skip to main content

Areál Hodonín - PLOMA a.s.

dražba

Mimořádná investiční příležitost

Areál Hodonín - PLOMA a.s. | Podrobný popis

Nemovitosti tvoří areál společnosti PLOMA, a.s. nacházející se podél ulice Velkomoravská. Areál byl rovněž v minulosti napojen na železniční trať pomocí železniční vlečky, která jev současnosti nefunkční, vzhledem ke zrušenému kolejišti. Areál je dostupný pro osobní i nákladní (kamionovou) automobilovou dopravu.

Areál je napojen na dostupné inženýrské sítě. Rozvod vody v areálu je zajištěn z hydroforové stanice, kam je přiváděna voda z řeky. Ta je upravována pro technologické, požární a ostatní účely a dále rozvedena po celém areálu k jednotlivým stavebním objektům. Kanalizace je jednodílná napojená na veřejnou kanalizační stoku a opatřená lokálními odlučovači lehkých kapalin (např. lapoly apod.). Plynovod je ukončen v regulační stanici plynu. Plyn není dále od regulační stanice po areálu rozveden. Rozvod elektřiny je zajištěn z hlavní Trafostanice 22 kV, jejíž součástí je záložní dieselagregát o výkonu 0,5 MW. Vytápění je zajišťováno centrálně z výměníkové stanice situované v areálu, stejně tak rozvod teplé vody. Součástí vybavení areálu jsou mostové jeřáby umístěné v halách, ale i venkovní jeřáby situované na volných plochách uvnitř areálu, nákladní výtahy, rozvod technologického vzduchu v jednotlivých objektech, požární systém spolu s požárními clonami a elektronickou požární signalizací, čerpací stanice, vlastní výměníková a hydroforová stanice, čistírna odpadních vod, kamerový systém u administrativní budovy a možnost napojení na železniční trať.

Původní účel využití areálu byl pro účely dřevozpracujícího průmyslu, konkrétně pro výrobu překližek a laťovek, jejich modifikací a dále dýhovaného materiálu. V současné době je hlavní výroba v areálu ukončena a areál je mimo provoz, pouze vybrané stavby byly pronajaty nájemcům především pro účelyskladování, parkování osobních a nákladních automobilů a pro administrativní činnost. Stavebnětechnický stav většiny objektů v areálu je horší a odpovídá stáří budov, nepravidelně prováděné údržbě a souvisejícímu většímu technickému i morálnímu opotřebení.

Celková plocha pozemků: 232843 m2

Celková zastavěná plocha: 64291 m2

Celková užitná plocha: 224326 m2Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí movitých a nemovitých:

Věci movité:

Přesný seznam věcí movitých je uveden v příloze č.1 dražební vyhlášky, na kterou tímto odkazujeme a dále je uveden v posudcích znalce BDO Appraisal services-Znalecký ústav s.r.o., znalecké posudky číslo 09-08-2017/110 a číslo 09-08-2017/111 oba ze dne 9.8.2017 a taktéž v soupisu majetkové podstaty zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Jedná se především o vybavení areálu, stroje a zařízení, výrobní technologie, nářadí, elektronická zařízení, dopravní prostředky apod.

Věci movité jsou ve stavu odpovídajícímu době pořízení, užívání a místu uskladnění.

Dražebník poukazuje na skutečnost, že nemá žádné informace o tom, zdali předmět dražby věci movité jsou fyzicky dohledatelné a neodpovídá za jeho případnou neexistenci. Hodnota věcí movitých z celkové hodnoty dražby činí: 33,28 %.

 

Věci nemovité:

- pozemek p.č. St. 691 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 972 m2

             Součástí je stavba: Hodonín, č.p. 933, adminis.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 691

- pozemek p.č. St. 987 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 190 m2

             Součástí je stavba: Hodonín, č.p. 1321, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 987

- pozemek p.č. St. 1373 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 658 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1373

- pozemek p.č. St. 1376 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.582 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1376

- pozemek p.č. St. 1379/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.862 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1379/3

- pozemek p.č. St. 1384 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 6.412 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1384

- pozemek p.č. St. 4181 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.324 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4181

- pozemek p.č. St. 4182 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 193 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4182

- pozemek p.č. St. 4183 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 10.081 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4183

- pozemek p.č. St. 4185 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 775 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4185

- pozemek p.č. St. 4186 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 132 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4186

- pozemek p.č. St. 4187 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 160 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4187

- pozemek p.č. St. 4188 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 124 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4188

- pozemek p.č. St. 4189 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.351 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4189

- pozemek p.č. St. 4190 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 726 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4190

- pozemek p.č. St. 4191 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 269 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4191

- pozemek p.č. St. 5235 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 640 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5235

- pozemek p.č. St. 6761 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148 m2

             Na pozemku stojí stavba: Hodonín, č.p. 4310, adminis., LV 17801

- pozemek p.č. St. 6764 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 360 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6764

- pozemek p.č. St. 6765 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 657 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6765

- pozemek p.č. St. 6766 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 155 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 6767 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 50 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 6768 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 136 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 6769 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 598 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6769

- pozemek p.č. St. 6771 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 251 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6771

- pozemek p.č. St. 6773 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 624 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6773

- pozemek p.č. St. 6774 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 373 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6774

- pozemek p.č. St. 6775 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 693 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6775

- pozemek p.č. St. 6776/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 22.379 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6776/1

- pozemek p.č. St. 6776/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3.589 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6776/2

- pozemek p.č. St. 6776/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.336 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6776/3

- pozemek p.č. St. 6777 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 150 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6777

- pozemek p.č. St. 7690 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 752 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7690

- pozemek p.č. St. 7691 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 995 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 7692 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.196 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7692

- pozemek p.č. St. 8380 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8380

- pozemek p.č. St. 8381 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 90 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 8730 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 191 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8730

- pozemek p.č. 310/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.577 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 310/23 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 310/24 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 310/25 - ostatní plocha, evidovaná výměra 49 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 310/26 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 2110/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2110/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 654 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2138/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 84 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2140/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 83.865 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2140/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.921 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 3218/33 - ostatní plocha, evidovaná výměra 334 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10438 - ostatní plocha, evidovaná výměra 16.786 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10455 - ostatní plocha, evidovaná výměra 409 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10479 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8.465 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10511 - ostatní plocha, evidovaná výměra 208 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10525 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.357 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10548 - ostatní plocha, evidovaná výměra 721 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10549 - ostatní plocha, evidovaná výměra 22.238 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10567 - ostatní plocha, evidovaná výměra 540 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 10568 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19.664 m2, způsob využití - jiná plocha

- stavba bez čp/če, způsob využití - obč. vyb, stojí na parcele St. 5884, LV 8578

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro JIhomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Hodonín, na LV č. 2166

 

a dále spoluvlastnický podíl 6/10 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 2140/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8.517 m2, způsob využití - manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro JIhomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Hodonín, na LV č. 12739.Zástavní práva, závazky

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena:

- chůze a jízdy v rozsahu GP 5942-318/2007 pro parcely St. 6762, St. 6763, St. 7658, St. 1379/4, 2140/8, 2140/9, St. 9386, St. 9387, 10442, 10533 s povinností k parcelám č. St. 1384, St. 987, 2140/3 a 310/25 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.05.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.05.2008, zn. V-2936/2008-706, Z-2934/2015-706

- břemeno spočívající v právu uložení jednotné kanalizace a v právu přístupu za účelem provádění údržby a oprav jednotné kanalizace v rozsahu dle Gpl 6680-141/2010 pro Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO: 00284891 k parcele č. 1451/10 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 03.09.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.09.2010, zn. V-4497/2010-706

- břemeno spočívající v právu uložení jednotné kanalizace a v právu přístupu za účelem provádění údržby a oprav jednotné kanalizace v rozsahu dle Gpl 6680-141/2010 pro Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČO: 00284891 k parcelám č. 1451/10 a 1451/81 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.08.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 23.08.2011, zn. V-4231/2011-706.

Předmět dražby je v současné době užíván.

Na předmětu dražby je uzavřeno několik nájemních smluv.

K předmětu dražby, byl vypracován i audit na průzkum potenciálního znečištění po sanaci. Zhotovitel auditu Ekologické audity a posudky s.r.o., Brno, číslo dokumentace 97617. Tento audit je zveřejněn na webových stránkách dražebníka a je součástí informačního memoranda.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 180 551 440 Kč
Vyvolávací cena 95 517 509 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 2 000 000 Kč
Termín konání 30.11.2017 09:00:00
Předpokládaný konec 30.11.2017 13:11:10
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 21.5.2024 0:10:05

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup