemek p.č. 465- evidovaná výměra 1953 m2
- pozemek p.č. 466 - evidovaná výměra 277 m2
- pozemek p.č. 493- evidovaná výměra 360 m2
- pozemek p.č. 494- evidovaná výměra 1176 m2
- pozemek p.č. 506 - evidovaná výměra 6598 m2
- pozemek p.č. 601- evidovaná výměra 2831 m2
- pozemek p.č. 735- evidovaná výměra 2194 m2
- pozemek p.č. 741 - evidovaná výměra 115 m2
- pozemek p.č. 742- evidovaná výměra 3575 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec  a k.ú. Louňovice pod Blaníkem , na LV č. 694

a dále

- pozemek p.č. 693 - orná půda, evidovaná výměra 10921 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 732 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9413 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 736 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5044 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 738 - orná půda, evidovaná výměra 43324 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec Želízy  a k.ú. Sitné, na LV č. 733

a dále

- pozemek p.č. 752 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 12042 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 781 – ostatní plocha, evidovaná výměra 7392 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 801 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 8220 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 802 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 29178 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 803 – lesní pozemek, evidovaná výměra 607 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 805 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5422 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 853 – orná půda, evidovaná výměra 13246 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 885 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9836 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec Vysoká  a k.ú. Chodeč u Mělníka , na LV č. 737

a dále

- pozemek p.č. 1716 - orná půda, evidovaná výměra 7030 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1719 - lesní pozemek, evidovaná výměra 812 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú. Postupice , na LV č. 765

a dále

- pozemek p.č. 1340 - orná půda, evidovaná výměra 10889 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mělník, pro obec a k.ú. Tupadly , na LV č. 766

a dále

- pozemek p.č. 910/50 - orná půda, evidovaná výměra 14121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 910/85 - orná půda, evidovaná výměra 17919 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1170/27 - orná půda, evidovaná výměra 20094 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1280/148 - orná půda, evidovaná výměra 5710 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec Peruc a k.ú. Stradonice u Pátku, na LV č. 770

a dále

- pozemek p.č. 178/3 - orná půda, evidovaná výměra 2043 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 178/4 - orná půda, evidovaná výměra 1726 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 187- orná půda, evidovaná výměra 1770 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 188 - orná půda, evidovaná výměra 2495 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 189 - orná půda, evidovaná výměra 2064 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 196 - orná půda, evidovaná výměra 7507 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 206/1 - orná půda, evidovaná výměra 5247 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro obec Žiželice a k.ú. Kundratice u Žiželic nad Cidlinou, na LV č. 801

a dále

- pozemek p.č. 4243/19 - orná půda, evidovaná výměra 3007 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/20 - orná půda, evidovaná výměra 147 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/24 - orná půda, evidovaná výměra 827 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4243/26 - orná půda, evidovaná výměra 7839 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 4245/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 14 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Louny, pro obec a k.ú. Lenešice, na LV č. 830

a dále

- pozemek p.č. 297 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2263 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 666/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 13787 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 673/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 209 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 821/81 - ostatní plocha, evidovaná výměra 782 m2, způsob využití - silnice
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Most, pro obec Obrnice a k.ú. České Zlatníky, na LV č. 857

a dále

- pozemek p.č. 76/17 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 268 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 34 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/32 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 580 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 76/33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 5691 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 245 - orná půda, evidovaná výměra 2482 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 257 - orná půda, evidovaná výměra 2640 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 584/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 48 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 584/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2073 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 660 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 58 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 662/2 - orná půda, evidovaná výměra 5291 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 662/4 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 799 - orná půda, evidovaná výměra 7470 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 802 - orná půda, evidovaná výměra 8344 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 852/41 - orná půda, evidovaná výměra 18983 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 853 - orná půda, evidovaná výměra 381 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 860 - orná půda, evidovaná výměra 1859 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 875 - orná půda, evidovaná výměra 3136 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 876 - orná půda, evidovaná výměra 76 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 877 - orná půda, evidovaná výměra 5273 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 884 - orná půda, evidovaná výměra 6701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 948/14 - lesní pozemek, evidovaná výměra 141 m2, způsob ochrany -  pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 948/15 - lesní pozemek, evidovaná výměra 30 m2, způsob ochrany -  pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 969/8 - orná půda, evidovaná výměra 13353 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 969/10 - orná půda, evidovaná výměra 3272 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 969/15 - orná půda, evidovaná výměra 19260 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 970/2 - orná půda, evidovaná výměra 5035 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1008 - orná půda, evidovaná výměra 3751 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1639/25 - vodní plocha, evidovaná výměra 92 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/27 - vodní plocha, evidovaná výměra 392 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/29 - vodní plocha, evidovaná výměra 521 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/34 - vodní plocha, evidovaná výměra 227 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek p.č. 1639/38 - vodní plocha, evidovaná výměra 116 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro obec a k.ú. Oleška, na LV č. 890

a dále

- pozemek p.č. 1083/2 - orná půda, evidovaná výměra 606 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1086/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 10433 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1089/4 - orná půda, evidovaná výměra 81329 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1095/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2840 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
- pozemek p.č. 1096/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 15116 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1096/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 535 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec a k.ú. Libouchec, na LV č. 1028

a dále

- pozemek p.č. 101/3 - orná půda, evidovaná výměra 7838 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/4 - orná půda, evidovaná výměra 2309 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/13 - orná půda, evidovaná výměra 5071 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/26 - orná půda, evidovaná výměra 8571 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/31 - orná půda, evidovaná výměra 5027 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 208/38 - orná půda, evidovaná výměra 8737 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 268/18 - orná půda, evidovaná výměra 4485 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/18 - orná půda, evidovaná výměra 1572 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/20 - orná půda, evidovaná výměra 6959 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/22 - orná půda, evidovaná výměra 8387 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 368/28 - orná půda, evidovaná výměra 1971 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1500 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 622 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek p.č. 384/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 629 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 384/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 375 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 408/7 - orná půda, evidovaná výměra 7042 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec  Mukařov a k.ú. Mukařov u Jiviny, na LV č. 1031

a dále

- pozemek p.č. 1047/7 - orná půda, evidovaná výměra 3825 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1047/8 - orná půda, evidovaná výměra 426 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1047/10 - orná půda, evidovaná výměra 59 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1053/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 311 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1056 - orná půda, evidovaná výměra 4216 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1059 - orná půda, evidovaná výměra 18058 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1067 - orná půda, evidovaná výměra 48307 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1068/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 567 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 1084/1 - orná půda, evidovaná výměra 8282 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1084/2 - orná půda, evidovaná výměra 2648 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1084/4 - orná půda, evidovaná výměra 10706 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1088 - orná půda, evidovaná výměra 1895 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Heřmaničky a k.ú. Arnoštovice, na LV č. 1036

a dále

- pozemek p.č. 1257 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1258 - zahrada, evidovaná výměra 647 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1259 - zahrada, evidovaná výměra 205 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1260 - ovocný sad, evidovaná výměra 23551 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1261 - lesní pozemek, evidovaná výměra 2323 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec  a k.ú. Horušice, na LV č. 1038

a dále

- pozemek p.č. 170 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4377 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 439/16 - orná půda, evidovaná výměra 10170 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro obec Žiželice a k.ú. Hradišťko II, na LV č. 1206

a dále

- pozemek p.č. 1235/25 - orná půda, evidovaná výměra 180 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1380/17 - orná půda, evidovaná výměra 2176 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1380/62 - orná půda, evidovaná výměra 17012 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Bystřice a k.ú. Jírovice, na LV č. 1955

a dále

- pozemek p.č. 1831/84 - orná půda, evidovaná výměra 14559 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1877/35 - orná půda, evidovaná výměra 9560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1890/11 - orná půda, evidovaná výměra 1533 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1890/34 - orná půda, evidovaná výměra 1303 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kolín, pro obec a k.ú. Týnec nad Labem, na LV č. 1979

a dále

- pozemek p.č. 1347/1 - orná půda, evidovaná výměra 663 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1347/2 - orná půda, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK):
- pozemek p.č. 378, díl 1 - evidovaná výměra 1244 m2
- pozemek p.č. 379 - evidovaná výměra 90 m2
- pozemek p.č. 380 - evidovaná výměra 629 m2
- pozemek p.č. 604 - evidovaná výměra 15570 m2
- pozemek p.č. 636 - evidovaná výměra 8578 m2
- pozemek p.č. 731 - evidovaná výměra 7294 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Slaný, pro obec a k.ú.
Velvary, na LV č. 2003

a dále

- pozemek p.č. 337/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 107 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 337/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 245 m2, způsob využití - neplodná půda
- pozemek p.č. 338/2 - orná půda, evidovaná výměra 6459 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 338/3 - orná půda, evidovaná výměra 8494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 339/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4204 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 339/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 196 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 375/2 - orná půda, evidovaná výměra 2823 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 376 - orná půda, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1522/7 - orná půda, evidovaná výměra 2896 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec a k.ú.
Votice, na LV č. 3226

a dále

- pozemek p.č. 1746/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6571 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1754 - ostatní plocha, evidovaná výměra 919 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 1758/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 199 m2,  způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 3635/5 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 56764 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3635/6 - orná půda, evidovaná výměra 66299 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3644/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4906 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3648/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 73 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
- pozemek p.č. 3667/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 461 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 3679/6 - orná půda, evidovaná výměra 47877 m2,  způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro obec a k.ú. Frýdlant , na LV č. 3438

a dále

- pozemek p.č. 1252 - orná půda, evidovaná výměra 55752 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 1477 - orná půda, evidovaná výměra 32290 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec Zbýšov a k.ú. Klucké Chvalovice, na LV č. 10073.Zástavní práva, závazky

K některým parcelám, které jsou předmětem dražby, se vztahuje zahájení řízení o provedení komplexních pozemkových úprav.

Na předmětu dražby váznou věcná břemena a to:

v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou, LV 36

- věcné břemeno výměnku pro: Pejcharová Růžena, adresa neznámá, povinnost k par. č. 255/1, 255/3, 258/1 a 291/1  dle Usnesení soudu číslo deníku 334/1941, Z-441/2008-601, Z-18300008/1969-601,

v k.ú. Popice u Jihlavy, LV 41

-věcné břemeno (podle listiny) osobní služebnost podle energetického zákona spočívající za účelem umístění stavby distribuční soustavy (kabelového vedení NN) a jejího provozování v rozsahu dle geom. plánu č.230-38040/2016 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k parcele 283/9 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. JI-014330001800/004 ze dne 12.04.2018. Právní účinky zápisu ke dni 16.05.2018. Zápis proveden dne 07.06.2018, V-3934/2018-707,

v k.ú. Suchá u Jihlavy, LV 61

- věcné břemeno (podle listiny) s oprávněním pro  parc. č. 1071/21, 1071/22, 1071/23, 1071/24, 1071/25 a 1071/26  k.ú. Stonařov, povinnost vztahující se k parcelám č. 833, 831, 845/3 a 893/19 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 11.03.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.03.2003, Z-9011/2010-707, V-944/2003-707, V-2470/2009-707,

v k.ú. Mikulčice, LV 200

- věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vodovodního potrubí s právem chůze a jízdy motor. vozidly a mechanizmy, provádění oprav, rekonstrukcí a demontáže vodovodního potrubí, zdržení se budování staveb a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu dle GP 736 - 324/1999 pro Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín, IČO: 49454544, povinnost k parc.č. 2144/154 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 13.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2002, V-4104/2002-706,

v k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, LV 746

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. 893/19 s povinností k parcelám č. 893/35, 893/98, 893/61, 893/22, 893/114, 893/127, 893/38, 893/55, 893/48, 893/31, 893/29, 893/64, 893/45, 893/108, 893/92, 893/73, 893/89, 893/67, 893/95, 893/70, 893/25, 893/58, 893/27, 893/52, 893/111, 893/105, 893/117, 893/83, 893/33, 893/80, 893/76, 893/121, 893/41, 893/102, 893/86, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. 893/24 s povinností k parcelám č. 893/36, 893/62, 893/21, 893/23, 893/115, 893/39, 893/56, 893/50, 893/32, 893/30, 893/65, 893/46, 893/109, 893/93, 893/94, 893/74, 893/125, 893/90, 893/68, 893/96, 893/71, 893/26, 893/59, 893/28, 893/53, 893/110, 893/97, 893/112, 893/104, 893/106, 893/100, 893/118, 893/85, 893/34, 893/81, 893/77, 893/78, 893/122, 893/43, 893/103, 893/87, 893/107, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. 893/22, 893/25, 893/27, 893/29,  893/31,  893/33, 893/35, 893/38, 893/41, 893/45, 893/48, 893/52, 893/55, 893/58, 893/61, 893/64, 893/67, 893/70, 893/73, 893/76, 893/80, 893/83, 893/86, 893/89, 893/92, 893/95, 893/98, 893/102, 893/105, 893/108, 893/111, 893/114, 893/117, 893/121, 893/127, s povinností k parcele č. 893/19, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. 893/21, 893/23, 893/26, 893/28, 893/30, 893/32, 893/34, 893/36, 893/39, 893/43, 893/46, 893/50, 893/53, 893/56, 893/59, 893/62, 893/65, 893/68, 893/71, 893/74, 893/77, 893/78, 893/81, 893/85, 893/87, 893/90, 893/93, 893/94, 893/96, 893/97, 893/100, 893/103, 893/104, 893/106, 893/107, 893/109, 893/110, 893/112, 893/115, 893/118, 893/122, 893/123, 893/125 s povinností k parcele č. 893/24, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě 1910/03- 202.2-Rý ze dne 26.05.2003. Právní moc ke dni 10.07.2003, zn. Z-2613/2003-735,

v k.ú. Starovičky, LV 761

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 13000 Praha 3, IČO: 26207842, povinnost vztahující se k par.č. 3319 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná V-752/2002 ze dne 13.06.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.07.2002, Z-427/2004-735, V-752/2002-735,

v k.ú. Oslavany, LV 790

- věcné břemeno cesty také na parc. PK 4699/1 č.d. 1307/23 Smlouva o služebnosti ze dne 20.7.1923 pro par.č. 2185/155, 2185/154, povinnost k 2185/79 v Pozemkové knize - č.d. 1307/23, Z-143/2015-703, Z-24554/2012-703,

- věcné břemeno cesty také na parc. PK 3165/3 č.d. 1307/23 Smlouva o služebnosti ze dne 20.7.1923 pro parc.č. 2185/155, povinnosti k 2185/78 v Pozemkové knize - č.d. 1307/23, Z-143/2015-703, Z-24554/2012-703,

v k.ú. Sedlec u Mikulova, LV 926

- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 17.6.1996 a 5.5.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1072/1, 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1071/3, povinnost k parc.č. 1072/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2980/1996, Z-6200090/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 28.5.1996 a 24.6.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/43 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2716/1996, Z-6200090/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 10.5.1996 a 11.7.1997 -  pro parc.č. 1099/3, povinnost k parc.č. 1099/6, 1099/1, 1099/4 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200111/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 23.5.1996 a 24.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/41 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2620/1996, Z-6200120/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. č. 1072/1 až 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1072/1, povinnost k parc.č. 1072/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1079/1 až 1079/3 a 1078/5 až 1078/6 vzájemně pro parc.č. 1079/2, povinnost k parc.č. 1079/1 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, 1185/45, povinnost k parc.č. 1185/38 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.11.1995 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/39 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4476/1995, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 29.4.1997 a 25.8.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/36 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/36 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2059/1997., Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 22.9.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/37, povinnost k parc.č. 1185/40 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4426/1997, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 28.5.1996 a 24.6.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/43, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2716/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 10.5.1996 a 11.7.1997 pro parc.č. 1099/6 a č. 1099/4 povinnost k parc.č. 1099/3, na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 23.5.1996 a 24.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/41, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2620/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1072/1 až 1072/2 a 1071/3 vzájemně pro parc.č. 1072/2, povinnost k parc.č. 1071/3 a 1072/1 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1079/1 až 1079/3 a  1078/5 až 1078/6 vzájemně pro parc.č. 1079/1, povinnost k parc.č. 1079/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1099/1 až 1099/6 vzájemně pro parc.č. 1099/1, povinnost k parc.č. 1099/3 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/38, povinnost k parc.č. 1185/37 a 1185/45 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.11.1995 a 30.7.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/39, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4476/1995, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 29.4.1997 a 25.8.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č.  1185/36 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/36, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2059/1997, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno chůze a jízdy Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 22.9.1997 - zřizuje se pro vlastníky parcel č. 1185/37 až 1185/53 vzájemně pro parc.č. 1185/40, povinnost k parc.č. 1185/37 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4426/1997, Z-6200161/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v právu přístupu k opevnění pro Okresní úřad Břeclav, 69015 Břeclav, IČO: 00089621, povinnost k parc.č. 1195/4 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-2014/2001-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998 - spočívá v právu vstupu za účelem opravy a údržby vodovodního systému pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 69002 Břeclav, IČO: 49455168, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 590/1998, Z-2039/2001-736, Z-6200039/1998-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998 - spočívá v udržování zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1222/2 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121 Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 590/1998, Z-3258/2006-736, Z-6200039/1998-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v udržování zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1191/2 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121 Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1195/4 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-3341/2006-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v udržování zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1228 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121 Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1227/1 a 1235/13 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-3341/2006-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 7.8.1996 a 8.7.1997 - spočívá v udržování zasakovacího zatravněného pásu podél přístupové cesty parcelní číslo 1032/3 pro Obec Sedlec, č.p. 92, 69121 Sedlec, IČO: 00283576, povinnost k parc.č. 1032/1 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-3364/2006-736, Z-6200109/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 8.5.1996 a 30.7.1997 - spočívá v právu vstupu za účelem obsluhy, opravy, údržby a užívání závlahového systému pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO: 00020478, povinnost k parc.č. 1227/1 a 1235/13 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2386/1996, Z-3024/2012-736, Z-6200124/1997-736,
- věcné břemeno užívání Břeclav o pozemkové úpravě ze dne 16.10.1995, VZ 3/97 a ze dne 9.2.1998. - spočívá v právu vstupu za účelem obsluhy, opravy, údržby závlahového přivaděče pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO: 00020478, povinnost k parc.č. 1223/2 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 590/1998, Z-3024/2012-736, Z-6200039/1998-736,

v k.ú. Svatobořice, LV 2127

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení dálkový optický kabel DOK Mutěnice - hranice Hodonín/Kroměříž, st. č. 3050 dle geometrického plánu č. 564-93/2004 pro: NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II, 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k par.č. 1776/35 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.11.2004. Právní účinky o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.11.2004,Z-11169/2011-738,V-2837/2004-738,Z-72/2006-738,

v k.ú. Dubňany, LV 5299

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/10, povinnost k parc. č. 2544/9 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2664/1995, Z-3356/2015-706, Z-1400202/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/41, povinnost k parc. č. 2544/40 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2694/1994, Z-4375/2015-706, Z-1400232/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/11, povinnost k parc. č. 2544/10 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2665/1995,Z-3188/2015-706,Z-1400203/1996-706,

- věcné břemeno (podle listiny) pro parc. č. 2544/42, povinnost k parc. č. 2544/41 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 2695/1995,Z-4375/2015-706,Z-1400203/1996-706,

v k.ú. Diváky, LV 11129

-věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 9.12.1999 právní účinky vkladu ke dni 23.5.2000 pro parc.č. 4518, povinnost k parc.č. 1043 a 1044 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 380/2000, Z-4888/2006-735, Z-1400075/2000-735,

v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, LV 98

-věcné břemeno chůze pro parc. č. 472/3 a 473, povinnost k parc.č. 472/2 na základě Usnesení soudu číslo deníku 2097/1940, Z-9411/2013-711, Z-6300065/1967-711,

v k.ú. Částkov, LV 120

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v nadzemním vedení VN - rozsah dle geom. plánu č. 214-5601/2010 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k parc.č. 361/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.12.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.02.2011, V-530/2011-711,

v k.ú. Brťov u Černé Hory, LV 298

-věcné břemeno (podle listiny) dle odstavce II.smlouvy - právo umístit a provozovat venkovní vedení VVN 2x110kV; právo vstupu a vjezdu na pozemky za účelem zajišťování běžných údržeb, provozu a odstraňování poruch na umístněném zařízení, jak je uvedeno v geom.plánu č.zak.146-4301/2003 a 146-4303/2003 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k parc.č. 626/85 a 638/93 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.05.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2005, Z-5238/2008-701, V-1026/2005-701,

v k.ú. Milotice nad Bečvou, LV 339

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení kabelového vedení NN pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 258/3 a 259/23 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.06.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.07.2013, V-964/2013-835,

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční elektrizační soustavy, připojení NNk pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 258/3 a 259/23 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.06.2013. Právní účinky o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.06.2013, V-1058/2013-835,

v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem, LV 399

-věcné břemeno (podle listiny) na celém pozemku, spočívající v právu: umístění tělesa silnice II/438 a vstupu s vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou této silnice pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, IČO: 70891320, povinnost k parc.č. 192/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.12.2013, V-2204/2013-740,

v k.ú. Niva, LV 511

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení vodovodního potrubí ze dne 1.10.1999. Právní účinky vkladu ke dni 10.10.2000 pro Svazek obcí Drahanská vrchovina, Náměstí 32, 79848 Protivanov, IČO: 47921137, povinnost k parc.č. 1013/13, 869/36 a 898/56 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 3228/2000, Z-5576/2015-709, Z-7900065/2000-709,

v k.ú. Jiřice u Humpolce, LV 784

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 402/4 a 401/5, povinnost k parc.č. 402/7, na základě Usnesení soudu číslo deníku 1592/1941, Z-3612/2015-304, Z-7800114/1968-304,

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 402/7, povinnost k parc.č. 402/4 a 401/5, na základě Usnesení soudu číslo deníku 1592/1941, Z-3612/2015-304, Z-7800114/1968-304,

v k.ú. Věrovany, LV 965

-věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování plynárenského zařízení, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 1475/39 a 1475/41 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.10.2010, Z-27231/2013-805, V-11643/2010-805,

v k.ú. Bělotín, LV 1075

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, právo vstupovat nebo vjíždět za účelem údržby a oprav, právo kácet a oklešťovat dřeviny pro Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 13000 Praha 3, IČO: 26207842, povinnost k parc.č. 1203/3 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.145/DBO13 ze dne 18.03.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.03.2002, V-290/2002-835,
-věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti strpět stavbu vodovodu včetně ochranného pásma a příslušenství, její údržbu a umístění pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČO: 45193665, povinnost k parc.č. 1663 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Pú 1500/2006/Sm-II.R ze dne 29.08.2006. Právní moc ke dni 15.09.2006, Z-2660/2006-835,

v k.ú. Hradčany u Tišnova, LV 596

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní komunikační sítě včetně jejích vytyčovacích bodů pro itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 62800 Brno, IČO: 18826016, povinnost k parc.č. 1035 na základě Smlouvy  o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.06.2006, Z-4717/2006-703, V-1519/2006-733,

v k.ú.  Dolní Smržov, LV 203

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 163/4, povinnost k parc.č. 482 na základě Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 04.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.10.2011, V-2557/2011-731,

v k.ú.  Litětiny, LV 375

-věcné břemeno chůze a jízdy dle odst. VII. smlouvy pro parc.č. St. 153, 54/14, 54/16, 983, 984, 985, 986, 987, St. 148/5, St. 148/6, St. 148/7 a St. 148/8, povinnost k parc.č. 929/2 na základě Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 18.06.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.07.2003, V-4312/2003-606, Z-6235/2015-606,
-věcné břemeno (podle listiny): a) právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a b) právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rozsahu vymezeném geometrickým plánem 164-109/2010 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 362/1, 364/1, 364/3, 366/2, 368/3, 368/4, 368/6 a 947/6 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.11.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.12.2012, Z-22317/2013-606, V-9572/2012-606,

v k.ú. Drahotice, LV 144

-věcné břemeno (podle listiny) právo vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti s výkonem oprávnění dle § 22 a 30 zák. č. 79/1957 Sb. - datum vzniku 4.5.1967 v rozsahu geom. plánu 68-76/2003 pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k par.č. 234, 186, 187 a 188 na základě Stavební povolení Výst/329/2-2744/1962 (+ oznámení ze dne 10.2.2004 o vzniku věcného břemene dle § 22 odst.3 zák.č.79/1957 Sb. a povolení k uvedení do trvalého provozu č.j. 3.2/Cr/JM ze dne 4.5.1967) ze dne 14.12.1962. Právní moc ke dni 04.01.1963, Z-11191/2010-207, Z-2496/2004-207,

-věcné břemeno (podle listiny) spočívající v povinnosti strpět umístění přenosové soustavy, chůzi a jízdu v rozsahu geom. plánu č. 75-397/2005 dle č. 3 smlouvy na dobu určitou, a to na dobu umístění stavby pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k par.č. 234 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. 277-IV-1 ze dne 28.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006, Z-11191/2010-207, V-5210/2006-207,

v k.ú. Mostov, LV 155

-věcné břemeno ochrany vodního zdroje pro CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Hradiště, 35002 Cheb, IČO: 49787977, povinnost k parc.č. 96/19 a 96/4 na základě Rozhodnutí vodohospodářského orgánu o ochranném pásmu (§ 19 zákona o vodách) 420/89 ze dne 09.03.1989. Právní moc ke dni 31.03.1989, Z-13818/2012-402, Z-5077/2005-402,

v k.ú. Bezděkov u Žatce, LV 168

-věcné břemeno (podle listiny) pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice, IČO: 49099469, povinnost k parc.č. 832/6, 832/10, 832/11, 832/4, 832/8, 853/1, 853/10, 853/11, 853/3 a 853/8 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 05.05.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.05.2003, V-772/2003-533, Z-8009/2006-533,

v k.ú. Čelivo, LV 183

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 218/4 a 241/4 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1547/2001, Z-7904/2011-201, Z-16100013/2001-201, Z-20/2006-201,

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 209, 210, 217, 218/1, 218/3, 218/6, 218/8, 219, 220, 241/2, 241/5 a 241/9 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1548/2001, Z-7904/2011-201, Z-16100016/2001-201, Z-20/2006-201,

v k.ú. Břvany, LV 197

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k parc.č. 513 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. sml.: 114/2012 VB ze dne 06.04.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.06.2012, V-1446/2012-507,

v k.ú. Březno, LV 257

-věcné břemeno (podle listiny) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 42/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 08.04.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.04.2010, Z-1536/2011-506, V-2585/2010-506, Z-14379/2010-506 ,

v k.ú. Leletice, LV 257

-věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300, st. č. 6005, smlouva ze dne 26.9.2000, právní účinky vkladu dne 23.10.2000 pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 1128/2 na základě Ohlášení přechodu oprávnění (zákon č. 670/2004 Sb., čl. II) ze dne 02.01.2006, Z-14295/2008-211, Z-109/2006-211,

-věcné břemeno (podle listiny) zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300, st. č. 6005, smlouva ze dne 26.9.2000, právní účinky vkladu dne 23.10.2000 pro NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II  1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 27260364, povinnost k parc.č. 744/3, 747, 749/4, 753, 884, 886 a 890 na základě  Smlouvy o věcném břemeni V3 4465/2000, Z-14295/2008-211, Z-6800051/2000-211, Z-109/2006-211,

v k.ú. Vetlá, LV 514

-věcné břemeno oprav a údržby pro Obec Vrbice, Hlavní 47, 41164 Vrbice, IČO: 00264652, povinnost k parc.č. 245/17, 701, 709 a 718 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.11.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.11.2001, Z-9904/2014-506, V-5061/2001-506,

v k.ú. Jankov, LV 598

-věcné břemeno cesty pro parc.č. 1316/23 a 1298/15, povinnost k parc. č. 1298/6 a č. 1316/17 na základě Usnesení soudu číslo deníku 460/1937, Z-4153/2012-201, Z-6300017/1978-201,

v k.ú. Líšťany u Cítolib, LV 603

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha 10, IČO: 25702556, povinnost k parc.č. 671/23 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. sml.: Z 308/2012 VB ze dne 12.06.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.07.2012, V-1950/2012-507,

v k.ú. Neštědice, LV 693

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční soustavy energetického zařízení nového vrchního vedení NN v rámci realizace stavby: UL Neštědice - nové OM ppč. 375/18 IP-12-4001718 a zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy, v rozsahu dle geometrického plánu č. 279-22/2010 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 376/1 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.11.2010, V-5165/2010-510,

-věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy UL Neštědice rekonstrukce vol. ved. 22 kV - konkrétně vrchního vedení 22 kV - dle přiložené Smlouvy o zřízení věcného břemene Č. IE-12-4001479NB/011, v rozsahu dle geometrického plánu č. 310-1012/2012 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, povinnost k parc.č. 441/4 a 443/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.j. OBNOVA_IE-12-4001479/VB/011 ze dne 07.11.2014. Právní účinky zápisu ke dni 19.11.2014. Zápis proveden dne 11.12.2014, V-8747/2014-510, V-8747/2014-510,

v k.ú. Arnoštovice, LV 1036

-věcné břemeno (podle listiny) pro uložení a provozování plynovodního potrubí včetně jeho příslušenství v souladu se zákonem č. 222/94 Sb. pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 1047/8, 1056, 1059 a 1088 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 4422/2000, Z-6754/2015-201, Z-4800005/2001-201, Z-41/2010-201,

-věcné břemeno (podle listiny) pro uložení a provozování plynovodního potrubí včetně jeho příslušenství v souladu se zákonem č. 222/94 Sb. pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 1048/1 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 4422/2000, Z-6754/2015-201, Z-4800005/2001-201, V-2813/2015-201,

v k.ú. Velvary, LV 2003

-věcné břemeno zřizování a provozování vedení ropovodu MERO IKL DN 700 v rozsahu dle geometrického plánu č. 385-49/96 pro MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČO: 60193468, povinnost k parc.č. PK 636 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 10455/2000, Z-2173/2008-231, Z-11400086/2000-231,

v k.ú. Votice, LV 3226

- věcné břemeno (podle listiny) služebnost jízdy pro parc.č. 339/2, 339/3, 338/2, 337/3, 337/4 a 338/3, povinnost k parc.č. 340/3 na základě Usnesení soudu číslo deníku 198/1931, Z-11453/2009-201, Z-23600271/1971-201,

v k.ú. Frýdlant, LV 3438

-věcné břemeno (podle listiny) pro parc.č. 1755/1 a 1757, povinnost k parc.č. 1754 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná V-630/2006 ze dne 10.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.06.2006, V-630/2006-532,

-věcné břemeno (podle listiny) ze dne 19.1./16.2.1998, právní účinky vkladu k 12.3.1998. Věcné břemeno uložení plynového potrubí a omezení v pásmu dle geom. plánu č.1062-180/97 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 3679/6 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 164/1998, V-1787/2015-532, Z-3100259/1998-532,

v k.ú. Tísek, LV 674

-věcné břemeno (podle listiny) ze dne 23.5.2000, právní účinky vkladu ke dni 25.5.2000 právo stavby vodovodu včetně ochranného pásma a příslušenství a její údržbu i pro další právní nástupce pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČO: 45193665, povinnost k parc.č. 1728/9 na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 1836/2000, Z-964/2017-804, Z-10700041/2000-804,

v k.ú. Habry, LV 1098

-věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 6420/1, povinnost k parc.č. 6582 na základě Usnesení soudu číslo deníku 604/1934, Z-4116/2017-601, Z-4300016/1973-601,

-věcné břemeno (podle listiny) Služebnost jízdy přes č.k.6582 ve prospěch č.k.6464/23 pro par.č. 6464/23, povinnost k parc.č. 6582 na základě Usnesení soudu číslo deníku 885/1927, Z-4116/2017-601, Z-4300008/1970-601,

v k.ú. Svitávka, LV 10952

-věcné břemeno (podle listiny) pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400, povinnost k prac.č. 1156/11 na základě Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. 0778, 0791 ze dne 07.03.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.03.2007, Z-1381/2017-731, V-513/2007-731, Z-5126/2008-731,

v k.ú. Pouzdřany, LV 11174

-věcné břemeno vedení plynovodní přípojky včetně práva vstupu a vjezdu z důvodu opravy a údržby pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k parc.č. 2699 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná V-1415/2003 ze dne 02.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.12.2003, Z-6977/2013-735, V-1415/2003-735, Z-6977/2013-735.

Na pozemku p.č. 37/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zapsaném v  katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Velké Chvojno a k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, na LV č. 134 stojí stavba, která není předmětem dražby.

Jiné zápisy: LV 425 k.ú. Hrádek u Krajkové: podaná žaloba na určení neexistence zástavního práva zapsaného pod sp.zn. V-3976/2012-409, povinnost k parc.č. 184/17, 210/12, 210/1 a 184/34 na základě Oznámení o podaném žalobním návrhu na určení práva ze dne 18.08.2015. Právní účinky zápisu ke dni 22.08.2015. Zápis proveden dne 08.09.2015, Z-4522/2015-409.

Vydáno Stavební povolení dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla – vodovodní řad - realizovaného v rámci akce „Skupinový vodovod Horka Řad stavbě vodního díla – vodovodní řad - realizovaného v rámci akce „Skupinový vodovod Horka Řad III.VDJ Markvarec - odbočka Květná“ na pozemku parc.č. 184/17 v k. ú. Hrádek u Krajkové, č. sp. MUSO/28578/2018/OŽP/RAKI, č.ev. 71521.

Jiné zápisy: LV 596 k.ú. Hradčany u Tišnova: podaná žaloba o nařízení soudního prodeje zástavy u Okresního soudu Brno-venkov dne 4.7.2014, povinnost k parc.č. 274, 278, 279, 280, 281, 1254, 1035, 1067, 1068, 1203, 1204 a 1033 na základě Oznámení o podání návrhu na nařízení výkonu rozhod. prodejem zástavy Okresního soudu Brno-venkov 4 C-185/2014 ze dne 08.08.2014. Právní účinky zápisu ke dni 08.08.2014. Zápis proveden dne 20.08.2014, Z-16089/2014-703.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Odhadní cena 220 481 000 Kč
Vyvolávací cena 154 336 700 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 15 000 000 Kč
Termín konání 13.3.2019 09:30:00
Předpokládaný konec 13.3.2019 15:47:07
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 14.7.2024 0:48:13

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup