Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - 4. soubor pozemků CITY TOWER 20190198DD

Předmětem dražby je soubor pozemků na území ČR, v Olomouckém, Jihomoravském a  Ústeckém kraji, o celkové rozloze 611 968 m2. Převážně se jedná o zemědělskou půdu.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121652/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
10.300.000 Kč
Vyvolávací cena
10.300.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.8.2019 v 11:01:10
Odhadní cena
14.694.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
11.7.2019 v 10:00
25.7.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26

Lokalita

, Velké Opatovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.8.2019 11:01:10.42licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 10.300.000 Kč pro účastníka dražby 18107600
15.8.2019 11:00:00.81licitátor
Podání ve výši 10.300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 18107600 POTŘETÍ!
15.8.2019 10:59:00.81licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 18107600, udělím mu příklep.
15.8.2019 10:58:00.81licitátor
Podání ve výši 10.300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 18107600 PODRUHÉ!
15.8.2019 10:57:00.81licitátor
Podání ve výši 10.300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 18107600 POPRVÉ!
15.8.2019 10:01:48.81Účastník 18107600 učinil podání 10.300.000 Kč
15.8.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné 4. soubor pozemků CITY TOWER, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.8.2019 10:00
Ukončení: 15.8.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 208/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 223 m2, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha

- pozemek p.č. 208/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 979 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 208/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3.081 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Prostějov, pro obec a k.ú. Drahany, na LV č. 547

 

a dále

- pozemek p.č. 2468/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 21.144 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2468/8 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 347 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec a k.ú. Letovice, na LV č. 3192

 

a dále

- pozemek p.č. 764/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 744 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 846/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 373.171 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 929 - ostatní plocha, evidovaná výměra 447 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 932 - vodní plocha, evidovaná výměra 22.700 m2, způsob využití - zamokřená plocha

- pozemek p.č. 933 - vodní plocha, evidovaná výměra 20.699 m2, způsob využití - zamokřená plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Most, pro obec Litvínov a k.ú. Dolní Litvínov, na LV č. 2832

 

a dále

- pozemek p.č. 41/7 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 390 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 50 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3.732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 52/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9.231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 54 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.928 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 55/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 484 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 55/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 159 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 56 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 7.584 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 64/1 - orná půda, evidovaná výměra 22.402 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 64/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2.006 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 64/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 851 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

- pozemek p.č. 64/30 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 169 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 136 - orná půda, evidovaná výměra 9.005 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 137 - orná půda, evidovaná výměra 193 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 139/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 3.484 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 153/3 - orná půda, evidovaná výměra 5.255 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 157/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3.689 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 159/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2.126 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 160/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.731 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 165/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.223 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 168/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 181 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 169 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6.244 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 174 - orná půda, evidovaná výměra 269 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 182/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 990 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 184/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 6.091 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 198 - orná půda, evidovaná výměra 16.269 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 201/7 - orná půda, evidovaná výměra 9.422 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 201/8 - orná půda, evidovaná výměra 23.236 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 317/1 - orná půda, evidovaná výměra 4.615 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 319 - orná půda, evidovaná výměra 9.846 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 337/5 - orná půda, evidovaná výměra 23.523 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 337/18 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 17 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 370 - orná půda, evidovaná výměra 13.704 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 380 - orná půda, evidovaná výměra 20.517 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 381 - lesní pozemek, evidovaná výměra 455 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 383 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.079 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 384 - ostatní plocha, evidovaná výměra 811 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 386/1 - orná půda, evidovaná výměra 12.993 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 399 - ostatní plocha, evidovaná výměra 99 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 400/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.494 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 406 - ostatní plocha, evidovaná výměra 833 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 418/10 - vodní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec Velké Opatovice a k.ú. Korbelova Lhota, na LV č. 46.Odhad ceny předmětu dražby: 14.694.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 236-4536/2019 ze dne 21.5.2019.

Nejnižší podání: 10.300.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na části předmětu dražby na  LV 2832 v k.ú. Litvínov vázne věcné břemeno ochranné pásmo etylenovodu pro UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov, IČO: 27597075 s povinností k parcelám č. 764/1, 846/4 a 929, na základě rozhodnutí správního orgánu KNV v Ústí nad Labem OVÚP:-937/1977 /Ča/MR ze dne 23.06.1977. Právní moc ke dni 09.07.1977, zn. Z-3908/2002-508.

K některým parcelám, které jsou částí předmětu dražby, se mohou vztahovat zahájení řízení pozemkového úřadu o komplexních pozemkových úpravách.

Některé pozemky jsou pravděpodobně obhospodařovány a zatíženy pachtovními vztahy. Navrhovatel ovšem nedisponuje všemi přesnými informacemi  ke všem těmto vztahům a některé mu nebyly  dlužníkem ani jinými subjekty nijak doloženy.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!