skip to main content

Areál firmy GREY CIRCLE k.ú. Pištín

dražba

Areál firmy GREY CIRCLE | Podrobný popis

Jedná se o areál výrobní a skladovací, který je rozdělen na administrativní budovu, výrobní halu se showroomem a  sklad s expedicí. Vjezd do areálu je přes vjezdová ocelová vrata s elektrickým pohonem. Pozemky s objekty jsou oplocené a jsou součástí uceleného areálu. Celková výměra pozemků činí 18.044 m2. Pozemkové parcely jsou v územním plánu v plochách výroby a skladování a východní parcely jsou v plochách bydlení. V areálu jsou zpevněné příjezdové, manipulační, skladovací  plochy z asfaltového makadamu.

Administrativní budovu č.p. 134 - budova má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená a má sedlovou střechu. V budově se nachází centrální chodba a 5 kanceláří, jedna denní místnost s kuchyňským koutem, technická  místnost, šatny se sprchovými kouty, WC a WC pro invalidní občany. V objektu je přípojka na elektrickou energii 230 a 400 V,  veřejný vodovod a kanalizaci, zdrojem teplé vody je elektrický průtokový ohřívač. Topení zajišťují 2 plynové kotle a radiátory jsou ocelové deskové. Objekt je v dobrém stavu.

Výrobní budova  se showroomem č.p.134 - budova má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená a má sedlovou střechu. Budova má 3 kanceláře, ředitelnu, showroom a denní místnost. V objektu je přípojka na elektrickou energii 230 a 400 V,  veřejný vodovod a kanalizaci, zdrojem teplé vody je elektrický průtokový ohřívač. Topení je zajištěno z kotelny vedlejší budovy a radiátory jsou ocelové deskové.  Přípojka plynu zde není provedená. Objekt je v dobrém stavu.

Skladovací hala bez čp/če stojící na pozemku st. 171 – hala s expedicí a vestavbou kanceláře. Budova má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená a má sedlovou střechu. V budově  je přípojka na elektrickou energii 230 a 400 V. Vytápění, rozvod vody, kanalizace a přípojka plynu nejsou v objektu provedené.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. St. 169 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1048 m2

Součástí je stavba: Pištín, č.p. 134, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 169

- pozemek p. č. St. 171 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 516 m2

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 171

- pozemek p. č. 332/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 726 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p. č. 332/6 – trvale travnatý prostor, evidovaná výměra 7701 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 333/1 – zahrada, evidovaná výměra 639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 333/2 – zahrada, evidovaná výměra 543 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 333/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1824 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p. č. 334 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 68 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 337/2 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 64 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 343/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 166 m2, způsob využití - jiná ploch

 - pozemek p. č. 343/3 – zahrada, evidovaná výměra 830 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 - pozemek p. č. 343/4 – zahrada, evidovaná výměra 755 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 343/5 – zahrada, evidovaná výměra 774 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 343/6 – zahrada, evidovaná výměra 765 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 343/7 – zahrada, evidovaná výměra 758 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 343/8– zahrada, evidovaná výměra 773 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 841/17– vodní plocha, evidovaná výměra 94 m2způsob využití - koryto vodního toku umělé

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, obec  a katastrální území Pištín na LV 431.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 23 232 323 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7510230297/0100
Odhadní cena 24 960 000 Kč
Vyvolávací cena 19 968 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 10.1.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 10.1.2024 11:48:47
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 23.2.2024 18:58:12

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 2 990 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Garáž A Mar. Lázně Úšovice Mobeka group


Nejnižší podání: 359 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:15
Anglická aukce
...

Garáž B Mar. Lázně Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 359 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:30
Anglická aukce
...

Garáž C Mar. Lázně Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 399 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:45
Anglická aukce
...

Pohledávka ve výši 200.000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 10:30
Anglická aukce
...

Pohledávka ve výši 26 700 000, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 3 020 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 10:45
Anglická aukce
...

Pozemky Dobřejice, obec Malšice, okres Tábor


Nejnižší podání: 330 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 09:30
dražba
...

DRAŽBA_Administrace insolvencí CITY TOWER, Dubany, Sedlec, Popovec u Řepníku, Svařeň, GLENCROS TRADE, pozemky


Nejnižší podání: 1 176 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 1 625 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 13:00
přímý prodej
...

Pozemky Mašov u Trutnova, okres Semily


Anglická aukce
...

Soubor tří pohledávek za jedním dlužníkem Ing. arch. Jiří Makovec


Nejnižší podání: 343 000 Kč
Termín konání: 29. 2. 2024, 10:30
přímý prodej
...

Stavební pozemek, Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup